30. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby nese podtitul Přetváření

30. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby nese podtitul Přetváření

Velikonoční festival duchovní hudby vstupuje do třicátého ročníku a nese podtitul Přetváření. Zahájí ho nové nastudování kdysi slavného Stabat Mater brněnského dómského varhaníka Františka Musila, při kterém spojí síly sólisté, Filharmonie Brno a pět sborů pod vedením Tomáše Krejčího.

Ve světové premiéře letos zazní dvě díla. První z nich je skladba Ze všech sil Slavomíra Hořínky. Před osmi lety jsem se vydal do Jeruzaléma, abych o Velikonocích nahrával nejtišší místa tohoto pulzujícího, zraněného, a přitom posvátného místa. V desítkách hodin nočních nahrávek ticha z různých chrámů jsem pak hledal Boží hlas, podobně jako prorok Eliáš ve vánku na hoře Chorebu. Myslel jsem, že napíšu skladbu k rozjímání po liturgii Velkého pátku, která nějakým způsobem přenese zvuk a atmosféru oněch míst do jiného času a prostoru. Místo toho jsem se vydal na pouť za tímto zatím nedosažitelným cílem a toužebně doufám, že Pán jde se mnou jako tehdy s učedníky do Emauz. Kompozice Ze všech sil pro tři mužské hlasy a tři barokní nástroje je další zastávkou na této cestě,“ popsal svoje dílo Hořínka. V závěru skladby zaznívá jedna z jeho básní, které psal v Jeruzalémě a nechal se volně inspirovat dlaždicemi z nádvoří Chrámu Božího hrobu.

Druhým premiérovaným dílem, které vzniklo na objednávku festivalu, je velikonoční oratorium varhaníka, zpěváka, skladatele a sbormistra Františka Fialy Mysterium paschale. „Díky své všestrannosti velmi dobře rozumí nástrojovým možnostem, instrumentaci, jeho předchozí díla získala několik cen na skladatelských soutěžích. I proto jsme ho oslovili, aby zkomponoval celovečerní oratorium pro Kantilénu, k níž pak připojil kvarteto pěveckých sólistů, žesťové kvarteto a smyčce. Dá se říci že libreto jsme přichystali společně, měli jsme poměrně přesnou představu o jeho liturgickém vyznění, dílo tedy pojednává o Kristově cestě od vzkříšení až po setkání s učedníky na cestě do Emauz,“ uvedl Maňas. Ve skladbě nechybí nástroje typické pro Fialu: vibrafon a především varhany. „Melodickým vodítkem, mi byla původní gregoriánská témata, na nichž mě fascinuje dokonalá symbióza melodie a slova, respektive jeho významu, kdy hudba nežije beze slov,“ vysvětlil Fiala. Skladbu komponoval s vědomím jejího uvedení v Červeném kostele, maximálně proto využívá jeho prostor.

Festivalovou linii hledání pozapomenutých perel otevírá hned zahajovací koncert 2. dubna, na kterém zazní kdysi slavné oratorium Stabat Mater brněnského dómského varhaníka Františka Musila. Zazní v katedrále na Petrově, tedy v místech, kde Musil působil, a živě ho bude přenášet Český rozhlas Vltava. Nové nastudování unikátně propojí profesionální hudebníky, orchestr Filharmonie Brno a pět kvalitativně velice schopných brněnských amatérských sborů pod vedením Tomáše Krejčího, který jako dlouholetý pedagog Konzervatoře a JAMU sehrál zásadní roli v kariéře mnoha hudebníků, z nichž se představí především kvarteto pěveckých sólistů. „Jedná se o skladbu v Dvořákovské duktu, míněno v nejlepším smyslu slova. Jakýsi oblouk k tomuto proto představuje závěrečný koncert s jásavým chvalozpěvem Te Deum Antonína Dvořáka, kde se sólisté spojí s filharmoniky a Českým filharmonickým sborem Brno,“ upozornil Vladimír Maňas, dramaturg festivalu.

Snad nejvíce odráží téma pozapomenutých děl druhý festivalový koncert. Jeden z nejvýznamnějších hudebních sběratelů Sébastien de Brossard (1655 – 1730) totiž zachránil například Postní meditace Marca-Antoina Charpentiera nebo skladby Henryho Du Monta, které na koncertě zazní v podání sólistů a souboru Cappella Mariana. „Barokní meditace a Hořínkovu premiéru spojuje niterný přístup autorů. Charpentierovy meditace jsou přitom uváděny jen vzácně, mimo jiné vzhledem k poměrně málo obvyklému obsazení pro tři mužské hlasy a basso continuo. V Brně je provede soubor Cappella Mariana s vynikajícím Tomášem Králem,“ zdůraznil Maňas.

Novější francouzské autory představí varhanní koncert Johannese Zeinlera. „Johannes se pro nás loni stal hvězdou, když během tří dnů dokázal nastudovat velmi obtížný program a bravurně zaskočit za nemocného sólistu. Proto jsme ho opětovně pozvali, tentokrát s repertoárem, který je mu vlastní. Jeho koncert v bazilice na Starém Brně slibuje velký zážitek, tamní varhany jsou ideální pro skladby období romantismu,“ vyzdvihl dramaturg festivalu Ondřej Múčka. Také tenebrae, které se konají v předvečer Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, letos přinesou trojí přístup k této tematice, který spojuje francouzský akcent. „Hned při prvních tenebrae se představí vynikající varhaník Johannes Ebenbauer. Recitaci žalmových veršů proloží hudba, konkrétně skladby pro varhanní pozitiv, cembalo a pozdně renesanční nástroj regál,“ upozornil Múčka. Temné hodinky jsou součástí festivalu od roku 2012. „Posluchači je mají velmi rádi, ztišená atmosféra jezuitského kostela a hudba pouze při svíčkách je fascinuje každým rokem. Letos se navíc na Velký pátek mohou těšit na hvězdnou mezzosopranistku Dagmar Šaškovou,“ uvedla ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Festivalovou novinku, a snad i základem nové tradice, je závěrečná oslavná mše na Neděli Zmrtvýchvstání Páně. V 19:30 v kostele sv. Tomáše při mši zazní Missa brevis současného autora Knuta Nystedta v podání Ensemble Versus.

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU:

NE 2/4/2023, 19:00

katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

AŤ MÉ SRDCE HOŘÍ

F. Musil: Stabat Mater

sólisté Lucie Kašpárková, Jarmila Balážová, Martin Javorský, František Zahradníček zpěv

Ars Brunensis

Ensemble Versus

Gaudeamus Brno

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Vox Iuvenalis

Filharmonie Brno

dirigent Tomáš Krejčí

PO 3/4/2023, 19:30

kostel sv. Augustina, náměstí Míru

ZE VŠECH SIL

Charpentier: Méditations pour le Carême

Du Mont: Allemande gravis

Du Mont: Jesu dulcedo cordium

Schütz: O Jesu nome dulce

Hořínka: Ze všech sil

Cappella Mariana:

Vojtěch Semerád

Ondřej Holub taille

Tomáš Král basse-taille

Mélusine de Pas viola da gamba

Jan Krejča teorba

Pablo Kornfeld varhany

ÚT 4/4/2023, 20:00

kostel sv. Janů, Minoritská

HLÁSÁM MILOST

J. S. Bach / arr. Webern: Ricercar a 6 z Hudební obětiny

Hanuš: Dřevěný Kristus

Honegger: Symfonie č. 2 pro trubku a smyčce

J. S. Bach / arr. Klauda: Vor deinen Thron tret ich hiermit

Jan Martiník bas

L‘Armonia Terrena

dirigent Zdeněk Klauda

ST–PÁ 5–7/4/2023, 21 00

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

TEMNÉ HODINKY

ST 5/4/2023 Na hoře Olivetské

francouzské varhanní tenebrae alternatim

brněnská gregoriánská schola a Johannes Ebenbauer

ČT 6/4/2023 Nastala tma

Charpentie, Lambert, Couperin, d’Anglebert Lamentace a responsoria

Drei Engel:

Markéta Klaudová soprán

Pavla Radostová soprán

Lucie Karafiátová alt

Jiří Havrlant varhanní pozitiv

Jan Krejča teorba

Michal Raitmajer viola da gamba

7/4/2023 Odešel náš pastýř

De Villeneuve: Lamentace na Velký pátek

Dagmar Šašková zpěv

Ensemble Vedado:

Ronald Martin Alonso viola da gamba, umělecký vedoucí

Damien Pouvreau teorba

Ronan Khalil varhanní positiv

ÚT 11/4/2023, 19 00

Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského, Komenského náměstí

ZAJÁSEJTE JIŽ, ZÁSTUPY

F. Fiala: Mysterium paschale, velikonoční oratorium

sólisté Lucie Laubová, Petra Vondrová, Stanislav Předota, Josef Kovačič zpěv

Ludmila Netolická, Irena Hůrková, Sakura Ito, Jan Rybka, Kristýna Jungová housle

Klára Kunc Hegnerová, Julián Verecia viola

Lukáš Svoboda, Radan Vach violoncello

Marek Švestka kontrabas

Jan Broda, Petr Hojač trubka

Šimon Pavlík, František Jeřábek pozoun

Marek Pala varhany

Martin Opršál vibrafon, perkuse

Kantiléna, koncertní sbor

sbormistr a dirigent Michal Jančík

ST 12/4/2023, 19:30

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí

ROZJMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH

Widor Varhanní symfonie č. 10 op. 73 „Románská“

Messiaen: Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité

Duruflé: Chorálové variace na téma Veni creator op. 4

Johannes Zeinler varhany

NE 16/4/2023, 20:00

kostel sv. Janů, Minoritská

DARUJ NÁM POKOJ

Schubert: Mše As dur

Dvořák: Te Deum laudamus

sólisté Alžběta Poláčková, Becca Conviser, Arnheiður Eiríksdóttir, Jaroslav Březina, Peter Mikuláš zpěv

Český filharmonický sbor Brno

Filharmonie Brno

dirigent Jaroslav Kyzlink

DOPROVODNÉ AKCE

NE 9/4/2023, 10 30

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ

Gounod: Slavnostní mše ke cti svaté Cecilie

Brněnský katedrální sbor Magnificat

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská

Dagmar Kolařová varhany

Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla / Petr Kolař

NE 9/4/2023, 19 30

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

kostel sv. Tomáše, Moravské náměstí

Nystedt: Missa brevis

Ensemble Versus, sbormistr Patrik Buchta

Capella Mariana/ foto archiv festivalu

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více

V pondělí 18. září se v Rytířském sále Nové radnice uskutečnilo velmi neobyčejné přijetí: primátorka Markéta Vaňková iniciovala setkání více než třech desítek sbormistryň a sbormistrů, kterým tak při příležitosti projektu Rok sborů vyjádřila dík za jejich soustavný přínos k obohacování brněnské hudební scény a za mimořádnou péči o kulturní život našeho města. Fakt, že se v Brně můžeme pyšnit stovkou aktivních pěveckých sborů fungujícími napříč generacemi a profesemi, s sebou totiž nepřináší pouze velké množství koncertů či kultivaci talentů. Aktivní sborová komunita znamená pro město také početnou skupinu lidí věnujících volný čas společné tvůrčí činnosti a v neposlední řadě právě sboristé tvoří i poučené publikum pravidelně navštěvující ostatní kulturní akce.  více

Filharmonie Brno v čele se šéfdirigentem Dennisem Russellem Davisem a Českým filharmonickým sborem Brno vkročila 14. září v Janáčkově divadle do nové 68. sezony. Nadcházející koncertní sezona 2023/2024 nabídne pestrou paletu koncertních cyklů. Mnohé z večerů jsou v rámci oslav roku české hudby (2024) věnovány právě českým skladatelům a jejich (nejen) hudebnímu odkazu. Filharmonie ale také pořádá nebo se podílí na významných mezinárodních festivalech jako je například Moravský podzim, který začne prvního října. Těleso si pro svůj zahajovací koncert vybralo monumentální vokální dílo Gustava Mahlera – jeho druhou symfonii s podtitulem Vzkříšenívíce

Již nezvyklý podtitul „XI. ročník hudebních a divadelních slavností předtím, než…“ dával tušit, že jedenáctý ročník festivalu Olomoucké barokní slavnosti bude něčím výjimečný. Jen málokdo však nejspíše věděl, že závěrečný koncert 11. ročníku festivalu bude také jeho posledním večerem vůbec. Koncert souboru Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka, který se odehrál v sobotu 9. září v olomouckému kostele Panny Marie Sněžné, totiž uzavřel nejen letošní festivalovou řadu, ale také celou jedenáctiletou historii Olomouckých barokních slavností. V úvodní řeči však zazněl také příslib, že Volantes Orchestra (rezidenční orchestr festivalu) bude ve své činnosti nadále pokračovat. Jeho činnost by mohla určitým způsobem zaplnit tuto nově vzniklou díru na olomouckém festivalovém trhu.  více

Vlaky jako symbol odjezdu, příjezdu a návratu byly hlavním tématem druhého ročníku Mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který se konal na přelomu srpna a září. Čtyřdenní program v sobě propojil historické události židovských spoluobčanů odvezených z Brna do koncentračních táborů za druhé světové války s novodobými příběhy Ukrajinců, kteří do jmenovaného města před válkou utekli. Jako připomínka těchto událostí byl při zahájení festivalu na brněnském hlavním nádraží odhalen Památník zmizelých a na vybraných brněnských náměstích si mohou občané až do konce září prohlédnout výstavu Příběhy z Ukrajiny. Závěrečný koncert v režii Škampova kvarteta s podtitulem Vlaky konaný v neděli 3. září v Besedním domě byl pomyslnou tečkou za festivalem, při níž se hudebně i historicky umocnila otázka opouštění a návratů.  více

Nejčtenější