Nabucco

9.12.2015, 18:00

Giuseppe Verdi (1813-1901): Nabucco

Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…

libreto: Temistocle Solera 
autor: Giuseppe Verdi 
hudební nastudování: Gergely Kesselyák 
dirigent: Jakub Klecker, Jaroslav Kyzlink 
režie: György Selmeczi 
scéna: Karel Drgáč, Josef Jelínek 
kostýmy: Josef Jelínek 
sbormistr: Josef Pančík 

Slavná dramatická opera, kterou Verdi zkomponoval v roce 1842 během pouhých několika týdnů. Dílo přitom málem nevzniklo: premiéra jeho předchozí opery Jeden den králem byla natolik neúspěšná, že mladý skladatel, zdrcený navíc smrtí své ženy, chtěl operní dráhu opustit. Jen s obtížemi se nechal přesvědčit, aby zhudebnil libreto na starozákonní téma. Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Nabucco, kterého Jehova potrestá šílenstvím, musí navíc čelit intrikám své domnělé dcery Abigail. Nakonec uzná svou chybu i Jehovovu sílu a vrátí Židům svobodu. Popularita operního příběhu o osvobození Židů z babylonského zajetí šla v době svého vzniku ruku v ruce s touhou italského obyvatelstva po osvobození z habsburské nadvlády. Veleslavný sbor „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) se stal v době premiéry opery osvobozeneckou písní zpívanou po celé Itálii.Nabucco patří pro své vypjaté sólistické výkony, krásné sbory, sugestivní hudební zpracování a nádhernou výpravu k nejúspěšnějším titulům našeho repertoáru.