Hudební linka festivalu Mendel22: exkurz do historie, Glagolská mše i nová opera Miloše Štědroně

Hudební linka festivalu Mendel22: exkurz do historie, Glagolská mše i nová opera Miloše Štědroně

Festival Mendel22 oslaví 200. výročí narození Gregora Mendela. A protože hudba byla důležitá pro samotného opata Mendela, i pro celý augustiniánský řád, bude hrát zásadní úlohu také v programu festivalu. Hudba zazní na několika místech, které jsou s Mendelem a Augustiniány v Brně nedílně spojeny. Vystoupí Brno Contemporary Orchestra, Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor pod vedením šéfdirigenta Dennise Russela Daviese, Ensemble Opera Diversa nebo Musica Figuralis. V rámci festivalu proběhně také premiéra opery o Mendelovi Magnum Mystérium od Miloše Štědroně.

Z řad brněnských studentů a řeholníků vzešlo historicky hned několik hudebních skladatelů, včetně Leoše Janáčka. Augustiniánská knihovna i sbírka hudebnin jsou rozsáhlé a stále je v nich co objevovat. Mendel ale inspiruje i v současnosti a speciálně pro něj vznikají stále nová hudební díla. „Pojďte se mezi 20. a 24. červencem ponořit do hudebního světa festivalu Mendel22. Do světa barokní i ještě starší muziky, ale i té, které byla složena ve 20. století, dokonce i do té, která byla složena právě pro letošní 200. výročí,“ zve Jakub Carda ředitel organizace Společně, která celé letošní oslavy pořádá.

Hudební festival začne ve středu 20. července v 19:00 v kostele Sv. Augustina koncertem Brno Contemporary Orchestra.Na koncertě zazní až na jednu výjimku kompozice skladatelů, kteří žili v době vzniku kostela. Přednese je specialista na interpretaci těchto děl, soubor Brno Contemporary Orchestra. Těšit se tak můžete na skladby Messiaena, Dallapicolly, Enesca, Ligettiho, současné autory a Brno zároveň zastupuje Pavel Zemek Novák,“ popisuje Vladimír Maňas, dramaturg hudebního programu.

Hudební linie festivalu Mendel22 pokračuje v klášterní bazilice na Mendlově náměstí koncertem Musici Figuralis. Kde zazní novodobá premiéra Requiem Josefa Puschmanna, které je připomínkou zemřelých řeholníků a řeholnic klášterů augustiniánů a cisterciaček. Puschmann, narozený roku 1738, studoval u augustiniánů v Brně, odkud se později vydal za kariérou, započatou ve službách Ignáce Dominika hraběte Chorynského ve Velkých Hošticích. V závěru kariéry se stal kapelníkem olomoucké katedrály. Za jeho působení dosáhl dómský kůr velkého ohlasu. Zkomponoval přes padesát chrámových a instrumentálních skladeb raně klasického stylu. „Jeho zhudebnění zádušní mše provede soubor Musica Figuralis, který při letošním Velikonočním festivalu duchovní hudby hrál i na zahajovacím koncertě festivalu novodobou premiéru právě Puschmannova žalmu Miserere c moll,“ doplňuje Maňas.

Následovat bude koncert v bazilice, kde vystoupí Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor pod vedením šéfdirigenta Dennise Russela Daviese. Na programu bude Janáčkova Glagolská mše a zcela nová skladba arménského skladatele a Janáčkova obdivovatele Tigrana Mansurjana Orhnerg – Nahapet Bari, čili Hymnus - Dobrý kapitán. Proto koncert probíhá pod záštitou arménského velvyslance. Tento koncert bude živě streamován do celého světa, a současně i přímo ven před baziliku. „Je pro nás velká čest zahrát Glagolskou mši při této tak slavnostní události. Zveme všechny lidi, ať si ji přijdou užít buď přímo do baziliky, nebo před ní, kam bude přenášena v nejvyšší kvalitě zvukem i obrazem,“ zve ředitelka brněnské filharmonie, Marie Kučerová.

V Muzeu Starobrněnského opatství u Rubensova obrazu Sv. Augustina proběhne koncert posluchačů Akademie staré hudby, kde budou prezentovány výstupy z mistrovských kurzů, které povede Dagmar Šašková. Další hudební vstup se odehraje na dvoře kláštera vedle baziliky proběhne světová premiéra nové opery letošního jubilanta a brněnského patriota Miloše Štědroně Magnum Mystérium o Mendelovi. Uvedena bude spolu s autorovou další operou Palackého truchlivý konec, a to v podání brněnského Ensemble Opera Diversa. Představení bude předcházet osobní úvod Miloše Štědroně.

Ještě v ten den bude hudební program pokračovat v barokním sále Moravské galerie v Místodržitelském paláci, tedy původním sídle brněnských augustiniánů, koncert z nově objeveného rukopisu z majetku kláštera v podání přední česko-francouzské zpěvačky Dagmar Šaškové a jejich kolegů. „Zazní hudba, která před několika stoletími zněla právě v celách řeholníků v rámci jejich soukromé zábavy,“ říká dramaturg této části oslav, Vladimír Maňas, který je jinak tradičním dramaturgem Velikonočního festivalu duchovní hudby, který pořádá Filharmonie Brno.

Celý mendelovsko-augustiniánský festival zakončí večerní chorální nešpory v podání Svatomichalské gregoriánské scholy v bazilice na Mendelově náměstí. 

Program:

20. července 19:00, kostel sv. Augustina
Brno Contemporary Orchestra

TŘI PAPRSKY, KTERÉ OSVĚCUJÍ SKUTEČNOST: VĚDA, VÍRA, UMĚNÍ

orchestrální koncert (Messiaen, Zemek Novák, Dallapicolla, Enescu, Ligetti)

21. července 19:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Musica figuralis

Josefa Puschmann: Requeim

novodobá světová premiéra zádušní mše z augustiniánské hudební sbírky

22. července 14:00 a sobota 23. července od 12:00

po celý den ve vnitřních prostorách kláštera dobová hudba v kostýmech

22. července 19:00, bazilika a prostor před ní

Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno

Leoš Janáček: Glagolská mše

Tigran Mansurjan: Orhnerg – Nahapet Bari (světová premiéra)

šéfdirigent Dennis Russel Davies

mše je přenášena včetně obrazu ven na podium před baziliku

23. července 11:00, Muzeum starobrněnského opatství v klášteře
koncert účastníků mistrovského kurzu Dagmar Šaškové z Akademie staré hudby

24. července 14:00, Dvůr kláštera

Ensemble Opera Diversa

Miloš Štědroň: Mendel. Mystérium - světová premiéra opery

Miloš Štedroň: Palackého truchlivý konec

24. července 17:00, barokní sál Moravské galerie v Místodržitelském paláci

Dagmar Šašková a kol., koncert z rukopisů brněnských augustiniánů

Program zakončí večerní chorální nešpory v bazilice

Filharmonie Brno/ foto archiv souboru

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Mendel22 I Brno Contemporary Orchestra

20.7.2022, 19:00 / kostel sv. Augustina

Multižánrový hudební festival Maraton hudby Brno již po sedmé dokázal, že ohromující množství hudby lze při precizní organizaci a troše štěstí vměstnat do jednoho prodlouženého víkendu. Od čtvrtka do neděle (11.–14. srpna) vybrané hudební sály, náměstí, nádvoří i ulice města zaplnila umělecká tvorba bezpočtu kapel, těles a specifických hudebních uskupení všemožných žánrů a stylů. Na své si přišli milovníci rocku, world music, jazzu, artificiální hudby, folkloru či improvizované hudby. V jedné věci se však letošní ročník od toho minulého zásadně lišil: rok 2022 představil historicky vůbec první rezidenční umělkyni festivalu, kterou se stala houslistka, flétnistka a klavíristka Anna Fusekvíce

Maraton hudby rozproudil již pošesté ulice, náměstí a mnohé prostory v Brně všemožnými hudebními žánry. Nejsou to však vždy nutně jen místa koncertního rázu. Soubor Hausopera se například v pátek 12. srpna vydal se svou operou Věčná slečna Bledá do Zemanovy kavárny. Ve třech víkendových uvedeních zde završí svoji Trilogii pro město, Brnu na míru vytvořený projekt připomínající jeho klady, zápory, ale především některé funkcionalistické stavby.  více

Festival Maraton hudby Brno letos zavádí novinku; post rezidenčního umělce. Jeden vybraný umělec se představí v různých hudebních polohách. Prvním rezidenčním umělcem festivalu Maraton hudby Brno se stane skvělá multiinstrumentalistka Anna Fusek.  více

Na jedné z hlavních scén hudebního festivalu Maraton hudby Brno, tzv. world music scéně, vystoupí v sobotu 13. srpna elita evropské world music hudby. Kdo všechno přijede, přibližuje významný publicista a současně dramaturg tohoto programu Milan Tesař.  více

Polská skupina MØW vystoupí ve čtvrtek 11. srpna na nádvoří Místodržitelského paláce v centru Brna v rámci jazzové scény festivalu Maraton hudby Brno. Na naše otázky odpovídají kapelnice a zpěvačka Ania Bratek a pianistka Aga Derlak, která se v minulosti v Brně představila i se svým vlastním jazzovým triem. Skupina MØW tentokrát představí své nové album W jednym pokojuvíce

Nejčtenější