Orchestr L´Armonia Terrena hlásal u sv. Janů milost

Orchestr L´Armonia Terrena hlásal u sv. Janů milost

Protnutí staré a nové hudby přinesl třetí koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby, který se odehrál 4. dubna v brněnském kostele sv. Janů. Večer s podtitulem Hlásám milost patřil komornímu orchestru L´Armonia Terrena fungujícího pod vedením kmenového dirigenta Zdeňka Klaudy. Basového partu v jediné vokálně-instrumentální skladbě se ujal sólista Jan Martiník. Koncert z hlediska dramaturgie byl nápaditě orámovaný dílem Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) v instrumentačně novodobém hávu.

První ze dvou Bachových skladeb Ricercar a 6 z cyklu Hudební obětiny (BWV 1079) si posluchači vyslechli v instrumentaci Antona Weberna (1883–1945). Jedná se o šestihlasou kontrapunktickou kompozici založenou na tzv. královském tématu, které Johannu Sebastianovi Bachovi zadal pruský král Bedřich Veliký. Webernova orchestrální úprava se vyznačuje specifickou prací s technikou fragmentace. Nejlépe ji lze postřehnout v samotné barevné a neotřelé mozaice nástrojových partů. Melodický materiál je štěpen na co nejmenší (někdy i jednotónové) motivy, které jsou témbrově ozvláštněny rozmanitým užíváním dusítka či pizzicata. Ledový bachovský klid podpořený střídmou dynamikou a menšími vrcholy při provedení prostupoval celým chrámem. Rušivá ovšem byla dirigentská gesta, která mnohdy absolutně nekorespondovala s plochým, stoickým plynutím hudebního toku, což je postřeh samozřejmě pouze estetický. Rozevláté pohyby Zdeňka Klaudy nijak výrazně neovlivňovaly samotné hráče a svou funkcí nenarušovaly zmíněný klid. Posluchačům ale mohly odvádět pozornost od znějícího díla k samotnému dirigentskému výkonu.

Šestidílný cyklus písní pražského skladatele Jana Hanuše (1915–2004) Dřevěný Kristus pro nižší hlas a orchestr je zhudebněním stejnojmenné sbírky básníka Kamila Bednáře (1912–1972). Výrazná motivická práce či nápaditá instrumentace díla – kupříkladu spojení sólového dechového nástroje s harfou – podtrhávají jeho pašijový charakter. Niternost díla je následně dovedena do vrcholu závěrečnou recitací. Emocionálně vypjatá kompozice tvořila osvěžující kontrast oproti první skladbě. Motiv kontrastu prostupoval celým dílem a zrcadlil se v intimních momentech, např. sólových pasážích a capella. Basista Jan Martiník svým zvučným, pronikavým hlasem dosyta naplnil kostel sv. Janů. Jeho hudební projev byl intimní zpovědí plnou nářků a proseb vyvěrajících z veršů (např. Poslal Herodes žoldáky či Zvedněte mne). Precizní interpretova deklamace dopomáhala textům i hudbě k jejich jemnému, přesto detailnímu vyznění, které však bohužel mnohdy bylo dynamicky zastíněno orchestrem.

Následovala Symfonie č. 2. pro trubku a smyčce francouzského autora Arthura Honnegera (1892–1955). Třívětá skladba byla napsána mezi lety 1937–1941. Byť se nejednalo o skladatelův záměr, najdeme v ní odkazy na německou okupaci Paříže za druhé světové války, kterými i tato skladba zapadla do konceptu koncertu. Tesklivý motiv viol v úvodu symfonie střídala napětí plné disonancí a chromatických postupů. To se přelévalo do druhé věty utvořené na půdorysu passacaglie. Výrazné téma ve violoncellech a kontrabasech bylo podloženo protivětou ve vyšších smyčcích. Kontrapunktická forma v posluchači zanechává pocit naléhavosti a tíhy. Umocněn je závěrečnou částí, v níž vícevrstevnatost a vyvrcholení zdrsnělé quasi bartókovskou akcentací v podání L´Armonia Terrena narušil part sólové trubky. Z hlediska prostorové dramaturgie hrál sólista z kazatelny. Myšlenka byla dobrá, nicméně nepřinesla očekávaný efekt, protože se trumpetista na place (před publikem) objevil zbytečně brzo.

Celý koncert uzavřela chorální předehra (BWV 668) opět od Johanna Sebastiana Bacha Vor deinen Thron tret ich hiermit v aranži vedoucího ansámblu Zdeňka Klaudy. Z pohledu dramaturgie večera kvituji myšlenku orámování programu jmenovaným barokním velikánem. Diskutabilnější je však fakt, že ani jedna z jeho skladeb nezazněla v původním znění, nýbrž se jednalo o aranže. I takto bychom nemuseli mluvit o problému, ale riziko tkví v samotném přístupu aranžéra k Bachovu dílu. V případě poslední skladby jsem měla pocit, že autor této verze mnohem více upřednostňuje sám sebe jako aranžéra, než aby ctil základní rysy Bachova díla. V jisté optice by někdo mohl instrumentaci označit za nápaditou – kupříkladu častými unisony smyčcových a dechových nástrojů. Na druhou stranu Klaudova verze chorální předehry mohla působit jako hudební prostor, v němž si upravovatel chtěl pouze mnohé vyzkoušet. Proto na velmi malé ploše projevil snahu využít co nejvíce hudebních kombinací a prostředků, které se ale nevyznačovaly takovou rafinovaností, jakou známe z originálu skladatele.

Orchestr po celou dobu bojoval s akustickými podmínkami kostela. Tím bychom mohli argumentovat, proč v jistých pasážích nebylo využito mnohem silnější, expresivnější dynamiky, byť by si to některá díla vyžadovala. Nelze však omluvit určité intonační, rytmické, ale především nástupové nejistoty, které ve výsledku zkreslovaly výsledný dojem z koncertu. I přes formulované výtky byl večer v mnoha ohledech nápaditý a publiku nastínil, jak může vypadat střet různorodých kompozičních stylů, forem a principů, které koexistují po staletí.

Program

Johann Sebastian Bach, arr. Anton Webern – Ricercar a 6 z Hudební obětiny BWV 1079

Jan Hanuš, arr. Jaroslav Pelikán – Dřevěný Kristus

Arthur Honneger – Symfonie č. 2 pro trubku a smyčce

Johann Sebastian Bach, arr. Zdeněk Klauda – Vor deinen Thron tret ich hiermit: chorální předehra BWV 668 z Umění fugy

Obsazení

Jan Martiník – bas

L´Armonia Terrena

Zdeněk Klauda – dirigent

Foto Jan Prokopius

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více