Padesát let kněžské služby. Sekundice v plné parádě

Padesát let kněžské služby. Sekundice v plné parádě

Navzdory narůstající průměrné délce lidského života zdají se dnes být zlaté svatby čím dál vzácnějším jevem. Což potom taková sekundice, tedy stručně řečeno padesáté výročí kněžství? Ta byla vzácností i v 18. století, kdy počty duchovních strmě rostly až k převisu nabídky nad poptávkou, řečeno tržně. Dva vysoce postavení duchovní, kteří své sekundice slavili v barokním Brně, však měli tou dobou už kariéru spíše za sebou.

Co že je to sekundice? Ono slovo zní podobně jako primice – tedy první mše, kterou kněz slouží po svém vysvěcení – a také je z něj odvozeno. Když v roce 1733 slavil padesáté výročí kněžství petrovský kanovník, kdysi císařský misionář v Moskvě, František Xaver Leffler (1658–1744), sloužil mši za blaho habsburského rodu. Císaři Karlu VI. proto dokonce napsal list, v němž žádá o sdělení kde a kdy má svou druhou primici slavit. Mše se nakonec konala u příležitosti jmenin císařovny Alžběty Kristiny. K této příležitosti vyšel přímo v Brně stručný oslavný tisk, podle nějž byl Leffler vůbec prvním kanovníkem v dějinách kapituly, který slavil takovéto výročí. Velkolepost Lefflerových oslav dosvědčuje zpráva v Zábavných a podivuhodných rozmanitostech, objemném třísvazkovém díle příběhů i klepů z barokního Brna a širokého okolí třicátých až čtyřicátých let 18. století, jehož autorem byl člen brněnského konventu augustiniánů poustevníků od sv. Tomáše Jeroným Haura, mimochodem tamní regenschori: Dne 19. listopadu na svátek sv. Alžběty královny a vdovy ctihodný pan František Xaver Leffler, petrovský děkan, slavil tamtéž svou druhou primici. Asistovalo mu pět infulovaných prelátů, mnoho kněží a kleriků. Více než padesát urozených a jiných významných osob hostil v našem klášteře. Na děkanství bylo pak více než šedesát kněží a řeholníků. Co stojí Petrov, ještě nikdy neměl takového kanovníka jubilanta, tento je první (z německého jazyka volně přeložil autor). Velká škoda, že si hudebník Haura více nevšímal hudebního dění při této slavnosti.

O patnáct let později slavil svou sekundici jiný petrovský kanovník, Jindřich Arnošt Alexandr Halama rytíř z Jičína. V kapitulním archivu se dochovala podrobná relace o celé slavnosti, která se uskutečnila 20. října 1748, tedy v témže roce, kdy císařský pár navštívil Brno. Právě díky zmíněné návštěvě je také celá petrovská kapitula včetně Halamy alespoň symbolicky zachycena na pozoruhodném obraze Františka Vavřince Korompaye.

Relace uvádí jmenovitě všechny zúčastněné, kromě jubilanta především probošta petrovské kapituly Rudolfa hraběte ze Schrattenbachu (tento rod se do brněnských dějin zapsal ve více jak stoletém rozpětí), všechny členy petrovské kapituly a především zástupce císařovny, zvlášť jmenovaného komisaře k této příležitosti, kterým byl tehdejší zemský hejtman František Josef hrabě Heissler. Při slavnosti nechyběla ani sama císařovna, zastoupená svým portrétem, který byl umístěn v petrovském chrámu pod baldachýnem.

Jinak velmi podrobná relace je opět velmi stručná v otázce hudební okrasy oné slavnosti. Na jejím začátku byl oslavenec ze své rezidence do petrovského chrámu doprovázen zvukem největšího zvonu a třemi sbory tympánů. Hlahol tympánů a trub se ozval později při zmíněné instalaci císařovnina portrétu pod baldachýn. Tedy zdánlivě nic neobvyklého, nic překvapivého. Jenže společně s anonymní relací se dochovala i zvláštní gratulační listina. V jejím úvodu je rytíř Halama chválen jako zvláštní patron a ctitel hudby, přičemž gratulace pokračuje výčtem všech hudebníků, kteří se oné slavnosti 20. října 1748 aktivně zúčastnili. Ve volném překladu z latiny vypadá seznam takto:

Regenschori,
dva basisté, dva tenoristé, dva altisté, dva diskantisté,
varhanní virtuoz pan Umbstot,
virtuozní violoncellista,
violonista, dva violisté, šest houslistů,
osm trubačů a dva tympanisté,
celkem třicet hudebníků.

Muselo tedy jít o velkolepou hudební slavnost. Ansámbl o třiceti hudebnících tehdy působil podobně jako dnes stodesetičlenný symfonický orchestr při provedení některé ze symfonií Gustava Mahlera. Ostatně samotný hudební kůr petrovského kostela byl dokončen právě kolem roku 1748. Vzhledem k dodnes problematické akustice a množství tehdy zúčastněných duchovních lze v tomto případě předpokládat, že celý ansámbl tehdy skutečně hrál z kůru a nikoli z nějaké příležitostné empory (takto se provádělo Caldarovo oratorium v kostele sv. Jakuba v roce 1736 a s pomocí vyvýšené tribuny si s Bachovou mší h moll výtečně poradil Ensemble Czech Baroque Orchestra & Choir na Petrově léta Páně 2013).

Jaká škoda, že hudebníci nejsou v onom latinském seznamu až na jedinou výjimku jmenováni. Lze sice předpokládat, že za strohým označením regenschori se skrývá tehdejší ředitel kůru u sv. Petra a Pavla Johann Raymund Fiedler a že také ostatní hudebníci byli rytíři Halamovi dobře známí, protože je dříve sám také z titulu kostelního inspektora jménem kapituly vyplácel za hudební produkce při bohoslužbách. Onen “virtuosus organista dominus Umbstot” však není nikdo jiný než nesmírně pozoruhodný skladatel Joseph Umstatt (narozen r. 1711 ve Vídni, zemřel r. 1762 v Bambergu), který v Brně čtyřicátých let 18. století působil ve službách knížat z Dietrichsteina. Mimo jiné byl také autorem oratoria ke stým oslavám slavné brněnské obrany proti Švédům.

Je to především zásluha muzikologa Ladislava Kačice a ansámblu Solamente naturali, že některé Umstattovy skladby vyšly znovu na „světlo Boží“ v plné kráse.

Kolorovaný oceloryt s dómským návrším v Brně publikován s laskavým svolením Archivu města Brna (v záhlaví článku pouze výřez).

Zdroje:

Vladimír Maňas: Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658–1744) a jeho církevní kariéra. In Przybylová, Blažena (ed.): Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 24. Ostrava 2009, s. 580–603.
Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně.
Ladislav Kačic: Joseph Umstatt (1711–1762) zwischen Barock und Klassik: Bemerkungen zur Stilentwicklung eines mitteleuropäischen Komponisten. In Zur Geschische und Aufführungspraxis der Musik des 16.–18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, Bratislava 2013, s. 201–215.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Dále si přečtěte

Je to banální, ale stojí za to si to stále připomínat. Stále ještě nejsou tak vzdálené doby, kdy pouhý poslech hudby nebyl něčím samozřejmým. Ti, kteří se s hudbou chtěli potýkat častěji, se pak museli sami pustit do muzicírování, nejlépe v rámci rodiny či s přáteli.  více

Zbožný zpěv byl dříve chápán jako vhodné zaměstnání duše při bohoslužbě, podobně jako se obvykle doporučoval růženec nebo modlitby k jednotlivým částem mše. V gymnaziálním prostředí se takto rozvinul zvyk zpívat při každodenní ranní mši jednu delší latinskou píseň, jejíž text si studenti zároveň osvojili. Tento peleton písní na čele se sekvencí Stabat Mater dolorosa se tímto způsobem dostal do obecného intelektuálního povědomí. Mizet z něj začal vlastně až ve 20. století.  více

Brněnský domácí kalendář na rok 1787 je úžasná kniha, ostatně jako většina starých kalendářů. Mísí se v nich praktické informace o termínech výročních trhů, dopravních spojeních a poštou na trase Vídeň – Brno – Vratislav, kompletní seznamy všech možných zemských úřadů s různými pranostikami a astrologickým aparátem.  více


Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více