Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Letošní osmnáctý ročník JazzFestuBrno se výjimečně neuzavírá koncertem, ale jedinečnou (pro světové festivaly ovšem nikterak výjimečnou) sérií muzikantských a tanečních workshopů, zde ovšem zaměřených na dětské frekventanty. V sobotu 4. května se v příjemném prostředí Café Práh, v sousedství Vaňkovky, ujmou svých dětských žáků výrazné mladé osobnosti jazzové scény: Beata Hlavenková (pianistka a lektorka kompozice), Dano Šoltis (vedoucí bubenické třídy) a multiinstrumentalisté Jiří Slavík a Marian Friedl (průvodci Toulek po jazzových cestičkách), které doplní Kateřina Hanzlíková s lekcemi Tancohraní. S výjimkou kompozice, kde se přepokládá účast dětí starších dvanácti let, jsou ostatní „třídy“ otevřené i těm nejmenším. Další informace jsme si vyptali od spoluautora nápadu na dětský workshop a ředitele JazzFestuBrno Viléma Spilky.

Kdo z vás s nápadem pořádat v rámci festivalu akci zaměřenou čistě na děti přišel?

Hlavní inspirací a hybateli akce byly především naše manželky. Ideu nosíme v hlavě už několik let, protože máme malé děti, ale popostrkují nás k tomu právě ony. A kolegyně v týmu samozřejmě vydatně přispívají.

Má s tímto nápadem co do činění skutečnost, že už vy sami máte děti ve věku, kdy se začínají zajímat o hudbu?

Rozhodně. Ale členové našeho týmu mají děti v různém věku, podobně jako jsou naše workshopy zaměřené na všechny věkové kategorie od tří do patnácti let - s tím, že horní věková hranice není omezena: kdo se cítí být dítětem, může přijít bez ohledu na věk.

JFB_detem_2019_slavik_friedl_foto_archiv_JFB_03

Workshopy bývají běžnou součástí (nejen jazzových) festivalů – z USA se k nám podobnou cestou dostala před třiceti lety Letní bluegrassová dílna. Kde jste se inspirovali vy?

Workshopy pořádáme již od začátku festivalu v roce 2002, máme s nimi tedy poměrně bohaté zkušenosti. Přirozenou extenzí dosavadních aktivit jsou dílničky pro děti. Inspirací byly vámi zmíněné světové festivaly, které razí i námi vyznávanou filozofií, že nejen koncerty živ je festival. Workshopy považujeme za důležitý průvodní program festivalu, protože vychovávají nové generace posluchačů a hudebníků a zároveň přibližují festivalové interprety publiku. I vzhledem k propojení našeho festivalu s Janáčkovou akademií múzických umění je zařazení dětských workshopů logickým pokračováním dlouhodobé koncepce.

Hlavní motto dílniček je „Hrajeme hudbu bez not“; jde vám tedy především o podnícení dětské fantazie bez hranic, bez limitů?

Jednak fantazie, na druhé straně podnícení přirozené muzikality, která může pod náporem předepsaných not trpět. Limity má každý jinde, ale všechny děti se mohou naučit intuitivně vnímat a hrát hudbu tak, jak to dělají třeba afroamerické děti. Na festivalových koncertech pak můžeme vidět a slyšet výsledky obou vzdělávacích systémů a objektivně porovnat.

Má s tím co dělat jistá konzervativnost výuky v rámci tradičního hudebního školství, kterému byste rádi vytvořili alternativu?

Určitě nežijeme v iluzi, že by jednodenní workshop mohl něco systémově změnit, ale chceme prostřednictvím naší akce nabídnout alternativu ke konzervativní výuce hudby a poukázat na fakt, že existují i jiné cesty.

Kromě toulek po „jazzových cestičkách“ s multiinstrumentální dvojicí přátel Jiřím Slavíkem a Marianem Friedlem nabízí lekce bubeník Dano Šoltis a pianistka Beata Hlavenková.  Je to jen náhoda, nebo vám právě tyto dva instrumenty připadají na cestě k hudbě jako klíčové?

Jednou rovinou je klíčovost těchto instrumentů, jež je nepopiratelná – perkuse kvůli rytmu a klavír kvůli elementární schopnosti tvořit harmonii, melodii a jasnou definici tónových výšek. Druhou rovinou je schopnost našich lektorů efektivně pracovat s dětmi. Tu skutečně nemá kdekdo.

JFB_detem_2019_hlavenkova_foto_archiv_JFB_02

Kateřina Hanzlíková se svým Tancohraním má zkušenost s pedagogickým vedením dětí předškolního věku – co ostatní lektoři? Vidím v nabídce i lekce pro děti od tří let…

Dano, Marian i Jiří mají malé děti, takže vzdělávají na denní bázi. Beata má děti o malinko starší, i proto je její workshop zaměřen spíše na starší děti ve věku 12 – 15+ let.

Věkové rozmezí 3 – 15 let se mi zdá hodně rozvolněné. Jak a komu se výuka bude přizpůsobovat? Nebudou se ty mladší děti trochu bát a ty starší s těmi malými zase nudit?

Workshopy budou rozdělené na mnohem užší věková rozpětí a budou mít odpovídající délku, aby děti udržely pozornost. Přesný rozvrh workshopů je na festivalovém webu a na Facebooku. 

Mají lekce význam i pro ty, kteří už se s hudbou setkali a sami už třeba umějí na něco hrát? A naopak – může přijít někdo, kdo se s hudbou prozatím aktivně nesetkal?

Na praktikující muzikanty je zaměřen především songwriting workshop Beaty Hlavenkové, ale i ostatní workshopy budou koncipovány tak, aby se mohly zapojit děti různých úrovní znalostí. Je to princip prověřený mnoha tradičními i alternativními vzdělávacími systémy.

Jako vyvrcholení workshopu vidím odpolední divadelní představení Velký uši. To bude jakési prolnutí všeho, co se děti v průběhu dne naučí? Jak pevný rámec toto představení má?

Představení Velký uši je spíše zábavným vyvrcholením, protože my chceme, aby se děti hudbou především bavily. Velký uši jsou příběhem dvou dívek, které se potkají v lese a vydají se na dobrodružnou cestu za tajemstvím ukrytým v jeskyni. Cestou je provází stará slečna sova, potkají šedivého skřítka, dají si indiánská jména a navzájem se od sebe mnoho naučí. Každá z dívek se totiž něčeho bojí a na této cestě se musí se svým strachem vypořádat. Hlavními hereckými a inscenačními nástroji jsou v této pohádce hudba, rytmus, zvuky, šumy a ruchy. Právě díky nim se děti aktivně zapojí do vyprávění příběhu. Navíc si na základě zvuku, rytmu a melodie samy ve své fantazii vytvoří obrazovou složku příběhu.

Jde o jednorázový experiment, nebo bude mít dětský workshop své pokračování i v dalších ročnících JazzFestu?

Pevně doufáme, že se nám tuto akci podaří do budoucna nejen udržet, ale dokonce rozšířit.

Jsou ještě někde nějaká volná místa?

Volná místa ještě jsou, vstupné je symbolické, všechny tedy zveme.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Brněnské skupině Hrozně pomalu táhne na čtyřicítku – koncertovat začala v roce 1982. Po několika kazetách a neoficiálních nahrávkách vydala až v roce 2013 svůj debut na CD, album Už není čas. Novinka Ticho, na které kapela pracovala v posledních dvou letech ve studiu Indies, překvapí čistším zvukem a jasně slyšitelným napětím ve stavbě písní.  více

Filmový festival ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity přinesl ve dnech 17.- 19. Května neobyčejně zajímavé projekce, připomínající významné osobnosti z univerzitní historie. Hned první z nich měla kromě vztahu k přírodním vědám i zásluhy o studium lidové písně. Profesora Vladimíra Úlehlu (1888 – 1947) připomněla v pátek 17. května působivým vystoupením jeho pravnučka Julia Ulehla.  více

Letošní fanzin Jazzman hudebního festivalu JazzFest byl plný obsažných medailonů i statí a objevila se v něm i pozoruhodná glosa dramaturga Českého rozhlasu Jazz Petra Vidomuse s provokativním titulkem Jazz nemusí být pánským klubem. Zamýšlí se nad genderovými stereotypy, kterých se světová (potažmo ani česká) jazzová scéna ještě úplně nezbavila. Skvělých sólistek ovládajících nástroje dříve zcela vyhrazené mužům přibývá. Přestože genderové kódování, které Vidomus pregnantně ironicky popsal, ještě není zcela překonáno, JazzFest letos výrazně přispěl k jeho postupnému odbourávání.  více

Během čtyř let, které od sebe dělí vydání prvního alba Záhir a druhého s názvem O Písni, se skupina Lee Banda virtuálně přemístila (dříve uváděla jako svůj domicil Adamov, nyní Jedovnice), dostala se na tzv. divokou kartu do semifinále Porty v Řevnicích a především lehce posunula svůj hudební styl. Zatímco na debutovém albu šlo o folkrockový střední proud, těžící ze zvuku elektrické kytary, na novince převažují akustické kytary, často v kombinaci s mandolínou a dalšími akustickými nástroji.  více

Šest let po předchozím albu Malý kluk přichází hravá kapela Listolet s novinkou. V názvu má sice pouze „pětiminutového“ tuláka, ale album vznikalo během pěti let v jednom studiu v Západních Karpatech „a dále v kuchyních, obývácích, sklepech a děcácích na mnoha místech“, jak se píše v bookletu. Jeho součástí je ostatně mapa Evropy s čísly přiřazenými k jednotlivým skladbám. Nejde však o to, ve které zemi která píseň vznikla nebo byla natočena. Důležitější je možná citát kapely: „Album stavíme jako obraz pro uši, pod fasádou folkrockových písní je mnoho detailů skrytých ve zvukových záhybech. Co skladba, to zvuková krajina, jiný příběh.“  více

V rámci letošní European Tour zavítal Bobby McFerrin poprvé do brněnského Sono Centra, kde se mu podařilo bezezbytku využít skvělou akustiku i blízký kontakt s publikem. Legenda se vrátila. Vrací se k nám ostatně často a nejen do Brna.  více

Sté dvacáté výročí narození Dukea Ellingtona, bez nadsázky nejvlivnější osobnosti světového jazzu, se slavilo napříč zeměmi a kontinenty. Edward Kennedy Ellington od dětství titulovaný jako Duke přišel na svět 29. dubna 1899 ve Washingtonu D.C. Na den přesně uspořádal důstojnou oslavu v zaplněných prostorách sálu HaDivadla brněnský big band Cotatcha Orchestra.  více

Letošní osmnáctý ročník JazzFestuBrno se výjimečně neuzavírá koncertem, ale jedinečnou (pro světové festivaly ovšem nikterak výjimečnou) sérií muzikantských a tanečních workshopů, zde ovšem zaměřených na dětské frekventanty. V sobotu 4. května se v příjemném prostředí Café Práh, v sousedství Vaňkovky, ujmou svých dětských žáků výrazné mladé osobnosti jazzové scény: Beata Hlavenková (pianistka a lektorka kompozice), Dano Šoltis (vedoucí bubenické třídy) a multiinstrumentalisté Jiří Slavík a Marian Friedl (průvodci Toulek po jazzových cestičkách), které doplní Kateřina Hanzlíková s lekcemi Tancohraní. S výjimkou kompozice, kde se přepokládá účast dětí starších dvanácti let, jsou ostatní „třídy“ otevřené i těm nejmenším. Další informace jsme si vyptali od spoluautora nápadu na dětský workshop a ředitele JazzFestu Brno Viléma Spilky.  více

Muzikál Nine podle legendárního filmu 8 a půl režiséra Fredericka Feliniho připravilo v režii Stanislava Moši jako předposlední premiéru sezóny Městské divadlo Brno. Na zdejší hudební scéně vypravili místy až lechtivou erotickou šou, které vévodí zajímavá scéna, zdařilé kostýmy, výtečné hudební nastudování a energie ženského herectví. Smyslnost některých taneční čísel naštěstí nepřebila ústřední téma hrdinovy krize: středního věku, umělecké i vztahové.  více

Letošní ročník festivalu JazzFestBrno měl několik vrcholů – záleželo samozřejmě na osobním vkusu každého návštěvníka, na jeho očekáváních a samozřejmě na tom, kdo toho kolik stihl navštívit. Pro autora článku patřil k vrcholům žánrově a aranžérsky pestrý večer s basistou Stanleym Clarkem 23. dubna a také předposlední koncert festivalu, vystoupení „toho druhého“ Avishaie Cohena v Huse na provázku 28. dubna. Byla to hudebně čistá esence jazzu s poselstvím. Naléhavá, srdcervoucí a poetická.  více

Jeden z hudebních vrcholů minulého týdne představoval koncert hudebního seskupení Malina Brothers se dvěma jedinečnými hostujícími hudebníky, Kateřinou García a Charlie McCoyem v brněnském Sono Centru. A protože se při vystoupení pořizoval profesionální videozáznam s televizní technikou pro první live DVD této kapely, byl mimořádný i samotný večer – délkou i kvalitou.  více

V rámci Temných hodinek Velikonočního festivalu duchovní hudby vystoupil včera pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka Barokní orchestr Pražské konzervatoře. Instrumentalisty doplnila sopranistka Anna Petrtylová, altistka Monika Machovičová, tenorista Marek Žihla a basista David Malát. Zaznělo na český text komponované Oratorium na Velký pátek moravského skladatele a kantora Josefa Schreiera.  více

Série koncertů s názvem Harafica tour 2019 se v úterý 16. dubna přenesla ze slovenské Skalice do Brna. Cimbálová muzika z Uherského Hradiště na něm představila neuvěřitelně pestrou směsici žánrů, hostů a občas i pocitů.  více

Kostel svatého Josefa se včera stal místem soukromých výpovědí skladatele Františka Gregora Emmerta a houslisty Milana Paľy. V pozvolna se stmívajících prostorách chrámu zazněla skladba Ecce Homo, symfonie pro sólové housle.  více

Letošní ročník festivalu JazzfestBrno nabízí nepřeberné množství rozmanitých crossoverů , žánrových směsic a fúzí. V duchu tohoto stylového spektra v rekonstruovaném (akusticky významně vylepšeném) sále Janáčkova divadla nabídl svůj vyhlášený osobitý nadžánrový sound klasik jazz fusion a britský kytarista John McLaughlin se svou formací The 4th Dimension. V Brně se představil vůbec poprvé.  více

Nejčtenější

Kritika

V rámci letošní European Tour zavítal Bobby McFerrin poprvé do brněnského Sono Centra, kde se mu podařilo bezezbytku využít skvělou akustiku i blízký kontakt s publikem. Legenda se vrátila. Vrací se k nám ostatně často a nejen do Brna.  více