Co se děje v Brně: Šestý díl kulturního coronewsletteru

11. květen 2020, 8:00

Co se děje v Brně: Šestý díl kulturního coronewsletteru

Brněnský kulturní parlament vydává další číslo coronewsletteru. Jak si stojí kulturní instituce, kde hledat kulturu online a na co se v následujících dnech těšit se dozvíte v článku.

V LÉTĚ MĚSTO OŽIVÍ VÍCE ZAHRÁDEK A KULTURNÍ PRODUKCE

Ve středu 6. května RMB doporučila ZMB novelizovat obecně závaznou vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích – vyjmuty z ní budou parky a lesoparky na území statutárního města Brna, Jakubské a Dominikánském náměstí, Zelný trh a část ulice Františkánská nazývaná Římské náměstí. Novou verzi vyhlášky by mohlo Zastupitelstvo města Brna schválit 16. června.

Primátorkou vedená pracovní skupina dále navrhuje i další rozšíření využití veřejného prostoru pro občany, organizátory kulturních akcí a podnikatele v oblasti gastronomie – například nové relaxační a gastro zóny na Dominikánském náměstí a Zelném trhu, projekt Gastro židle pro Brno nebo možnost vymezit venkovní volně přístupné plochy v blízkosti pohostinských zařízení v obdobném režimu jako restaurační zahrádky.

Společně s organizátory kulturních akcí a hudebními kluby město také hledá cesty, jak přes léto oživit centrum města. Pomoc ze strany města může spočívat ve zjednodušení administrativy, poskytnutí technického zabezpečení, v propagaci a poskytnutí venkovních prostor (např. Stará a Nová radnice, Dům Pánů z Kunštátu, Pohořelec, Jakubské a Moravské náměstí), to vše za dodržení aktuálně platných nařízení či doporučení ohledně kapacity návštěvníků, hygienických a dalších pravidel.

Město se také chce zaměřit na rozšiřování zón a ploch pro rekreační sportovní vyžití, například zpřístupnit části areálu brněnského výstaviště, kde by měly být k využití veřejností tři basketbalová hřiště, dvě hřiště na streetball, deset pingpongových a šest teqballových stolů. Více podrobností čtěte v tiskové zprávě ZDE.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Z ÚROVNĚ MĚSTA BRNA

Připomínáme, že zastupitelstvo města Brna v úterý 21. 4. 2020 schválilo Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. Účelem dotačního programu je pomoci pokrýt nezbytné náklady spojené s omezením kulturní činnosti zejména těm subjektům, které nejsou zahrnuty v připravovaných programech ministerstev a vlády ČR spjatých s šířením pandemie COVID-19. Dotace bude možno podávat v termínu od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Dotace bude poskytována ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč včetně, a lhůta pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Konkrétní informace včetně znění dotačního programu spolu s podmínkami podání žádosti o dotaci dle tohoto programu a formulář na podání žádosti najdete ZDE. O dalších chystaných podpůrných nástrojích mířených pro pomoc větším nezřizovaným kulturním organizacím, které nedosáhnou na podporu ze strany státu, Vás budeme průběžně informovat, v případě potřeby individuálního řešení neváhejte kontaktovat pracovníky Odboru kultury.

Rada města Brna schválila 17. 4. 2020 balíček opatření pomoci pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru:

-> pro pomoc nájemcům v městských objektech bylo schváleno prominutí nájemného po dobu trvání nouzového stavu. V této věci je nutné se obracet přímo na ten odbor Magistrátu města Brna, se kterým byla uzavřena smlouva, nájemci nebudou jednotlivě vyzýváni. V současné chvíli Rada města Brna uložila Odboru správy majetku MMB předložit Radě města Brna ke schválení postup při podávání žádostí o odpuštění nájemného či jeho části, a je připravována metodika a jednotná žádost. Podávání žádostí o prominutí úplného nebo částečného nájmu a jejich vyřizování bude probíhat v průběhu května.

-> pro pomoc restauračním zařízením byla schválena žádost, aby městské části v letošním roce prominuly poplatky za restaurační zahrádky, přičemž je město připraveno tuto částku městským částem kompenzovat

BRNĚNSKÝ KULTURNÍ PARLAMENT

Na začátek června pro Vás připravujeme první on-line setkání Brněnského kulturního parlamentu. Místo původně plánovaného tématu “Kultura ve veřejném prostoru,” se budeme věnovat příležitostem pro kulturu v době (post)pandemické. Přesný termín setkání se dozvíte mimo jiné prostřednictvím nové facebookové stránky Brněnského kulturního parlamentu (BKP). Přijdete si ji mezi své oblíbené na odkazu.

HLASUJTE O ODBORNÝCH ČLENECH HODNOTICÍCH KOMISÍ

Děkujeme za všechny došlé nominace na externí odborné členy hodnoticích komisí. V termínu od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020 mohou všichni uživatelé Brno iD, kteří mají ověřený účet Brno iD full a trvalý pobyt v Brně, hlasovat a vybrat jednoho člena hodnoticí komise pro poskytování dotací v oblasti kultury v devíti oblastech: audiovize; divadlo, performance a cirkus; hudba; celoroční činnost hudebních klubů; kulturně vzdělávací a zájmová činnost; literatura; podpora uměleckých řemesel a lidových tradic; tanec; výtvarné umění, fotografie, design a architektura. Více informací postupně najdete ZDE, kde si nově můžete založit účet Brno iD full bez nutnosti osobního návštěvy pobočky DPMB.

OPATŘENÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Vláda rozhodla o možnosti konání akcí do 100 osob od 11. května. Opatření se týká například provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů. Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se do 31. října v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Vláda ve čtvrtek 30. dubna také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci, více informací najdete ZDE.

Připomínáme, že Ministerstvo kultury zveřejnilo první záchranný balíček ve výši 1,07 mld. Kč, více podrobností najdete v tiskové zprávě ZDE. Sledujte průběžně naši stránku ZDE, kde vám opět přinášíme aktuální informace týkající se podpory z ministerstev pro OSVČ i právnické osoby. Doporučujeme také odebírat newsletter Institutu umění “Kultura v karanténě” - ZDE, který přináší aktuální informace z kultury na úrovni státu.

PŘÍLEŽITOSTI PRO VÁS

DÁME NA VÁS – přihlaste svůj projekt do Participativního rozpočtu Máte nápad, který by pomohl oživit naše město (nejen) prostřednictvím kultury? Přihlaste jej prostřednictvím jednoduchého formuláře ZDE. Čím dříve začnete, tím dříve může váš nápad získat podporu ostatních. Navrhujte do 15. 6. 2020.

Program ÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA). Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 a končí dnem 15. června 2020. Více informace najdete ZDE.

Novinky z projektu Káznice LIVE

V době, kdy chodíme ven jen v nejnutnějších případech, přináší nové brněnské vysílací studio přímo k vám domů živé koncerty, divadelní představení, přednášky, diskuze a třeba také mše. To vše v kulisách brněnské káznice na Cejlu – místa s nezaměnitelnou atmosférou. V nejbližších dnech se tak můžete těšit například na koncert Czech Ensemble Baroque (14. 5.).

Za Káznicí LIVE stojí spolek Tripitaka, filmová produkce GNOMON ve spolupráci se studentskými mediálními projekty Studex.tv a Radio R, firmami Tech-Pro a Michal Gazdag a s podporou TIC BRNO, JIC a Kreativní Brno. Cílem je zprostředkovat divákům kvalitní kulturní zážitek a umožnit jim kontakt s brněnskou kulturní scénou. Současně pak také podpořit brněnské umělce, kteří se v současné době ocitli bez možnosti vystupovat. Chcete-li v Káznici uspořádat svůj online koncert či vystoupení, ozvěte se Davidu Oplatkovi (david@tripitaka.cz, 725 741 376).

Pro další fungování projektu Káznice LIVE město připravuje individuální dotaci, která umožní projektu pokračovat i v následujících měsících.

Brněnský kulturní kalendář

Děkujeme všem organizátorům kulturních akcí, že při plánování a přesouvání událostí v roce 2020 a 2021 využívají městský plánovací kalendář KalTic, tak aby nedocházelo k nechtěným kolizím.

NA NÁVŠTĚVĚ U VÁS

V těchto složitých dnech nejen pro brněnskou kulturu vám kolega Kryštof Trávníček bude přinášet krátké reporty z terénu, tedy přímo z klubů, divadel, galerií či redakcí, ateliérů a jiných kulturních stánků města Brna:

Dnešní cesta do brněnského kulturního terénu bude o tanci – o tanci, který se v současnosti nesmí na jevištích tančit z důvodu pandemických omezení a nařízení. Snad jen po schodišti v nyní rekonstruované a vždy krásné budově v Řeznické ulici 2 bylo nutné tančit mezi právě pokládanými dlaždicemi. Mířím na pracovní schůzku s majitelkou taneční školy Balladine Petrou Chaloupkovou. Jeden druhého chceme informovat o kultuře v době pandemie, každý po svém a ze svých pozic.

Taneční škola Balladine, ve které se P. Chaloupková zaměřuje na klasický balet i současný tanec pro děti i dospělé, byla ještě před týdnem také nezaviněně zavřena. I dnes zůstává otázkou, zdali po otevření fitness center a mírném rozvolnění vládních nařízení může majitelka své taneční studio, při dodržování zpřísněných hygienických podmínek, veřejnosti zcela otevřít. Snad ano. Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet, ačkoliv majitelka se svým týmem lektorů plánuje obnovit provoz již 4. 5. 2020.

Jako každá osoba samostatně výdělečně činná sleduje i majitelka uvedené taneční školy vládní podpůrná opatření. Bez jejího povšimnutí však nezůstávají ani pomocná zmírňující opatření města Brna. Stejně jako většina menších subjektů poskytujících kulturní služby hodlá využít městský dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s epidemií nákazy Covid-19. Podpůrná opatření kvituje. Formu pomoci, jak uvedla, poskytují též klienti a studenti, kteří si již taneční kurzy na tento výukový cyklus předplatili a své finanční prostředky nepožadují zatím zpět. Maličkost, která není samozřejmostí a pomůže.

V současnosti, a není sama, sdílí v online prostoru výuková videa pro své studenty a klienty. Ovšem jak uvádí, není to úplně ono – osobní kontakt a interakce nesmí u tanečního a scénického umění chybět. Přišla též s nápadem tzv. Foto hodiny, v rámci které budou jednotlivci a zájemci z řad studentů profesionálně nalíčeni, oděni do tanečních kostýmů či úborů a odborně vyfoceni na tanečním parketu tanečního studia. Tuto nevšední službu, která se bude konat na podzim, si mohou zájemci předplatit již nyní a škole tak pomoci. Inovacím a fantazii se přece meze nekladou. Možný je též pronájem tanečního parketu pro pohybové i kreativní aktivity. Z dotazníku taneční školy Balladine vyplývá, že se většina klientů a studentů hodlá k tanci v jejich studiu vrátit.

CO SE DĚJE V BRNĚNSKÉ KULTUŘE

Děkujeme za vaše příběhy, které s námi sdílíte. Pokud chcete něco vzkázat sami sobě navzájem, napište na kultura@brno.cz, vybrané příspěvky uveřejníme!

Velké květnové otevírání

Po dlouhých týdnech nuceného klidu ožívají ulice Brna a postupně se otvírají kulturní instituce nejen ve městě, ale také v celém kraji. TIC BRNO vám ZDE přináší souhrnné informace, kdy a kam se můžete vydat a na co se těšit.

Muzeum města Brna zveřejnilo videoprohlídku dosud neotevřené nové expozice Chrám kamene ZDE. Lapidárium umístěné do nedávno opravených vodojemů na hradě Špilberku tak v tajuplných záběrech uvidíte ještě před slavnostním otevřením. Pracovníci lektorského oddělení připravili web s názvem Horaher, který zahrnuje vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Jako součást programu "Za markraběte Jošta" zde najdete také online hru, která děti zavede mezi řemeslníky středověkého Brna. Muzeum dále informuje o termínech otevírání svých prostor:

11. května: otevření venkovního areálu a občerstvení na Špilberku

12. května: otevření stálých expozic a výstav na Špilberku

25. května: otevření kasemat, rozhledny a jihozápadního bastionu na Špilberku

2. června: otevření vily Tugendhat

3. června: vernisáž nové expozice "Chrám kamene" (lapidárium ve vodojemech na Špilberku)

10. června: vernisáž největší letošní výstavy "Evropan Adolf Loos. (Nejen) brněnské stopy Adolfa Loose"

17. června: vernisáž výstavy pro děti "Kostkohrádky" (o stavebnici LEGO)

Knihovna Jiřího Mahena postupně obnovuje provoz svých poboček a Ústřední knihovny v následujícím pořadí:

• v týdnu od 4. 5. 2020 se otevírají všechny pobočky (kromě Chrlic), včetně Mahenova památníku, v omezených provozních hodinách

• od 11. 5. 2020 se otevře Ústřední knihovna na Kobližné v omezených provozních hodinách Podrobnější informace se dočtete ZDE

Maraton hudby Brno reaguje na koronavirovou krizi po svém. Pomáhá hudbou! V jednom z originálních festivalových pouličních pokojů od Kateřiny Šedé vyrazil potěšit obyvatele brněnských domovů seniorů. Konkrétně v kuchyni. Akce probíhá tento týden ve vybraných domovech seniorů a hudebníci za své vystoupení dostanou díky spolupráci s Brnem městem hudby UNESCO honorář. Maraton hudby Brno tak svým prologem pomáhá hned dvakrát – seniorům i hudebníkům. Sledujte na facebookové stránce festivalu.

Odbor kultury MMB 2020 kontakt: kultura@brno.cz Pokud již nechcete dostávat tento newsletter, napište nám. Pokud naopak víte o někom, komu nechodí a měl by, napište nám. Příspěvky jsou redakčně kráceny. Přepisování, kopírování, zobrazování a užívání obsahu i jeho odvozenin je možné, a to s uvedením zdroje.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Po trojici koncertů, které posluchačům v rámci komorního minicyklu Konec streamu. Hrajeme zase živě! připravila Filharmonie Brno, se v pátek uskutečnil závěrečný večer nejen tohoto neobvyklého projektu, ale prakticky vzato celé sezóny 2019/2020. Po violoncellové sekci s harfou, harfě s kontrabasem a po bicích nástrojích s projekcí a tancem rozeznělo sál Besedního domu mnohem tradičnější obsazení v podobě smyčcového kvarteta. To samo o sobě ničemu nevadí, ostatně právě smyčcová kvarteta zaujímají v rámci evropské hudební tradice zvláštní místo a v průběhu více než dvou a půl století vzniklo od dob „Papa“ Haydna až po současnost impozantní množství kvalitní hudební literatury. Rozhodně si členové smyčcových kvartet nemohou stěžovat na nedostatek zajímavých děl určených pro jejich obsazení, jako tomu tu a tam bývá u jiných komorních těles. Hudebníci Marie Pšenicová (housle), Jan Rybka (housle), Petr Pšenica (viola) a Lukáš Svoboda (violoncello) však šli (ať již z vlastní, či cizí iniciativy) zcela jinou cestou. Samotná dramaturgie koncertu připomínala spíše zkoušku na blížící se svatební sezónu než závěrečný koncert cyklu, který má uzavřít ročník 2019/2020 i Besední dům.  více

Po úspěšném vystoupení violoncellové sekce s harfou včera dala Filharmonie Brno v nově vzniklém minicyklu Konec streamu. Hrajeme zase živě! prostor ještě komornějšímu obsazení. Ve středu 27. května měli posluchači možnost navštívit koncert manželské dvojice Ivany Švestkové (harfa) a Marka Švestky (kontrabas). Program sestával nejen ze skladeb určených přímo pro tyto nástroje, ale podobně jako v případě zahajovacího koncertu v této sérii zazněly také úpravy více či méně známých děl světové hudební literatury.  více

Devátý a zároveň poslední díl ze seriálu Průvodce Brno – město hudby UNESCO nese podtitul Electro, beat, multimediavíce

Jsou tomu již takřka tři měsíce, co pandemie koronaviru vtrhla do České republiky, otřásla národní ekonomikou, školstvím i kulturou; bezohledně devalvovala měnu, poslala děti do improvizovaných domácích lavic a pozavírala galerie, divadla, operní domy i hudební sály. Od té doby jsme si museli zvyknout na proměnlivá vládní nařízení, ale také na jistý kulturní půst. Streamovaná videa nezahnala hlad a ani sebelepší nahrávky neutišily žízeň. V posledním květnovém týdnu se společenský i kulturní život opatrně probouzí k životu; otevírají se také dveře brněnského Besedního domu, kde ve čtyřech dnech soubor odehraje celkem osm koncertů. V nově vzniklém komorním „minicyklu“ Konec streamu. Hrajeme zase živě! nabízí Filharmonie Brno koncerty s podnázvy: Cellisté & harfaHarfa & kontrabas duoBicisté & projekce a Smyčcové kvarteto. Prvně jmenovaný se v pondělní podvečer dokonce dočkal nezvyklé předpremiéry, když hudebníci brněnské filharmonie usedli na střeše tržnice na Zelném trhu. Se stejným programem také včera odpoledne zahájili violoncellisté v čele s koncertním mistrem Pavlem Šabackým a harfenistka Dominika Svozilová poslední sérii koncertů v Besedním domě v této nešťastné sezoně.  více

Po Velikonocích se na sociálních sítích a v médiích objevilo oficiální prohlášení, které každému milovníkovi folkloru pokazilo den. Folklorní festival ve Strážnici se letos neuskuteční. Důvody jsou všem dobře známé. Včera začala další vlna koronavirového rozvolňování a my jsme si nejen proto povídali s ředitelem Národního ústavu lidové kultury (NÚLK) ve Strážnici Martinem Šimšou. Je tedy opravdu důvod ke smutku? Na co se můžeme v nejbližší době těšit? A kdy je nejlepší doba navštívit zámecký park a strážnické muzeum v přírodě? Nejen na tyto otázky následující rozhovor odpoví.  více