Scénická kázání a rozjímání s Ensemble Damian

15. červenec 2019, 14:00
Scénická kázání a rozjímání s Ensemble Damian

Třetí večer Olomouckých barokních slavností o víkendu nabídnul obnovenou premiéru hned tří samostatných hudebních celků. Znovuobjevený cembalový koncert, melodram Kázání na svatého Jána Pavla a oratorium Františka Antonína Míči uvedl soubor Ensemble Damian v dobové interpretaci a netradičně také každé dílo předvedl v jiném prostoru jezuitského konviktu.

Komponovaný večer zahájila novodobá premiéra Koncertu pro cembalo Josefa Antonína Štěpána. Krásnou a hudebně nesmírně zajímavou kompozici prosvítilo vynikající nastudování orchestru a brilantní interpretace cembalisty Martina Smutného. Sehranost souboru stvrdilo také důmyslné rozestavení interpretů do kruhu uprostřed kruhové kaple. Výsledný zvuk se tak nesl plně a příjemně vyrovnaně. Dal vyniknout afektovým zvratům i citlivě vyvedeným momentům dravosti ale i jemnosti.

V půdním prostoru konviktu byl poté provedený melodram z Kázání na svatého Jána Pavla Josefa Axlara. Kázání Tomáš Hanzlík proložil fragmenty skladeb neznámých autorů, čímž vzniklo zajímavé pasticcio. Texty kazatele Axlara recitoval s náležitou horlivostí Vladimír Hrabal, jehož přednes přes všechnu snahu o důslednou dikci místy v hudebním doprovodu tonul. Provedení by pak možná více slušelo rozvážnější rozestavění interpretů v prostoru - například oddálením hudební složky a přiblížením kazatele k publiku tak, aby se orchestr nemusel příliš uměle tlumit a dramatický přednes by nepůsobil přeexponovaně. Taktéž zasazení melodramu v dramaturgii večera je na pováženou, neboť vybrané texty příliš nekorespondují s následně uváděným Rozjímáním. Záměr tohoto experimentu se takto alespoň formou přibližuje dobové praxi, kdy byla na Velký pátek uváděna sepolkra u Božího hrobu, na něž obsahově odkazovala předcházející kázání. Takový byl alespoň apel hraběte Johanna Adama z Questenbergu, který na jaroměřickém dvoře nechal uvést právě Zpívané rozjímání některých tajemství hořkého umučení a umírání pána a spasitele našeho Ježíše Krista Františka Adama Míči. Tuto skladbu uvedl Ensemble Damian jako zlatý hřeb večera ve scénickém provedení Tomáše Hanzlíka.

Přes zdobnost kostýmů i pestrost prospektů a sufit zůstalo provedení poněkud nevýrazné. Zde je třeba ale vycházet z problematiky díla samotného. Oratorium pro hraběte Questenberga bylo původně komponováno v německém jazyce. Questenberg jej však – a to z ušlechtilých důvodů – nechal přeložit a dílo pro srozumitelnost poddanstva znělo v češtině stejně jako při víkendové obnovené premiéře. České překlady však sebou do hudby vnáší jistou šroubovanost, která není pro interpretaci snadná. Zpěváci zůstávají spíše v méně příjemných středních polohách svého rozsahu, jak prozradily například nádherně znějící výšky Zuzany Kopřivové v roli Duše, které prostor prosvětlily bohužel je málokrát. S obtížnou hudební předlohou se však důstojně popasovali Zuzana Petrasová s měkce kulatým mezzosopránem a Vladimír Šlepec, jehož rytmicky náročný part hříšníka komponoval Míča pravděpodobně sám pro sebe. Velmi dobře posazeným a pro roli Krista příhodně autoritativním basem překvapoval Michal Marhold. Rozpačitosti inscenace by jistě ubrala důslednější deklamace zpěváků i plastičtější dynamika. Pilíř libreta tak silně podpírala vhodná barokní gestika, která dotahovala obsah nedořečeného. Ve výsledném ale bodoval orchestr, jehož pojetí nešetřilo dynamikou a artikulací.

Takto zeširoka rozkročený program vybízí k otázkám o dramaturgické střídmosti, jedním dechem se ale lze zasnít nad bohatostí hudebních archivů. Vedle dobré a stabilní interpretační úrovně totiž soubor v čele s Tomášem Hanzlíkem záslužně upozorňuje na nefrekventovaná a povětšinou vůbec neprobádaná díla. Příkladem jsou právě Štěpánovy cembalové koncerty, které jistě byly perlou večera a vynést je na dnešní světlo, si zcela jistě zaslouží.

Olomoucké barokní slavnosti

Josef Antonín Štěpán: Koncert pro cembalo

Josef Axlar: Kázání na svatého Jána Pavla
František Antonín Míča: Zpívané rozjímání některých tajemství hořkého umučení a umírání pána a spasitele našeho Ježíše Krista

Ensemble Damian

Režie, scéna, kostýmy, hudební nastudování, rekonstrukce partitur – Tomáš Hanzlík

Duše – Zuzana Kopřivová

Outrpnost – Zuzana Petrasová

Hříšník – Vladimír Šlepec

Kristus – Michal Marhold

Kazatel – Vladimír Hrabal

Cembalo – Martin Smutný

Psáno z premiéry 13. července 2019

Ensemble Damian - Martin Smutný/ foto archiv souboru

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Prorok větru je multižánrový projekt flétnistky Martiny Komínkové. Vytvořila ho v Itálii a po italské premiéře se s ním poprvé představí ve svém domovském Brně. Česká premiéra proběhne v brněnském Divadle na Orlí v neděli 3. listopadu. Večerní představení od 19.00 je vyprodané, ale stále je možné zakoupit lístky na odpolední představení ve 14.00.  více

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více

Brno prožilo víkend přímo nabitý folklorem. Sobotní jubilující Poľanu vystřídal v neděli VUS Ondráš. Měli jsme tak možnost porovnat dva diametrálně odlišné přístupy k lidovému materiálu. Sobotní autentika se v neděli proměnila ve výrazový tanec s folklorním akcentem. Vojenský umělecký soubor svým novým programem s názvem kRok za kRokem oslavil v Janáčkově divadle pětašedesáté výročí.  více

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více

V sobotu večer ovládl brněnské Sono Centrum příval energie a temperamentu, který sem vnesl VSLPT Poľana. Tento soubor, který zpracovává folklor Slovenska, zde oslavil 70. výročí svého vzniku.  více

S dramaturgicky pestrým programem zavítal na včerejší koncert Moravského podzimu, který se již přehoupl do své druhé poloviny, Basilejský komorní orchestr spolu s polským klavíristou Piotrem Anderszewskim. V dílech Mozarta a Schumanna se sólista představil zároveň v roli dirigenta zpoza koncertního křídla. Téměř plný sál Besedního domu se tak stal dějištěm více než dvouhodinového koncertního programu.   více

V prostorech neogotického Českobratrského evangelického chrámu J. A. Komenského zněla při pátém večeru festivalu Moravský podzim duchovní hudba pro sbor a varhany. Programu s názvem Martinů Voices vedle stejnojmenného sboru dále dominovaly varhanistka Linda Sítková a čtyřčlenný soubor lesních rohů. To vše za řízení sbormistra Lukáše Vasilka.  více

Čtvrtý večer festivalu Moravský podzim byl již podruhé naplněný čistě tvorbou Bohuslava Martinů. V sále Besedního domupředstavila včera sopranistka Jana Hrochová spolu s klavíristou Giorgiem Kouklem výběr z bohaté písňové tvorby tohoto českého skladatele. Navázala tak na jejich předešlou spolupráci při nahrávání pěti CD těchto písní. Komorně laděný večer umocnilo také netradiční rozestavění židlí v sále do půlkruhu a přesunutí pomyslného pódia do středu sálu. Tento koncept směřoval k většímu propojení dvou oddělených jednotek, tedy diváků a účinkujících, a vyšel na sto procent.  více

Na divadelní scénu se přenesla třetí akce letošního festivalu Moravský podzim. Za její realizací konkrétně stál Terén, tedy platforma působící jako třetí scéna Centra Experimentálního divadla, hned po divadlech Husa na provázku a HaDivadle. A právě na jevišti Husy na provázku se včera odehrála světová premiéra scénického provedení hry Oidipus, jejímž autorem je André Gide. Za neméně důležitou scénickou hudbou potom stojí skladatel Bohuslav Martinů.  více

Jubilejní 50. ročník hudebního festivalu Moravský podzim včera v brněnském Bobycentru odstartovalo koncertní provedení minimalistické opery Einstein on the Beach skladatele Philipa Glasse a režiséra Roberta Wilsona. Koncertní verze vznikla spoluprací vizuální umělkyně Germaine Kruipové, zpěvačky Suzanne Vegy a hudebních těles Ictus Ensemble a Collegium Vocale Gent. Ačkoliv z původně jevištního vystoupení zůstala prakticky pouze hudba, délka samotného koncertu je s operním dílem srovnatelná. Večer tak trval takřka čtyři hodiny.  více

Doktor David Fligg si s námi povídal o jednom z nejnadanějších skladatelů a hudebníků první poloviny dvacátého století - Gideonu Kleinovi. Je zároveň jedním z organizátorů projektu Gido se vrací domů, který připomíná rovné století od narození tohoto skladatele.  více

Národní divadlo Brno včera zahájilo novou sezónu nastudováním fantastické opery Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha na libreto básníka Julesa Barbiera. Režie se chopil uznávaný umělecký tandem SKUTR sestávající z Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. V titulní roli se představil Luciano Mastro, jeho věrného společníka Nicklausse (a v závěru představení i postavu Múzy) ztvárnila Markéta Cukrová. V rolích Hoffmannových lásek Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly stanuly Martina Masaryková, Pavla Vykopalová, Daniela Straková-Šedrlová a Andrea Široká. Postavu Hoffmannova věčného soka (Lindrofa/Coppélia/dr. Miracla/ Dapertutta) interpretoval Ondrej Mráz. Orchestr řídil Ondrej Olos, sbor pak Klára Složilová Roztočilová.  více

Filharmonie Brno včera zahájila svoji 64. Sezónu, která je zároveň druhou stávajícího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Dennise Russella Daviese. Vedle něj stanula na pódiu brněnského Stadionu také přední ruská klavíristka Elisabeth Leonskaja. Pro slavnostní start byla vybrána Brahmsova Symfonie č. 1 c moll, Bartókův Klavírní koncert č. 3 E dur a česká premiéra skladby DA.MA.SHI.E japonského skladatele Joa Hisaishiho spjatého s animovanými filmy režiséra Hayaa Myazakiho.  více

Čtrnáctý ročník Cyklu abonentních koncertů odstartoval včera večer Český filharmonický sbor Brno líbivou hudbou. Jásavý, až slavnostní program zazněl v Besedním domě v návaznosti na provedení při Svatováclavském hudebním festivalu předcházející večer v Ostravě. V Brně však nechyběli věrní a dlouholetí diváci, bez nichž by celý cyklus ztrácel smysl.  více

Nejčtenější

Kritika

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více