Hudební Oči Brna: Zdeněk Zouhar

Hudební Oči Brna: Zdeněk Zouhar

Tématem další výstavy z cyklu Oči Brna v Moravské zemské knihovně je skladatel, muzikolog a knihovník Zdeněk Zouhar (1927–2011), který by se v letošním roce dožil 90 let.

Nedožité životní jubileum Zdeňka Zouhara připomene výstava Zdeněk Zouhar. Skladatel, muzikolog, knihovník. Návštěvníkům výstavy bude Zdeněk Zouhar představen nejen jako knihovník a pořadatel koncertů, na nichž zároveň účinkoval coby interpret, ale také jako skladatel, propagátor díla Bohuslava Martinů, hudební dramaturg brněnského rozhlasu a pedagog Janáčkovy akademie múzických umění. V rámci vernisáže zazní výběr z jeho skladeb v podání souboru Těžké harmonično pod vedením Pavlíny Němcové, skladatelovy vnučky. Součástí doprovodného programu k výstavě bude promítání záznamu autorské jednoaktové opery Velká láska (13. června v 18:00) a přednáška syna Zdeňka Zouhara, hudebního skladatele a muzikologa prof. Víta Zouhara, nazvaná Zdeněk Zouhar. Hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů (21. června v 18:00).

Vernisáž výstavy se uskuteční 8. června 2017 od 17:00 v Moravské zemské knihovně.

Zdeněk Zouhar pocházel z Kotvrdovic u Blanska. V letech 1946–1951 vystudoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory hudební a výtvarná výchova a zároveň se soukromě vzdělával v hudební kompozici u Janáčkova žáka Jana Kunce. Roku 1954 začal ve studovně Universitní knihovny pořádat komorní koncerty, v jejichž repertoáru měl výsadní postavení tehdy již světoznámý český skladatel Bohuslav Martinů. S ním byl Zdeněk Zouhar v písemném kontaktu až do jeho smrti v roce 1959. Z popudu Zouhara zkomponoval Martinů cyklus písní pro ženský sbor na lidové texty nazvaný Petrklíč. Zouhar také řídil v lednu 1956 ve skladatelově rodné Poličce světovou premiéru kantáty Otvírání studánek. Hudba Bohuslava Martinů poté provázela Zdeňka Zouhara celým životem i tvorbou: zkomponoval Variace na téma Bohuslava Martinů pro symfonický orchestr, stal se spoluzakladatelem Společnosti Bohuslava Martinů a velkému českému skladateli věnoval roku 2001 svou monografii Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Zdeněk Zouhar proslul jako tvůrce četných vokálních skladeb pro sbory různého obsazení a komorních instrumentálních děl. K jeho rozsáhlejším dílům patří opery Proměna a Velká láska a oratorium Plameny kostnické.

Zdeněk Zouhar/ foto archiv

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více

Sobotní večer ovládl brněnské Sono Centrum příval energie a temperamentu, který zde vnesl VSLPT Poľana. Tento soubor, který zpracovává folklor Slovenska zde oslavil 70. výročí svého vzniku.  více

S dramaturgicky pestrým programem zavítal na včerejší koncert Moravského podzimu, který se již přehoupl do své druhé poloviny, Basilejský komorní orchestr spolu s polským klavíristou Piotrem Anderszewskim. V dílech Mozarta a Schumanna se sólista představil zároveň v roli dirigenta zpoza koncertního křídla. Téměř plný sál Besedního domu se tak stal dějištěm více než dvouhodinového koncertního programu.   více

V prostorech neogotického Českobratrského evangelického chrámu J. A. Komenského zněla při pátém večeru festivalu Moravský podzim duchovní hudba pro sbor a varhany. Programu s názvem Martinů Voices vedle stejnojmenného sboru dále dominovaly varhanistka Linda Sítková a čtyřčlenný soubor lesních rohů. To vše za řízení sbormistra Lukáše Vasilka.  více