Dětský sbor Brno a Kühnův smíšený sbor

19.11.2022, 15:00

Arvo Pärt: 5 dětských písní pro dětský sbor a klavír

Moshe Rasiuk: If only me / Kdyby jen já, pro tříhlasý dětský sbor a klavír

Petr Řezníček: Atomus servus pacis pro dětský sbor

Dětský sbor Brno, sbormistryně Valeria Maťašová

 

Antonín Dvořák: Ruské písně pro dva ženské hlasy s doprovodem klavíru (výběr) 

Antonín Dvořák /úpr. Leoš Janáček/: Šest moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor a klavír

Petr Iljič Čajkovskij: Ně kukušečka vo syrom boru / Nezpívá to žežulička v černém lese pro smíšený sbor a capella

Petr Iljič Čajkovskij: Privět Antonu Grigorjeviču Rubinštejnu / Pozdrav Antonu Grigorjeviči Rubinštejnovi pro smíšený sbor a capella

César Antonovič Kjuj: Tvoj stich / Tvoje báseň pro smíšený sbor a klavír

César Antonovič Kjuj: Mistíčeskij chor / Mystický sbor pro ženský sbor a klavír

Miloš Orson Štědroň: MITELEI pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje

Kühnův smíšený sbor, sbormistr Jakub Pikla

 

Koncert Dětského sboru Brno a Kühnova smíšeného sboru přináší dva okruhy skladeb. Dětský sbor připravil tři skladby soudobých skladatelů. Petra Řezníčka, významného brněnského skladatele, který se ve své tvorbě zaměřoval především na sborovou tvorbu, vynikajícího estonského skladatele Arvo Pärta a izraelského komponisty Moshe Rasiuka. Tři velmi rozdílné skladby však spojuje nejenom interpretační náročnost, ale také jejich výjimečná působivost.

Pražský Kühnův smíšený sbor pak nabízí vedle skladby ruských romantiků poslední třetiny 19. století Petra Iljiče Čajkovského a Césara Antonoviče Kjui také sbor soudobého skladatele Rodiona Ščedrina. Zazní též kompozice českého soudobého skladatele Miloše ORSONA Štědroně.

Jiří Zahrádka