Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Vilém Spilka: Chceme poskytnout alternativu ke konzervativní výuce hudby

Letošní osmnáctý ročník JazzFestuBrno se výjimečně neuzavírá koncertem, ale jedinečnou (pro světové festivaly ovšem nikterak výjimečnou) sérií muzikantských a tanečních workshopů, zde ovšem zaměřených na dětské frekventanty. V sobotu 4. května se v příjemném prostředí Café Práh, v sousedství Vaňkovky, ujmou svých dětských žáků výrazné mladé osobnosti jazzové scény: Beata Hlavenková (pianistka a lektorka kompozice), Dano Šoltis (vedoucí bubenické třídy) a multiinstrumentalisté Jiří Slavík a Marian Friedl (průvodci Toulek po jazzových cestičkách), které doplní Kateřina Hanzlíková s lekcemi Tancohraní. S výjimkou kompozice, kde se přepokládá účast dětí starších dvanácti let, jsou ostatní „třídy“ otevřené i těm nejmenším. Další informace jsme si vyptali od spoluautora nápadu na dětský workshop a ředitele JazzFestuBrno Viléma Spilky.

Kdo z vás s nápadem pořádat v rámci festivalu akci zaměřenou čistě na děti přišel?

Hlavní inspirací a hybateli akce byly především naše manželky. Ideu nosíme v hlavě už několik let, protože máme malé děti, ale popostrkují nás k tomu právě ony. A kolegyně v týmu samozřejmě vydatně přispívají.

Má s tímto nápadem co do činění skutečnost, že už vy sami máte děti ve věku, kdy se začínají zajímat o hudbu?

Rozhodně. Ale členové našeho týmu mají děti v různém věku, podobně jako jsou naše workshopy zaměřené na všechny věkové kategorie od tří do patnácti let - s tím, že horní věková hranice není omezena: kdo se cítí být dítětem, může přijít bez ohledu na věk.

JFB_detem_2019_slavik_friedl_foto_archiv_JFB_03

Workshopy bývají běžnou součástí (nejen jazzových) festivalů – z USA se k nám podobnou cestou dostala před třiceti lety Letní bluegrassová dílna. Kde jste se inspirovali vy?

Workshopy pořádáme již od začátku festivalu v roce 2002, máme s nimi tedy poměrně bohaté zkušenosti. Přirozenou extenzí dosavadních aktivit jsou dílničky pro děti. Inspirací byly vámi zmíněné světové festivaly, které razí i námi vyznávanou filozofií, že nejen koncerty živ je festival. Workshopy považujeme za důležitý průvodní program festivalu, protože vychovávají nové generace posluchačů a hudebníků a zároveň přibližují festivalové interprety publiku. I vzhledem k propojení našeho festivalu s Janáčkovou akademií múzických umění je zařazení dětských workshopů logickým pokračováním dlouhodobé koncepce.

Hlavní motto dílniček je „Hrajeme hudbu bez not“; jde vám tedy především o podnícení dětské fantazie bez hranic, bez limitů?

Jednak fantazie, na druhé straně podnícení přirozené muzikality, která může pod náporem předepsaných not trpět. Limity má každý jinde, ale všechny děti se mohou naučit intuitivně vnímat a hrát hudbu tak, jak to dělají třeba afroamerické děti. Na festivalových koncertech pak můžeme vidět a slyšet výsledky obou vzdělávacích systémů a objektivně porovnat.

Má s tím co dělat jistá konzervativnost výuky v rámci tradičního hudebního školství, kterému byste rádi vytvořili alternativu?

Určitě nežijeme v iluzi, že by jednodenní workshop mohl něco systémově změnit, ale chceme prostřednictvím naší akce nabídnout alternativu ke konzervativní výuce hudby a poukázat na fakt, že existují i jiné cesty.

Kromě toulek po „jazzových cestičkách“ s multiinstrumentální dvojicí přátel Jiřím Slavíkem a Marianem Friedlem nabízí lekce bubeník Dano Šoltis a pianistka Beata Hlavenková.  Je to jen náhoda, nebo vám právě tyto dva instrumenty připadají na cestě k hudbě jako klíčové?

Jednou rovinou je klíčovost těchto instrumentů, jež je nepopiratelná – perkuse kvůli rytmu a klavír kvůli elementární schopnosti tvořit harmonii, melodii a jasnou definici tónových výšek. Druhou rovinou je schopnost našich lektorů efektivně pracovat s dětmi. Tu skutečně nemá kdekdo.

JFB_detem_2019_hlavenkova_foto_archiv_JFB_02

Kateřina Hanzlíková se svým Tancohraním má zkušenost s pedagogickým vedením dětí předškolního věku – co ostatní lektoři? Vidím v nabídce i lekce pro děti od tří let…

Dano, Marian i Jiří mají malé děti, takže vzdělávají na denní bázi. Beata má děti o malinko starší, i proto je její workshop zaměřen spíše na starší děti ve věku 12 – 15+ let.

Věkové rozmezí 3 – 15 let se mi zdá hodně rozvolněné. Jak a komu se výuka bude přizpůsobovat? Nebudou se ty mladší děti trochu bát a ty starší s těmi malými zase nudit?

Workshopy budou rozdělené na mnohem užší věková rozpětí a budou mít odpovídající délku, aby děti udržely pozornost. Přesný rozvrh workshopů je na festivalovém webu a na Facebooku. 

Mají lekce význam i pro ty, kteří už se s hudbou setkali a sami už třeba umějí na něco hrát? A naopak – může přijít někdo, kdo se s hudbou prozatím aktivně nesetkal?

Na praktikující muzikanty je zaměřen především songwriting workshop Beaty Hlavenkové, ale i ostatní workshopy budou koncipovány tak, aby se mohly zapojit děti různých úrovní znalostí. Je to princip prověřený mnoha tradičními i alternativními vzdělávacími systémy.

Jako vyvrcholení workshopu vidím odpolední divadelní představení Velký uši. To bude jakési prolnutí všeho, co se děti v průběhu dne naučí? Jak pevný rámec toto představení má?

Představení Velký uši je spíše zábavným vyvrcholením, protože my chceme, aby se děti hudbou především bavily. Velký uši jsou příběhem dvou dívek, které se potkají v lese a vydají se na dobrodružnou cestu za tajemstvím ukrytým v jeskyni. Cestou je provází stará slečna sova, potkají šedivého skřítka, dají si indiánská jména a navzájem se od sebe mnoho naučí. Každá z dívek se totiž něčeho bojí a na této cestě se musí se svým strachem vypořádat. Hlavními hereckými a inscenačními nástroji jsou v této pohádce hudba, rytmus, zvuky, šumy a ruchy. Právě díky nim se děti aktivně zapojí do vyprávění příběhu. Navíc si na základě zvuku, rytmu a melodie samy ve své fantazii vytvoří obrazovou složku příběhu.

Jde o jednorázový experiment, nebo bude mít dětský workshop své pokračování i v dalších ročnících JazzFestu?

Pevně doufáme, že se nám tuto akci podaří do budoucna nejen udržet, ale dokonce rozšířit.

Jsou ještě někde nějaká volná místa?

Volná místa ještě jsou, vstupné je symbolické, všechny tedy zveme.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Jedním z hudebníků, kteří se představí na Folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou v rámci speciálního programu Harfy nad Oslavou, bude kolumbijský harfeník Edmar Castañeda. V Náměšti bude mít také sólový recitál v rámci večera nazvaného O duši s lehkostí i naléhavostí. V telefonickém rozhovoru – volali jsme mu do New Yorku, kde žije – jsme s Edmarem Castañedou hovořili například o harfě sestrojené speciálně podle jeho představ nebo o jeho spolupráci s českou zpěvačkou Martou Töpferovou.  více

Třetí večer Olomouckých barokních slavností o víkendu nabídnul obnovenou premiéru hned tří samostatných hudebních celků. Znovuobjevený cembalový koncert, melodram Kázání na svatého Jána Pavla a oratorium Františka Antonína Míči uvedl soubor Ensemble Damian v dobové interpretaci a netradičně také každé dílo předvedl v jiném prostoru jezuitského konviktu.  více

Olomoucké barokní slavnosti začaly. Ve zdejším jezuitském konviktu otevřela jejich 7. ročník novodobá premiéra serenaty Il tribunale di Giove rakouského hudebního skladatele Karla Ditterse von Dittersdorfa. Dílo bylo poprvé uvedeno při oslavách narozenin pruského krále Fridricha II. Velikého 27. ledna 1775 a po vratislavské repríze roku 1777 upadlo v zapomnění. Tento neblahý osud se rozhodlo zvrátit hudební těleso Ensemble Damian, které v čele s uměleckým vedoucím ansámblu a režisérem Tomášem Hanzlíkem se dílo pokusilo přivést zpět k životu. V sólových rolích vystoupili Leandro Lafont (Osud, Apollon), Kristýna Vylíčilová (Génius Evropy, Minerva), Lucie Kaňková (Čas, Štěstěna), Monika Jägerová (Jupiter) a Jakub Rousek (Mars). Kostýmy i scénu navrhl režisér Hanzlík.  více

Festival Slunce ve Strážnici se bude letos konat už podvacáté. Především milovníci folkové muziky a klasického bigbítu mají v kalendáři poznačený termín 12. a 13. července. O historii festivalu, o jeho vrcholných momentech i těžkostech a také o tom, čím bude jiný letošní ročník, jsme hovořili s ředitelem Festivalu Slunce Pavlem Kopřivou.  více

Konec prvního prázdninového týdne se nesl ve znamení oslav. Na 7. července totiž připadá narození Aleny Veselé, významné brněnské varhanice a profesorky JAMU, která v tento den oslavila úctyhodných 96 let. Koncert uspořádaný právě k tomuto jubileu byl zároveň finální položkou 39. ročníku Brněnského varhanního festivalu a jako oslava narozenin zakladatelky (a nyní patronky celé přehlídky) má již v jeho programu pevné postavení.  více

Žijeme ve svobodné demokratické společnosti, v níž úlohou státu je vytvářet prostředí a podmínky pro rozvoj kreativity a tvůrčího potenciálu s vědomím skutečnosti, že živé umění dneška vytváří kulturní dědictví budoucnosti.  více

CD Transparent Water vzniklo dialog dvou výrazných osobností z různých částí světa – kubánského pianisty Omara Sosy a senegalského hráče na koru, mnohostrunný africký nástroj, Seckou Keity. Zatímco na album si přizvali několik dalších hudebníků, na koncertech je doprovází jediný z nich, venezuelský hráč na perkuse Gustavo Ovalles. Program, který před rokem nadchl publikum na festivalu Colours of Ostrava, si budete moci letos vychutnat v zámeckém parku v Náměšti nad Oslavou. Pánové vystoupí v rámci Folkových prázdnin v pondělí 29. července. Zatímco Keita se do Náměště vrací (v roce 2016 se účastnil projektu Struny nad Oslavou a letos bude také součástí večera Harfy nad Oslavou), pro předního kubánského pianistu se bude jednat o první výlet na Vysočinu.  více

O víkendu se v jihomoravské Mekce folkloru konal již 74. ročník mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a taktéž 37. ročník festivalu dětská Strážnice. Největší folklorní festival v České republice se těší obrovskému zájmu. Jinak tomu nebylo ani letos, i přes tropické teploty dojely do Strážnice opět desítky tisíc lidí.  více

Ke stému výročí narození Jiřího Ortena připravila společnost ProArt v brněnské káznici na Cejlu multižánrový projekt nazvaný Ohnice – kde tančí vítr. Poetickou inscenaci s verši mladého básníka, která reflektovala jeho těžký a krátkým život, představil soubor v premiéře 25. června.  více

Dvacátý čtvrtý ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae po takřka měsíci plném intenzivních hudebních zážitků dospěl ke konci. Hudební díla tematicky nadepsaná jako Koncert národů provedla návštěvníky festivalu třinácti malebnými moravskými městy a dala jim ochutnat stěžejní hudební díla (nejen) evropských národů. To vše bylo navíc servírováno v interpretaci více než dvaceti světově proslulých ansámblů. S uvědoměle nadnárodním, české hranice překračujícím konceptem zvolili organizátoři festivalu jako vhodné místo pro slavnostní závěrečný večer Zlatý sál proslulého vídeňského koncertního domu Musikverein. Mimořádné finále 24. ročníku tak otevřelo řadu Koncertů česko-rakouského partnerství a zároveň tak předznamenalo oslavy festivalového čtvrtstoletí na příští rok. V souladu s tímto symbolickým podtextem koncertu vystoupila jako hlavní hvězda večera patronka festivalu a proslulá zpěvačka Magdalena Kožená doprovázená neméně známým orchestrem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse.  více

Eva Jurčáková pochází z malé vesnice Nozdrovice z Trenčínského kraje na Slovensku. Do Brna poprvé přijela na výletě s gymnáziem a okamžitě si toto město zamilovala. „Cítila jsem tehdy tu atmosféru kavárenského povalečství,“ vzpomíná s úsměvem. Když se o pár let později hlásila na vysokou školu, bylo pro ni Brno jasnou volbou. Po úspěšném studiu psychologie Eva na Moravě zůstala a v současné době vydává své první album s kapelou Evolet, kterou vedle ní tvoří brněnští hudebníci známí z mnoha jiných projektů – Antonín Koutný (kytara), Martin Kyšperský (baskytara) a Jakub Kočička (bicí). Křest alba se koná ve středu 26. června v klubu Mersey.  více

Jedním z největších příslibů 24. ročníku mezinárodního festivalu Concentus Moraviae byl včerejší koncert legendárního ansámblu Borodin Quartet, kterému jedinečný zvuk vtiskla nejen tvrdá píle, ale také spolupráce se skladatelem Dmitrijem Šostakovičem. Tuto osobní a interpretační stopu si těleso dodnes hýčká a postupuje ji každému novému členovi. Program se odehrál v knihovně zámku v Náměšti nad Oslavou, kde v 18. a 19. století sídlil hudbymilovný rod Haugwitzů. Hudba Sergeje Prokofjeva, Josepha Haydna a Dmitrije Šostakoviče tak promlouvala k posluchačům na místě více než důstojném.  více

Nádvoří hradu Špilberk v letních měsících často rozeznívá hudba. Až do září je možné spojit prohlídku hradu také s kulturním zážitkem. Pořadatelé se snažili připravit program napříč žánry, aby si přišel na své opravdu každý. Večer patřil lidovým tónům. Pódium i přes nepříznivé počasí ovládl Vojenský umělecký soubor Ondráš.  více

Dan Vertígo je živel, neřízená střela. Když má zahrát tři soutěžní písně na Portě, nepostřehnete, zda ještě probíhá zvuková zkouška, nebo jestli je svérázná komunikace se zvukařem a diváky součástí sofistikované performance pro porotu. Ošlehán zkušenostmi z pouličního hraní z Brna, Prahy i odjinud, vydal nyní Dan své druhé album. Čistě autorské, pestré, postavené na vlastních hudebních, cestovatelských a pozorovatelských zážitcích. Ale především – v dobrém slova smyslu – ukázněnější, než by člověk, který měl s tímto brněnským písničkářem spíše letmé kontakty, čekal.  více

Poslední premiéra sezóny brněnské opery nezvykle spojila dvě díla. V Janáčkově divadle byla uvedena surrealistická opera Tři fragmenty z Juliette Bohuslava Martinů vedle operního dílka Lidský hlas Francise Poulenca. Komponovaný večer včera v režii a scénografickém řešení Davida Radoka propojil dva až absurdní světy. A spojení to bylo vskutku pozoruhodné dramaturgicky, vizuálně ale též interpretačně.  více

Nejčtenější

Kritika

Třetí večer Olomouckých barokních slavností o víkendu nabídnul obnovenou premiéru hned tří samostatných hudebních celků. Znovuobjevený cembalový koncert, melodram Kázání na svatého Jána Pavla a oratorium Františka Antonína Míči uvedl soubor Ensemble Damian v dobové interpretaci a netradičně také každé dílo předvedl v jiném prostoru jezuitského konviktu.  více