Etno Brno 2019 / Feri and the Gypsies

4.12.2019, 20:00

world-gypsies-music. Gypsies music v jiných rytmech než jsou klasické romské skladby, swing, latino, křížené s balkánský-mi rytmy. Charakteristický výrazný zpěv a flétna.