Padesát let kněžské služby. Sekundice v plné parádě

Padesát let kněžské služby. Sekundice v plné parádě

Navzdory narůstající průměrné délce lidského života zdají se dnes být zlaté svatby čím dál vzácnějším jevem. Což potom taková sekundice, tedy stručně řečeno padesáté výročí kněžství? Ta byla vzácností i v 18. století, kdy počty duchovních strmě rostly až k převisu nabídky nad poptávkou, řečeno tržně. Dva vysoce postavení duchovní, kteří své sekundice slavili v barokním Brně, však měli tou dobou už kariéru spíše za sebou.

Co že je to sekundice? Ono slovo zní podobně jako primice – tedy první mše, kterou kněz slouží po svém vysvěcení – a také je z něj odvozeno. Když v roce 1733 slavil padesáté výročí kněžství petrovský kanovník, kdysi císařský misionář v Moskvě, František Xaver Leffler (1658–1744), sloužil mši za blaho habsburského rodu. Císaři Karlu VI. proto dokonce napsal list, v němž žádá o sdělení kde a kdy má svou druhou primici slavit. Mše se nakonec konala u příležitosti jmenin císařovny Alžběty Kristiny. K této příležitosti vyšel přímo v Brně stručný oslavný tisk, podle nějž byl Leffler vůbec prvním kanovníkem v dějinách kapituly, který slavil takovéto výročí. Velkolepost Lefflerových oslav dosvědčuje zpráva v Zábavných a podivuhodných rozmanitostech, objemném třísvazkovém díle příběhů i klepů z barokního Brna a širokého okolí třicátých až čtyřicátých let 18. století, jehož autorem byl člen brněnského konventu augustiniánů poustevníků od sv. Tomáše Jeroným Haura, mimochodem tamní regenschori: Dne 19. listopadu na svátek sv. Alžběty královny a vdovy ctihodný pan František Xaver Leffler, petrovský děkan, slavil tamtéž svou druhou primici. Asistovalo mu pět infulovaných prelátů, mnoho kněží a kleriků. Více než padesát urozených a jiných významných osob hostil v našem klášteře. Na děkanství bylo pak více než šedesát kněží a řeholníků. Co stojí Petrov, ještě nikdy neměl takového kanovníka jubilanta, tento je první (z německého jazyka volně přeložil autor). Velká škoda, že si hudebník Haura více nevšímal hudebního dění při této slavnosti.

O patnáct let později slavil svou sekundici jiný petrovský kanovník, Jindřich Arnošt Alexandr Halama rytíř z Jičína. V kapitulním archivu se dochovala podrobná relace o celé slavnosti, která se uskutečnila 20. října 1748, tedy v témže roce, kdy císařský pár navštívil Brno. Právě díky zmíněné návštěvě je také celá petrovská kapitula včetně Halamy alespoň symbolicky zachycena na pozoruhodném obraze Františka Vavřince Korompaye.

Relace uvádí jmenovitě všechny zúčastněné, kromě jubilanta především probošta petrovské kapituly Rudolfa hraběte ze Schrattenbachu (tento rod se do brněnských dějin zapsal ve více jak stoletém rozpětí), všechny členy petrovské kapituly a především zástupce císařovny, zvlášť jmenovaného komisaře k této příležitosti, kterým byl tehdejší zemský hejtman František Josef hrabě Heissler. Při slavnosti nechyběla ani sama císařovna, zastoupená svým portrétem, který byl umístěn v petrovském chrámu pod baldachýnem.

Jinak velmi podrobná relace je opět velmi stručná v otázce hudební okrasy oné slavnosti. Na jejím začátku byl oslavenec ze své rezidence do petrovského chrámu doprovázen zvukem největšího zvonu a třemi sbory tympánů. Hlahol tympánů a trub se ozval později při zmíněné instalaci císařovnina portrétu pod baldachýn. Tedy zdánlivě nic neobvyklého, nic překvapivého. Jenže společně s anonymní relací se dochovala i zvláštní gratulační listina. V jejím úvodu je rytíř Halama chválen jako zvláštní patron a ctitel hudby, přičemž gratulace pokračuje výčtem všech hudebníků, kteří se oné slavnosti 20. října 1748 aktivně zúčastnili. Ve volném překladu z latiny vypadá seznam takto:

Regenschori,
dva basisté, dva tenoristé, dva altisté, dva diskantisté,
varhanní virtuoz pan Umbstot,
virtuozní violoncellista,
violonista, dva violisté, šest houslistů,
osm trubačů a dva tympanisté,
celkem třicet hudebníků.

Muselo tedy jít o velkolepou hudební slavnost. Ansámbl o třiceti hudebnících tehdy působil podobně jako dnes stodesetičlenný symfonický orchestr při provedení některé ze symfonií Gustava Mahlera. Ostatně samotný hudební kůr petrovského kostela byl dokončen právě kolem roku 1748. Vzhledem k dodnes problematické akustice a množství tehdy zúčastněných duchovních lze v tomto případě předpokládat, že celý ansámbl tehdy skutečně hrál z kůru a nikoli z nějaké příležitostné empory (takto se provádělo Caldarovo oratorium v kostele sv. Jakuba v roce 1736 a s pomocí vyvýšené tribuny si s Bachovou mší h moll výtečně poradil Ensemble Czech Baroque Orchestra & Choir na Petrově léta Páně 2013).

Jaká škoda, že hudebníci nejsou v onom latinském seznamu až na jedinou výjimku jmenováni. Lze sice předpokládat, že za strohým označením regenschori se skrývá tehdejší ředitel kůru u sv. Petra a Pavla Johann Raymund Fiedler a že také ostatní hudebníci byli rytíři Halamovi dobře známí, protože je dříve sám také z titulu kostelního inspektora jménem kapituly vyplácel za hudební produkce při bohoslužbách. Onen “virtuosus organista dominus Umbstot” však není nikdo jiný než nesmírně pozoruhodný skladatel Joseph Umstatt (narozen r. 1711 ve Vídni, zemřel r. 1762 v Bambergu), který v Brně čtyřicátých let 18. století působil ve službách knížat z Dietrichsteina. Mimo jiné byl také autorem oratoria ke stým oslavám slavné brněnské obrany proti Švédům.

Je to především zásluha muzikologa Ladislava Kačice a ansámblu Solamente naturali, že některé Umstattovy skladby vyšly znovu na „světlo Boží“ v plné kráse.

Kolorovaný oceloryt s dómským návrším v Brně publikován s laskavým svolením Archivu města Brna (v záhlaví článku pouze výřez).

Zdroje:

Vladimír Maňas: Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658–1744) a jeho církevní kariéra. In Przybylová, Blažena (ed.): Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 24. Ostrava 2009, s. 580–603.
Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně.
Ladislav Kačic: Joseph Umstatt (1711–1762) zwischen Barock und Klassik: Bemerkungen zur Stilentwicklung eines mitteleuropäischen Komponisten. In Zur Geschische und Aufführungspraxis der Musik des 16.–18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, Bratislava 2013, s. 201–215.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Dále si přečtěte

Je to banální, ale stojí za to si to stále připomínat. Stále ještě nejsou tak vzdálené doby, kdy pouhý poslech hudby nebyl něčím samozřejmým. Ti, kteří se s hudbou chtěli potýkat častěji, se pak museli sami pustit do muzicírování, nejlépe v rámci rodiny či s přáteli.  více

Zbožný zpěv byl dříve chápán jako vhodné zaměstnání duše při bohoslužbě, podobně jako se obvykle doporučoval růženec nebo modlitby k jednotlivým částem mše. V gymnaziálním prostředí se takto rozvinul zvyk zpívat při každodenní ranní mši jednu delší latinskou píseň, jejíž text si studenti zároveň osvojili. Tento peleton písní na čele se sekvencí Stabat Mater dolorosa se tímto způsobem dostal do obecného intelektuálního povědomí. Mizet z něj začal vlastně až ve 20. století.  více

Brněnský domácí kalendář na rok 1787 je úžasná kniha, ostatně jako většina starých kalendářů. Mísí se v nich praktické informace o termínech výročních trhů, dopravních spojeních a poštou na trase Vídeň – Brno – Vratislav, kompletní seznamy všech možných zemských úřadů s různými pranostikami a astrologickým aparátem.  více


Arménský jazzový pianista Tigran Hamasyan se dlouho věnoval buď vlastní tvorbě, nebo inspiraci arménským folklorem. Až na svém desátém albu StandArt se rozhodl pracovat s jazzovými standardy, skladbami, které fungují u většiny jazzových hudebníků jako základní průprava a jako materiál, na kterém se shodnou hráči z celého světa při společném jamování. Své aktuální album pianista představí v pátek 24. března 2023 v brněnském Sono Centru v rámci festivalu JazzFestBrno.  více

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více

La Cantiga de la Serena je trio z jižní Itálie, které se zaměřuje na hudbu Středomoří, chápaného jako most mezi Západem a Východem. Repertoár souboru tvoří středověké tance a písně, písně duchovní včetně poutnických, středověké světské písně i písně sefardských židů, kteří museli na konci 15. století opustit dnešní Španělsko a Portugalsko. V roce 2021 skupina vydala své třetí a zatím nejnovější album La Mar a v létě 2022 vystoupila v Brně na festivalu Maraton Hudby. Koncert si můžete připomenout i díky tomuto rozhovoru. Na naše otázky odpovídají Fabrizio Piepoli, který zpívá a hraje na italskou chitarru battente, dále Giorgia Santoro, hráčka na nejrůznější druhy fléten a píšťal včetně indické bansuri nebo irské tin whistle, a také na keltskou harfu. A konečně třetím členem je Adolfo La Volpe, který hraje na arabskou loutnu, na klasickou kytaru nebo irské buzuki.  více

Koncert s podtitulem „Soudružnost, spolupráce, podvratnost a pořádná bitka na konec“ v režii souboru Brno Contemporary orchestra (BCO) nabídl pozoruhodný program soudobé hudby. Jednalo se o tři české a jednu světovou premiéru, které zazněly v Besedním domě 27. února pod taktovkou kmenového dirigenta Pavla Šnajdra. Výběr koncertního sálu nebyl náhodný. Besední dům letos slaví 150 let od otevření a těleso uspořádalo výroční, komunitní koncert k důležitému jubileu.  více

Loňské album Morytáty a romance brněnského písničkáře a televizního dramaturga Ivo Cicvárka boduje ve výročních anketách nejen v čistě folkovém žánru. Ivo svůj velký projekt natočil se svou přejmenovanou kapelou, které nyní říká Živo, a s řadou hostů. V rozhovoru vysvětluje, co se skrývá za jednotlivými písněmi výpravného alba, a hovoří také o svých dalších plánech.  více

Dvanáct studentů, šest skladatelů, šest skladeb, střet šesti naprosto odlišných světů. I tak by se dal popsat projekt Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) ve spolupráci s Royal Conservatoire The Hague (RC). Dle úvodních slov prorektora pro strategie a rozvoj JAMU a pedagoga kompozice na Katedře kompozice a multimediální tvorby Ivo Medka, projekt trvá již šestým rokem a je založen na výběru tří skladatelů z obou škol. Kromě nich se také pro každý ročník vybírá originální obsazení – letos sestavené z houslí, violoncella, elektrické kytary, trombonu, příčné flétny a bicích nástrojů – opět namíchané po třech lidech z obou zemí a doplněno o dirigenta. Spolupráce vyvrcholila pátečním koncertem v Komorním sále Hudební fakulty JAMU.  více

Tento rok tomu bude přesně tři sta let, co dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara zkomponoval pro oslavu jmenin císařovny Alžběty Kristýny gratulační serenatu La concordia de' pianeti (Harmonie planet). Císařský pár však měl ještě jeden významný důvod k oslavě. Alžběta Kristýna čekala potomka a naděje manželů se upínali k mužskému dědici trůnu. Že vláda bude souzena Marii Terezii, tehdy ještě nikdo netušil. Novodobé koncertní premiéry, která se uskutečnila 7. února v brněnském Besedním domě se ujal orchestr Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Romana Válka. Sbor řídila sbormistryně Tereza Válková. Rolí planet, které opěvují císařovnu se ujali Dagmar Šašková (Venuše), Hana Blažíková (Diana), Andreas Scholl (Jupiter), Valer Sabadus (Apollon), Franco Klisovic (Mars), Jaroslav Březina (Merkur) a Adam Plachetka (Saturn).  více

V polovině 20. let 20. století se začala psát historie jedné z nejsvéráznějších čtvrtí Brna. Ve vytěženém pískovcovém lomu se postupně usazovali dělníci z nedaleké cihelny. O pár let později už na tomto místě s výhledem na tehdy vznikající veletržní areál a Staré Brno bylo možné napočítat stovku domků. Čtvrť existuje dodnes a nese název Kamenná kolonie. V neděli 5. února se v Kamence, jak ji Brňané nazývají, konala už tradiční fašanková obchůzka.  více

Ještě koncem ledna byly v Galerii města Blanska zahájeny dvě výstavy. Obě částečně vychází z našich kořenů, ale i lidové kultury. Krojové veselí s cimbálovkou na nich však rozhodně nečekejte. Svá díla zde vystavuje Eva Juračková a David Severa. Absolvovala jsem první část doprovodného programu k výstavám, který se odehrál prvního února v prostorách galerie. V debatě na téma Folklor a ochrana přírody se zde s návštěvníky sešla ředitelka ekologické Nadace Veronica Helena Továrková.  více

Téměř po třiceti letech se na brněnské jeviště vrací opereta Veselá vdova maďarského skladatele s moravskými kořeny Franze Lehára. Inscenace režijního tandemu Magdalena Švecová a Martin Pacek měla premiéru 3. února v Janáčkově divadle.  více

Naloučany jsou malá obec na řece Oslavě v kraji Vysočina a mají svého fotografa. Portréty zdejších obyvatel se díky němu dostaly do Knihovny amerického kongresu a staly se tak součástí největší sbírky tohoto média od jeho počátků. Necelé dvě stovky místních jsou na to náležitě hrdí. Proto společnými silami uspořádali svému fotografovi akci, na kterou jen tak nezapomenou nejen oni, sám pan fotograf, ale i všichni ostatní návštěvníci, kteří se rozhodli zvlněnou zasněženou krajinou dojet až před místní kulturní dům.  více

Ve zrekonstruovaném sále největší české Sokolovny na Kounicově ulici v Brně se setkali folklorní nadšenci z celé Moravy. Tradiční už sedmdesátý první ples zde v sobotu 21. ledna uspořádal Slovácký krúžek Brno. Propojily se tak dva spolky s hlubokou prvorepublikovou tradicí. Dohromady jim to ladilo, jako by po celou tu dobu až dodnes patřily k sobě.  více

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.  více

Drama, filozofii nebo zajímavě nastíněnou psychologii děl nabízel poslední velký koncert Filharmonie Brno v Janáčkově divadle. Posluchačsky přívětivý program s příhodným názvem Dávné nordické příběhy nastudoval a s orchestrem provedl dánský dirigent Michael Schønwandt (*1953), nynější šéfdirigent Orchestru Národní opery Montpellier. Jeho obliba propagování soudobých skladatelů se projevila v samotné dramaturgii. Kromě známých děl od Edvarda Griega nebo Jeana Sibelia měli posluchači možnost se seznámit i s dánským autorem Hansem Abrahamsenem (*1952). Publiku se v jeho díle představila také americká sopranistka Nicole Chevaliervíce

Nejčtenější

Kritika

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více