Pravidla slušného chování v moderní společnosti

7.1.2020, 19:00

autor: Michal Nejtek 
libreto: Jiří Adámek 
hudební nastudování: Pavel Šnajdr 
dirigent: Pavel Šnajdr 
režie: Jiří Adámek 
scéna: Ivana Kanhäuserová 
kostýmy: Adriana Černá 
pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová 
dramaturgie: Patricie Částková 
asistent režie: Otakar Blaha 

Nastudováno v českém originále s českými a anglickými titulky.

Vztahům vládnou pravidla!
Narodit se není komplikované. Zemřít je jednoduché. Žít mezi těmito dvěma událostmi není nutně nemožné. Prostě stačí přizpůsobit se pravidlům a akceptovat jejich doporučení.
Francouzský dramatik Jean-Luc Lagarce zpracoval v roce 1994 manuál správného chování z přelomu 19. a 20. století. Hru pojal jako jeden velký výstup, v němž herečka květnatě vysvětluje a komentuje seznam pravidel chování v základních životních situacích – nekonečné množství položek, jejichž absurdita a komičnost záhy vyplyne na povrch. Je to neobvyklý divadelní útvar, který nenápadně spojuje vážnou úvahu o smyslu lidské existence s tím, jak si ji člověk upravil, aby ji snesl. Lagarceho hra se stala východiskem pro novou operu dvojice renomovaných umělců mladé generace, skladatele Michala Nejtka a režiséra Jiřího Adámka, která vznikla přímo pro soubor Janáčkovy opery NdB. Na „buñuelovsky“ pojaté absurdní slavnostní hostině chór čtyř pěvců – odvěkých strážců tradic a noblesy – provede diváky životem od narození až po smrt skrze pravidla společenského chování.

Soprán: Marta Reichelová 
Soprán: Daniela Straková-Šedrlová 
Mezzosoprán: Jitka Klečanská 
Bass: Josef Škarka j. h. 
Herec: Petr Vančura j. h.