Amadeus MozArt

30.5.2019, 10:30

Roztančený Amadeus.

Choreografie: Carolina Isach Cogollos, Dan Datcu, Uladzimir Ivanou Hudba: W. A. Mozart

Z hlediska tance není sice prostor divadla Reduta vhodný pro klasický balet, ale za to pro experimentální projekty a současné choreografi cké kreace je místem velkých možností. To ostatně dokázala premiéra tanečních Kontrastů. Nová redutní premiéra tak bude opět večerem současné choreografi e a výzvou pro mladé tvůrce. A protože je Reduta neoddělitelně spojena s osobou W. A. Mozarta, bude on sám hlavním tématem premiérového projektu s názvem Amadeus MozArt. V něm budete mít možnost prožít s tímto hudebním géniem a tanečníky naplno dvě hodiny, ve kterých zabydlíme tancem jeviště, foyer i mozartovský sál. 

Budeme svědky toho, jak jednotliví choreografové cítí „svého“ Mozarta, jak jsou inspirováni jeho osobou, hudbou i prostorem divadla. Budeme vám servírovat Mozarta třikrát jinak, ve třech tanečních chodech – „á la“ Isach, Datcu nebo Ivanou. Přijďte ochutnat!

Termíny