Inkluze ticha od BCO v Huse na provázku

Inkluze ticha od BCO v Huse na provázku

Pro zahájení své 11. koncertní sezony v sále Divadla Husa na provázku si hudební soubor Brno Contemporary Orchestra vybral tématiku Ticha – a to nejen jako akustického jevu, ale i stejnojmenné rodiny. Tímto oslím můstkem dramaturgie večera propojila nejen Eufemias mysterion – Tajemství ticha – Miloslava Kabeláče, ale i světovou premiéru písně Jany Vöröšové Bau mir ein Haus, jejíž námětem a inspirací se stala brněnská rodačka Anna Ticho. Na koncertě Inkluze ticha (21. listopadu) vystoupili jako sólisté sopranistka Irena Troupová a violoncellista Josef Klíč, orchestr řídil kmenový dirigent souboru Pavel Šnajdr.

Večer zahájil cyklus písní Židovské sny (Chalomot jehudi’im) pro soprán a smyčcový orchestr skladatele Jana Duška. Dílo vzniklo roku 2008 a ještě v témže roce bylo provedeno Orchestrem BERG – ostatně právě v soutěži tohoto souboru NUBERG 2008 získala skladba Cenu veřejnosti a o rok později i Cenu Gideona Kleina. Cyklus obsahuje sedm části – Představení zvané budoucnost, Vzpomínka na lásku, Hladina vody, Déšť na bitevním poli, Intermezzo, Doprovoď mě a Jerusalém. Každá z nich staví na nějakém výrazném barevném, melodickém či harmonickém postupu. Kupříkladu úvod Deště na bitevním poli doprovázejí pravidelné kapky pizzicata smyčcové sekce, nad kterými se klenou teskné melodie violoncella a lyrického sopránu. Symbolismus je inherentní součástí díla a jak ostatně autor dodává: „Klarinet a violoncello představují naději a smrt a vytvářejí tak kontrapunkt sólovému sopránu – člověku.

Těchto partů se chopili violoncellista Josef Klíč, klarinetista Marek Pavíček a Irena Troupová. Hudebníci interpretovali svoje role s expresivitou a citem pro frázování melodie. Povedené bylo také provedení orchestru, ze kterého tu a tam navíc vystupovaly sólové úseky. Skvělý byl kupříkladu duet Josefa Klíče a koncertního mistra Lukáše Mika v Intermezzu. Výraznou pochvalu si zaslouží také kontrabasista Michal Pokorný, který se musel potýkat s nepříjemně dlouhými tóny v absurdně tichém pianissimu (Vzpomínka na lásku), což zvládl s maximální kontrolou smyčce a bez sebemenšího záchvěvu tónu. Pěveckého partu se Irena Troupová zhostila s grácií, ačkoliv byla zjevně jistější v nižších polohách. V těch vyšších se u zpěvačky občas projevila nestabilita tónu a částečně nedostatečná dynamika, která vyústila v nižší průraznost sólového partu. Rozhodně však excelovala tam, kde se jemná barva jejího hlasu setkala s lyrickými úseky díla. Výraznou pochvalu si zaslouží také precizní artikulace.

bco_inkluze_ticha_Foto_jan_prokopius_02

Pro violoncellistu Josefa Klíče byly nicméně Židovské sny pouhým rozehřátím před jeho hlavním interpretačním počinem, který tvořila Noční hudba: Hlas v listí od Dmitrije Janova-Janovského. S trochou nadsázky lze říci, že dílo je spíše sólovým recitálem na barevném pozadí komorního orchestru. Prakticky výhradně part violoncella je vždy melodicky souvislý a nese hlavní sdělení, orchestr jej pouze odívá do osobitých hudebních barev. Josef Klíč má s dílem zkušenosti a spolu s Brno Contemporary Orchestra jej nastudoval již roku 2015. Sólistův výkon lze bez uzardění hodnotit superlativy. Violoncellistův cit pro zpěvnost melodické linky, stejně jako pro její dynamickou a výrazovou pestrost se projevoval prakticky po celou dobu skladby a tato interpretace dodala dílu přirozenou gradaci. Samotný závěr patřil nahrávce lidového zpěvu uzbeckých žen, jehož text v programu však naneštěstí chyběl.

Patrně nejexpresivnější částí programu se stalo Eufemias mysterion pro soprán a komorní orchestr Miloslava Kabeláče, ačkoliv v rámci celého programu nelze mluvit o tak zásadním dramaturgickém zvratu. Kabeláčovo dílo je charakteristické modální, živou a místy ostře kontrastní fakturou s výrazným motivem bicích a klavíru. Orchestr dílo pod vedením Pavla Šnajdra nastudoval kvalitně, ale možná by celkovému vyznění prospělo o něco více vnitřního pohybu a uvolněnosti na úkor přesného dodržování dob. Snad by tím dosáhlo ještě větší expresivity, která by jednotlivým kontrastním plochám dodala bohatší hudební účinek. Irena Troupová byla dostatečně expresivní, ačkoliv právě výšky, které zde byly zastoupeny relativně hojně, by si zasloužily ještě silnější průraznost.

bco_inkluze_ticha_Foto_jan_prokopius_03

Závěr koncertu patřil premiérované skladbě Jany Vöröšové Bau mir ein Haus podle básně Hilde Domin. Skladba je svým charakterem převážně lyrická, výrazně melodická a s celou řadou kontrastních ploch. Skladatelka v ní pracuje i s prvky grotesky. Na několika místech se přibližuje až k hranici kýče, tu však nikdy nepřekračuje. Pochvalu si zaslouží také výrazná barevnost faktury, která povedeně doplňovala hlas Ireny Troupové. Právě pro ni se jednalo o ideální dílo, kde mohla naplno využít měkkosti a křehkosti svého hlasu, čímž umocnila onu inherentní lyriku skladby.

Soubor Brno Contemporary Orchestra zahájil svoji 11. koncertní sezonu pokorně a spíše kontemplativně. Zásadní směřování mu určil právě onen dedikační charakter večera, který připomínal nejen Annu Ticho. Cílem nadcházející sezony je velký příslib „oživování a hledání původního významu nadužívaných pojmů, které vybízejí k novým čtením a novým poslechům“.

Jan Dušek: Židovské sny

Dmitrij Janov-Janovskij: Hlasy v listí

Miloslav Kabeláč: Mysterium ticha

Jana Vöröšová: Bau mir ein Haus

Brno Contemporary Orchestra

Irena Troupová, zpěv

Josef Klíč, violoncello

Pavel Šnajdr, dirigent

Divadlo Husa na Provázku, Brno

21.11.2022 v 19:30

Foto Jan Prokopius

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Arménský jazzový pianista Tigran Hamasyan se dlouho věnoval buď vlastní tvorbě, nebo inspiraci arménským folklorem. Až na svém desátém albu StandArt se rozhodl pracovat s jazzovými standardy, skladbami, které fungují u většiny jazzových hudebníků jako základní průprava a jako materiál, na kterém se shodnou hráči z celého světa při společném jamování. Své aktuální album pianista představí v pátek 24. března 2023 v brněnském Sono Centru v rámci festivalu JazzFestBrno.  více

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více

La Cantiga de la Serena je trio z jižní Itálie, které se zaměřuje na hudbu Středomoří, chápaného jako most mezi Západem a Východem. Repertoár souboru tvoří středověké tance a písně, písně duchovní včetně poutnických, středověké světské písně i písně sefardských židů, kteří museli na konci 15. století opustit dnešní Španělsko a Portugalsko. V roce 2021 skupina vydala své třetí a zatím nejnovější album La Mar a v létě 2022 vystoupila v Brně na festivalu Maraton Hudby. Koncert si můžete připomenout i díky tomuto rozhovoru. Na naše otázky odpovídají Fabrizio Piepoli, který zpívá a hraje na italskou chitarru battente, dále Giorgia Santoro, hráčka na nejrůznější druhy fléten a píšťal včetně indické bansuri nebo irské tin whistle, a také na keltskou harfu. A konečně třetím členem je Adolfo La Volpe, který hraje na arabskou loutnu, na klasickou kytaru nebo irské buzuki.  více

Koncert s podtitulem „Soudružnost, spolupráce, podvratnost a pořádná bitka na konec“ v režii souboru Brno Contemporary orchestra (BCO) nabídl pozoruhodný program soudobé hudby. Jednalo se o tři české a jednu světovou premiéru, které zazněly v Besedním domě 27. února pod taktovkou kmenového dirigenta Pavla Šnajdra. Výběr koncertního sálu nebyl náhodný. Besední dům letos slaví 150 let od otevření a těleso uspořádalo výroční, komunitní koncert k důležitému jubileu.  více

Loňské album Morytáty a romance brněnského písničkáře a televizního dramaturga Ivo Cicvárka boduje ve výročních anketách nejen v čistě folkovém žánru. Ivo svůj velký projekt natočil se svou přejmenovanou kapelou, které nyní říká Živo, a s řadou hostů. V rozhovoru vysvětluje, co se skrývá za jednotlivými písněmi výpravného alba, a hovoří také o svých dalších plánech.  více

Dvanáct studentů, šest skladatelů, šest skladeb, střet šesti naprosto odlišných světů. I tak by se dal popsat projekt Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) ve spolupráci s Royal Conservatoire The Hague (RC). Dle úvodních slov prorektora pro strategie a rozvoj JAMU a pedagoga kompozice na Katedře kompozice a multimediální tvorby Ivo Medka, projekt trvá již šestým rokem a je založen na výběru tří skladatelů z obou škol. Kromě nich se také pro každý ročník vybírá originální obsazení – letos sestavené z houslí, violoncella, elektrické kytary, trombonu, příčné flétny a bicích nástrojů – opět namíchané po třech lidech z obou zemí a doplněno o dirigenta. Spolupráce vyvrcholila pátečním koncertem v Komorním sále Hudební fakulty JAMU.  více

Tento rok tomu bude přesně tři sta let, co dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara zkomponoval pro oslavu jmenin císařovny Alžběty Kristýny gratulační serenatu La concordia de' pianeti (Harmonie planet). Císařský pár však měl ještě jeden významný důvod k oslavě. Alžběta Kristýna čekala potomka a naděje manželů se upínali k mužskému dědici trůnu. Že vláda bude souzena Marii Terezii, tehdy ještě nikdo netušil. Novodobé koncertní premiéry, která se uskutečnila 7. února v brněnském Besedním domě se ujal orchestr Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Romana Válka. Sbor řídila sbormistryně Tereza Válková. Rolí planet, které opěvují císařovnu se ujali Dagmar Šašková (Venuše), Hana Blažíková (Diana), Andreas Scholl (Jupiter), Valer Sabadus (Apollon), Franco Klisovic (Mars), Jaroslav Březina (Merkur) a Adam Plachetka (Saturn).  více

V polovině 20. let 20. století se začala psát historie jedné z nejsvéráznějších čtvrtí Brna. Ve vytěženém pískovcovém lomu se postupně usazovali dělníci z nedaleké cihelny. O pár let později už na tomto místě s výhledem na tehdy vznikající veletržní areál a Staré Brno bylo možné napočítat stovku domků. Čtvrť existuje dodnes a nese název Kamenná kolonie. V neděli 5. února se v Kamence, jak ji Brňané nazývají, konala už tradiční fašanková obchůzka.  více

Ještě koncem ledna byly v Galerii města Blanska zahájeny dvě výstavy. Obě částečně vychází z našich kořenů, ale i lidové kultury. Krojové veselí s cimbálovkou na nich však rozhodně nečekejte. Svá díla zde vystavuje Eva Juračková a David Severa. Absolvovala jsem první část doprovodného programu k výstavám, který se odehrál prvního února v prostorách galerie. V debatě na téma Folklor a ochrana přírody se zde s návštěvníky sešla ředitelka ekologické Nadace Veronica Helena Továrková.  více

Téměř po třiceti letech se na brněnské jeviště vrací opereta Veselá vdova maďarského skladatele s moravskými kořeny Franze Lehára. Inscenace režijního tandemu Magdalena Švecová a Martin Pacek měla premiéru 3. února v Janáčkově divadle.  více

Naloučany jsou malá obec na řece Oslavě v kraji Vysočina a mají svého fotografa. Portréty zdejších obyvatel se díky němu dostaly do Knihovny amerického kongresu a staly se tak součástí největší sbírky tohoto média od jeho počátků. Necelé dvě stovky místních jsou na to náležitě hrdí. Proto společnými silami uspořádali svému fotografovi akci, na kterou jen tak nezapomenou nejen oni, sám pan fotograf, ale i všichni ostatní návštěvníci, kteří se rozhodli zvlněnou zasněženou krajinou dojet až před místní kulturní dům.  více

Ve zrekonstruovaném sále největší české Sokolovny na Kounicově ulici v Brně se setkali folklorní nadšenci z celé Moravy. Tradiční už sedmdesátý první ples zde v sobotu 21. ledna uspořádal Slovácký krúžek Brno. Propojily se tak dva spolky s hlubokou prvorepublikovou tradicí. Dohromady jim to ladilo, jako by po celou tu dobu až dodnes patřily k sobě.  více

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.  více

Drama, filozofii nebo zajímavě nastíněnou psychologii děl nabízel poslední velký koncert Filharmonie Brno v Janáčkově divadle. Posluchačsky přívětivý program s příhodným názvem Dávné nordické příběhy nastudoval a s orchestrem provedl dánský dirigent Michael Schønwandt (*1953), nynější šéfdirigent Orchestru Národní opery Montpellier. Jeho obliba propagování soudobých skladatelů se projevila v samotné dramaturgii. Kromě známých děl od Edvarda Griega nebo Jeana Sibelia měli posluchači možnost se seznámit i s dánským autorem Hansem Abrahamsenem (*1952). Publiku se v jeho díle představila také americká sopranistka Nicole Chevaliervíce

Nejčtenější

Kritika

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více