Jan Čižmář

Od nového akademického roku 2014/15 bude možné studovat obor Historická interpretace v prezenčním studiu v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Přihlášku je nutno podat do 8. 6. 2014  více

Cyklus koncertů staré hudby Hudební lahůdky se netradičně vypravil do rockového klubu. Publikum si kromě zážitku mělo odnést i poznání, že improvizace patřila do hudby dávno před jazzem.  více