Konzervatoř Brno

Z historie školy

„Když z pravé a jisté odnože fundace Thurn-Valsassina (založena v roce 1648), z varhanické školy brněnské působící od roku 1881, povstala roku 1919 konzervatoř brněnská, je tím nepřerušená vývojová linie její zajištěna. Brněnská státní konzervatoř hudby navazuje tudíž na staré tradice.“

Leoš Janáček

Brněnská konzervatoř vznikla v roce 1919 z varhanické školy na základě promyšleného návrhu jejího zakladatele a prvního uměleckého ředitele, hudebního skladatele Leoše Janáčka. V jejím čele byli v dlouholeté historii další významní skladatelé a umělci – Jan Kunc, Zdeněk Blažek, Karel Horký, Jan Řezníček, Evžen Zámečník. Plejáda předních brněnských umělců a pedagogů vychovala k dnešnímu dni více než 4 tisíce absolventů, kteří významně obohacují moravskou, českou i zahraniční kulturu v oblasti hudebního a divadelního (dříve též tanečního) umění. Již od počátku na brněnské konzervatoři působili významní pedagogové, za všechny jmenujme např. Janáčkovy žáky Jana Kunce, Viléma Petrželku či Josefa Blatného, klavíristy Viléma Kurze, Ludvíka Kunderu, Františka Schäfera, houslisty Rudolfa Reissiga, Ladislava Malého nebo Františka Kudláčka, profesora dějin hudby Graciana Černušáka aj. Ve výčtu absolventů naší školy se objevují jména jako Pavel Haas, Rudolf Firkušný, Ladislav Pešek, Karel Höger, Libuše Domanínská, František Jílek, Zbyněk Mrkos, Richard Novák, Jan Novák, Jiří Skovajsa, Igor Ardašev a další. Od roku 1946 bylo součástí školy také taneční oddělení, v roce 1986 se však plně osamostatnilo. V současné době se na Konzervatoři Brno vyučují všechny nástroje symfonického orchestru a dále kytara, akordeon, cimbál, zobcová flétna, skladba, dirigování a zpěv. Škola rovněž poskytuje vzdělání v oboru hudebně dramatickém. Absolventi se uplatňují jako sólisté, orchestrální hráči, členové filharmonických a divadelních sborů a učitelé na hudebních školách. S bývalými studenty hudebně dramatického oboru se setkáváme na divadelních jevištích po celé republice. Konzervatoř Brno už od svého založení pořádá po celý rok množství koncertů a divadelních představení. Ve spolupráci s Filharmonií Brno vznikl abonentní cyklus, který představuje to nejlepší z práce naší školy.

Současnost

Dnešní Konzervatoř Brno je státní školou, která bezplatně poskytuje vyšší odborné vzdělání v oborech Hudba, Zpěv a Dramatické umění. Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Šestileté denní studium posluchačů zpravidla ve věku 15 až 21 let je zakončeno absolutoriem a získáním diplomu a titulu DiS „diplomovaný specialista“.Žáci mohou ukončit vzdělávání v konzervatoři také maturitní zkouškou ve čtvrtém ročníku.

Na brněnské konzervatoři může studovat až 360 žáků, z toho v oboru Hudba 294 žáků, v oboru Zpěv 36 žáků a v oboru Hudebně dramatické umění 30 žáků, které vyučuje celkem 150 pedagogů všeobecných a odborných předmětů.

Adresa
Konzervatoř Brno
tř. Kpt. Jaroše 45,
662 54 Brno

www.konzervatorbrno.eu


Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Přidejte svoji akci
Nejbližší koncerty