Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Letošní osmnáctý ročník JazzFestuBrno se výjimečně neuzavírá koncertem, ale jedinečnou (pro světové festivaly ovšem nikterak výjimečnou) sérií muzikantských a tanečních workshopů, zde ovšem zaměřených na dětské frekventanty. V sobotu 4. května se v příjemném prostředí Café Práh, v sousedství Vaňkovky, ujmou svých dětských žáků výrazné mladé osobnosti jazzové scény: Beata Hlavenková (pianistka a lektorka kompozice), Dano Šoltis (vedoucí bubenické třídy) a multiinstrumentalisté Jiří Slavík a Marian Friedl (průvodci Toulek po jazzových cestičkách), které doplní Kateřina Hanzlíková s lekcemi Tancohraní. S výjimkou kompozice, kde se přepokládá účast dětí starších dvanácti let, jsou ostatní „třídy“ otevřené i těm nejmenším. Další informace jsme si vyptali od spoluautora nápadu na dětský workshop a ředitele JazzFestuBrno Viléma Spilky.

Kdo z vás s nápadem pořádat v rámci festivalu akci zaměřenou čistě na děti přišel?

Hlavní inspirací a hybateli akce byly především naše manželky. Ideu nosíme v hlavě už několik let, protože máme malé děti, ale popostrkují nás k tomu právě ony. A kolegyně v týmu samozřejmě vydatně přispívají.

Má s tímto nápadem co do činění skutečnost, že už vy sami máte děti ve věku, kdy se začínají zajímat o hudbu?

Rozhodně. Ale členové našeho týmu mají děti v různém věku, podobně jako jsou naše workshopy zaměřené na všechny věkové kategorie od tří do patnácti let - s tím, že horní věková hranice není omezena: kdo se cítí být dítětem, může přijít bez ohledu na věk.

JFB_detem_2019_slavik_friedl_foto_archiv_JFB_03

Workshopy bývají běžnou součástí (nejen jazzových) festivalů – z USA se k nám podobnou cestou dostala před třiceti lety Letní bluegrassová dílna. Kde jste se inspirovali vy?

Workshopy pořádáme již od začátku festivalu v roce 2002, máme s nimi tedy poměrně bohaté zkušenosti. Přirozenou extenzí dosavadních aktivit jsou dílničky pro děti. Inspirací byly vámi zmíněné světové festivaly, které razí i námi vyznávanou filozofií, že nejen koncerty živ je festival. Workshopy považujeme za důležitý průvodní program festivalu, protože vychovávají nové generace posluchačů a hudebníků a zároveň přibližují festivalové interprety publiku. I vzhledem k propojení našeho festivalu s Janáčkovou akademií múzických umění je zařazení dětských workshopů logickým pokračováním dlouhodobé koncepce.

Hlavní motto dílniček je „Hrajeme hudbu bez not“; jde vám tedy především o podnícení dětské fantazie bez hranic, bez limitů?

Jednak fantazie, na druhé straně podnícení přirozené muzikality, která může pod náporem předepsaných not trpět. Limity má každý jinde, ale všechny děti se mohou naučit intuitivně vnímat a hrát hudbu tak, jak to dělají třeba afroamerické děti. Na festivalových koncertech pak můžeme vidět a slyšet výsledky obou vzdělávacích systémů a objektivně porovnat.

Má s tím co dělat jistá konzervativnost výuky v rámci tradičního hudebního školství, kterému byste rádi vytvořili alternativu?

Určitě nežijeme v iluzi, že by jednodenní workshop mohl něco systémově změnit, ale chceme prostřednictvím naší akce nabídnout alternativu ke konzervativní výuce hudby a poukázat na fakt, že existují i jiné cesty.

Kromě toulek po „jazzových cestičkách“ s multiinstrumentální dvojicí přátel Jiřím Slavíkem a Marianem Friedlem nabízí lekce bubeník Dano Šoltis a pianistka Beata Hlavenková.  Je to jen náhoda, nebo vám právě tyto dva instrumenty připadají na cestě k hudbě jako klíčové?

Jednou rovinou je klíčovost těchto instrumentů, jež je nepopiratelná – perkuse kvůli rytmu a klavír kvůli elementární schopnosti tvořit harmonii, melodii a jasnou definici tónových výšek. Druhou rovinou je schopnost našich lektorů efektivně pracovat s dětmi. Tu skutečně nemá kdekdo.

JFB_detem_2019_hlavenkova_foto_archiv_JFB_02

Kateřina Hanzlíková se svým Tancohraním má zkušenost s pedagogickým vedením dětí předškolního věku – co ostatní lektoři? Vidím v nabídce i lekce pro děti od tří let…

Dano, Marian i Jiří mají malé děti, takže vzdělávají na denní bázi. Beata má děti o malinko starší, i proto je její workshop zaměřen spíše na starší děti ve věku 12 – 15+ let.

Věkové rozmezí 3 – 15 let se mi zdá hodně rozvolněné. Jak a komu se výuka bude přizpůsobovat? Nebudou se ty mladší děti trochu bát a ty starší s těmi malými zase nudit?

Workshopy budou rozdělené na mnohem užší věková rozpětí a budou mít odpovídající délku, aby děti udržely pozornost. Přesný rozvrh workshopů je na festivalovém webu a na Facebooku. 

Mají lekce význam i pro ty, kteří už se s hudbou setkali a sami už třeba umějí na něco hrát? A naopak – může přijít někdo, kdo se s hudbou prozatím aktivně nesetkal?

Na praktikující muzikanty je zaměřen především songwriting workshop Beaty Hlavenkové, ale i ostatní workshopy budou koncipovány tak, aby se mohly zapojit děti různých úrovní znalostí. Je to princip prověřený mnoha tradičními i alternativními vzdělávacími systémy.

Jako vyvrcholení workshopu vidím odpolední divadelní představení Velký uši. To bude jakési prolnutí všeho, co se děti v průběhu dne naučí? Jak pevný rámec toto představení má?

Představení Velký uši je spíše zábavným vyvrcholením, protože my chceme, aby se děti hudbou především bavily. Velký uši jsou příběhem dvou dívek, které se potkají v lese a vydají se na dobrodružnou cestu za tajemstvím ukrytým v jeskyni. Cestou je provází stará slečna sova, potkají šedivého skřítka, dají si indiánská jména a navzájem se od sebe mnoho naučí. Každá z dívek se totiž něčeho bojí a na této cestě se musí se svým strachem vypořádat. Hlavními hereckými a inscenačními nástroji jsou v této pohádce hudba, rytmus, zvuky, šumy a ruchy. Právě díky nim se děti aktivně zapojí do vyprávění příběhu. Navíc si na základě zvuku, rytmu a melodie samy ve své fantazii vytvoří obrazovou složku příběhu.

Jde o jednorázový experiment, nebo bude mít dětský workshop své pokračování i v dalších ročnících JazzFestu?

Pevně doufáme, že se nám tuto akci podaří do budoucna nejen udržet, ale dokonce rozšířit.

Jsou ještě někde nějaká volná místa?

Volná místa ještě jsou, vstupné je symbolické, všechny tedy zveme.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Národní divadlo Brno včera zahájilo novou sezónu nastudováním fantastické opery Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha na libreto básníka Julesa Barbiera. Režie se chopil uznávaný umělecký tandem SKUTR sestávající z Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. V titulní roli se představil Luciano Mastro, jeho věrného společníka Nicklausse (a v závěru představení i postavu Múzy) ztvárnila Markéta Cukrová. V rolích Hoffmannových lásek Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly stanuly Martina Masaryková, Pavla Vykopalová, Daniela Straková-Šedrlová a Andrea Široká. Postavu Hoffmannova věčného soka (Lindrofa/Coppélia/dr. Miracla/ Dapertutta) interpretoval Ondrej Mráz. Orchestr řídil Ondrej Olos, sbor pak Klára Složilová Roztočilová.  více

Filharmonie Brno včera zahájila svoji 64. Sezónu, která je zároveň druhou stávajícího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Dennise Russella Daviese. Vedle něj stanula na pódiu brněnského Stadionu také přední ruská klavíristka Elisabeth Leonskaja. Pro slavnostní start byla vybrána Brahmsova Symfonie č. 1 c moll, Bartókův Klavírní koncert č. 3 E dur a česká premiéra skladby DA.MA.SHI.E japonského skladatele Joa Hisaishiho spjatého s animovanými filmy režiséra Hayaa Myazakiho.  více

Čtrnáctý ročník Cyklu abonentních koncertů odstartoval včera večer Český filharmonický sbor Brno líbivou hudbou. Jásavý, až slavnostní program zazněl v Besedním domě v návaznosti na provedení při Svatováclavském hudebním festivalu předcházející večer v Ostravě. V Brně však nechyběli věrní a dlouholetí diváci, bez nichž by celý cyklus ztrácel smysl.  více

Včerejší podvečer na piazzettě Janáčkova divadla se nesl ve znamení koncertu k zahájení sezóny 2019/2020 Národního divadla Brno (NdB). Propagace akce zajistila hudebnímu večeru to nejdůležitější – stovky diváků, kteří hojně zaplnili celé prostranství. Nelze opomenout opravdu široké věkové rozpětí, které je zejména na své spodní hranici (zatím ještě v kočárcích) tolik potřebné pro budoucí kulturu.   více

Konec září bude v nedaleké slovenské Bratislavě patřit world music. Široké veřejnosti i pozvaným zahraničním delegátům se představí přední kapely žánru ze Slovenska, na konferenci se bude hovořit o folkloru i jazzu, na programu budou koncerty světových hvězd i workshopy pro hudebníky a jejich manažery. Ředitelka festivalu Jarmila Vlčková zve na toto setkání i muzikanty z Brna a okolí. Účast na konferenci je zdarma, stačí se zaregistrovat na stránkách World Music Festivalu Bratislava.  více

Jen zřídka je hlavním tématem pro rozhovor jedna jediná skladba. V případě violoncellisty Josefa Klíče, koncertního mistra Národního divadla v Brně, se to však nabízelo. Nestává se každý den, že by se český skladatel se svou písní dostal do finále celosvětové soutěže. Důvodů pro povídání však bylo víc – vzpomínky na zesnulého Jaroslava Erika Friče, Josefovo zaměstnání v Janáčkově divadle i připravované nové album.  více

Pro včerejší zahajovací koncert jubilejního 20. ročníku Festivalu Špilberk zvolila Filharmonie Brno dramaturgii sestávající z osvědčených i méně známých kusů. Podtitul Romantický karneval celý večer ponořil do karnevalového duchu, spjatého s oslavami před začátkem masopustu. Program si tedy vytyčil za cíl charakterizovat právě období veselí, oslav a masek skladbami, které svou náladou vypovídají o této periodě v roce. Téměř zaplněné nádvoří tak mělo příležitost vychutnat si nenáročný a líbivý program, který se také svou nižší teplotou snáze přiblížil onomu chladnému masopustní období.  více

Brno jako město hudby zapsané v UNESCO, má za sebou čtyři festivalové dny plné hudby a tance. Na celkem dvaadvaceti hudebních stanovištích probíhaly desítky koncertů a vystoupení se stovkami účinkujících. Hudba v ulicích zněla na každém rohu, nejvíce pozornosti však letos poutaly čtyři pokoje od výtvarnice Kateřiny Šedé, ve kterých se střídali umělci různých žánrů i národností. Lákadlem byly také vystoupení britských Motionhouse a No Fit State Circus, kteří opakovaně uhranuli náměstí Svobody svými akrobatickými kousky a dechberoucím představením. Nově vznikly také dvě velké scény – Dominik stage na Dominikánském náměstí a Django stage na Malinovského náměstí. Tady se vystřídali umělci jako Jana Kirschner, Monika Bagárová, minus123minut nebo Jan P. Muchow & The Antagonists. Již tradičně festival doprovázel zvuk flašinetářů, kteří se v Brně sešli v rámci svého 10. Mezinárodního setkání. Letos premiérově vystoupili na Maratonu hudby Brno také umělci partnerských měst hudby UNESCO. Zpěvačka a multiinstrumentalistka Tinatin Tsereteli (Hannover) a houslista Nicola Manzan (Bologna). Atmosféru celého festivalu zachycuje video, které najdete níže.  více

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou výjimečný festival. Dramaturgií, strukturou, atmosférou. Každý ročník má své téma, každý večer má své téma, a dokonce i některá jednotlivá vystoupení mají svá témata. Dlouholetému dramaturgovi festivalu Michalu Schmidtovi se i letos podařilo skvěle vyvážit české premiéry a skutečně mimořádné projekty s návraty a jistotami. Letošní téma Folkových prázdnin bylo O duši, ale tato týdenní přehlídka má duši každý rok.  více

Po téměř magickém zjevení v podobě CD Moravské hlasy - Jihomoravský kraj, které vyšlo před dvěma lety, jsme se konečně dočkali jeho pokračování. Autor tohoto odvážného počinu Jiří Plocek se v něm vydal dále, severně česko - slovenským pomezím až do kraje Zlínského.  více

Monumentální dílo Saul od Georga Friedricha Händela se v české premiéře dočkalo také scénického zpracování. Na závěr Hudebního festivalu Znojmo (po lednovém koncertním provedení v Brně a v Praze) jej nyní nastudoval soubor Czech Ensemble Baroque v čele s předními pěveckými osobnostmi působícími na české i zahraniční scéně.   více

Skupina Nebeztebe na brněnské scéně před pár lety doslova zazářila. Pětičlenná sestava s výraznou rytmikou, která se s nadhledem pohybovala nad styly, slavila vítězství na Portě a mířila na obrovské multižánrové festivaly. Zdánlivě v nejlepším kapelník Štěpán Hulc kapelu uspal a vrátil se až letos s úplně novou, tříčlennou sestavou. Noví Nebeztebe ve složení kytara, housle a mandolína nerezignovali na multižánrovost. Znovu koncertují a chystají konceptuální album Zásobování duše.  více

V rámci Olomouckých barokních slavností představil jako v pořadí pátou inscenaci programu domácí soubor Ensemble Damian. Čtyři po sobě jdoucí večery byla uvedena komická opera ĽElice skladatele Pietra Andrea Zianiho, která v režijním zpracování (a pod vedením) Tomáše Hanzlíka zazněla v obnovené premiéře.  více

Jedním z hudebníků, kteří se představí na Folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou v rámci speciálního programu Harfy nad Oslavou, bude kolumbijský harfeník Edmar Castañeda. V Náměšti bude mít také sólový recitál v rámci večera nazvaného O duši s lehkostí i naléhavostí. V telefonickém rozhovoru – volali jsme mu do New Yorku, kde žije – jsme s Edmarem Castañedou hovořili například o harfě sestrojené speciálně podle jeho představ nebo o jeho spolupráci s českou zpěvačkou Martou Töpferovou.  více

Třetí večer Olomouckých barokních slavností o víkendu nabídnul obnovenou premiéru hned tří samostatných hudebních celků. Znovuobjevený cembalový koncert, melodram Kázání na svatého Jána Pavla a oratorium Františka Antonína Míči uvedl soubor Ensemble Damian v dobové interpretaci a netradičně také každé dílo předvedl v jiném prostoru jezuitského konviktu.  více

Nejčtenější

Kritika

Národní divadlo Brno včera zahájilo novou sezónu nastudováním fantastické opery Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha na libreto básníka Julesa Barbiera. Režie se chopil uznávaný umělecký tandem SKUTR sestávající z Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. V titulní roli se představil Luciano Mastro, jeho věrného společníka Nicklausse (a v závěru představení i postavu Múzy) ztvárnila Markéta Cukrová. V rolích Hoffmannových lásek Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly stanuly Martina Masaryková, Pavla Vykopalová, Daniela Straková-Šedrlová a Andrea Široká. Postavu Hoffmannova věčného soka (Lindrofa/Coppélia/dr. Miracla/ Dapertutta) interpretoval Ondrej Mráz. Orchestr řídil Ondrej Olos, sbor pak Klára Složilová Roztočilová.  více