Janáčkova akademie múzických umění v Brně slaví 70 let od svého založení

Janáčkova akademie múzických umění v Brně slaví 70 let od svého založení

Oslavy sedmdesátého výročí založení JAMU zahájí vystoupení klavíristů Igora Ardaševa a Jana Jiraského v doprovodu herce Františka Derflera. Koncert proběhne v rámci společného slavnostního zasedání uměleckých rad a akademických senátů JAMU.

Součástí slavnostního odpoledne bude také vernisáž výstavy o historii JAMU a o jejích absolventech. JAMU byla ustanovena vládním zákonem 12. září 1947. Nová vysoká škola si dala do štítu jméno muže, který ve městě už dlouho předtím o vybudování uměleckého školství usiloval. Výuka byla slavnostně zahájena 1. října 1947 před budovou někdejší Janáčkovy varhanické školy, v jejímž zahradním domečku patron nové akademie až do své smrti v roce 1928 bydlel. Škola během své sedmdesátileté historie vychovala řadu známých osobností a v současnosti je moderní vzdělávací institucí.

Janáčkův věhlas ve světě v posledních 20 letech neustále roste. Maestro nám – i téměř devadesát let po své smrti – rozhodně ostudu nedělá – je jen na nás, abychom jej v tomto směru dokázali následovat. Stále se lze inspirovat jeho vztahem k umění a hudbě, jeho zaníceností a až urputností při prosazování nejen svých tvůrčích myšlenek, ale i svých pedagogických záměrů a představ o charakteru uměleckého školství. Rozhodně je čím se inspirovat… Škole proto přeji spoustu nápadů a elán je prosazovat, protože často i ty nejlepší potřebují správné vysvětlení a onu janáčkovskou zarputilost,“ dodává Ivo Medek, rektor JAMU.

Slavnostní zasedání a koncert proběhne v pátek 24. března 2017 od 14:00 v Divadle na Orlí.

Kalendář akcí k oslavám:

24. března / Divadlo na Orlí - Společné slavnostní zasedání uměleckých rad a akademických senátů JAMU i fakult a Správní rady JAMU za účasti čestných hostů a čestných doktorů JAMU; vystoupí Igor Ardašev, František Derfler a Jan Jiraský

Zahájení výstavy o historii

JAMU a jejích absolventech

28. března – 1. dubna - Mezinárodní festival divadelních škol/ ENCOUNTER 

19. dubna / aula Hudební fakulty JAMU - Slavnostní koncert k 70. výročí založení školy

3. května - Mysteriózní zážitky prvního absolventa JAMU (improvizované představení Arnošta Goldflama)

12. května / Divadlo na Orlí - Udělení titulu Doctor Honoris Causa Eugeniu Barbovi

11.–13. května / Centrum experimentálního divadla THE CHRONIC LIFE, ODIN TEATRET

11. května bude představení divadelního souboru Eugenia Barby věnováno studentům JAMU

10.–13. května se uskuteční workshop herců Odin Teatret se studenty JAMU

31. května / Městské divadlo Brno

VIVAT ACADEMIA, KONCERT STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ MUZIKÁLOVÝCH ATELIÉRŮ na Hudební scéně MdB

2. června / hrad Špilberk NOČNÍ HRADNÍ SLAVNOSTI – vystoupení studentů katedry jazzové interpretace a muzikálového oboru

4. července / Besední dům

ZAHAJOVACÍ KONCERT Mezinárodních interpretačních kurzů (MIK) 2017, vystoupí pedagogové kurzů, program bude věnován historicky 50. ročníku kurzů a 70. JAMU 

12. září / připomínka založení JAMU - KŘEST KNIHY 70 LET JAMU o historii a absolventech JAMU

14.–21. září MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ LEOŠE JANÁČKA V BRNĚ (v oborech klavír a varhany)

2. října SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU spojené s uměleckým programem

6. října LEOŠOVY STOPY – společný projekt pouličního divadla studentů a pedagogů DiFa a HF

7. října SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ DIVADELNÍCH OBORŮ za 70 let

Říjen BESEDA S PŘEDNÍMI ABSOLVENTY DIVADELNÍCH OBORŮ, moderátorem večera bude Filip Teller

Říjen –listopad

UDĚLENÍ TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA ZA HF (konkrétní osobnost je zatím v jednání)

24.–25. listopadu / DiFa Mezinárodní doktorská konference divadelních škol

17. prosince / Besední dům

SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT

 

HF JAMU/ foto archiv

Prorok větru je multižánrový projekt flétnistky Martiny Komínkové. Vytvořila ho v Itálii a po italské premiéře se s ním poprvé představí ve svém domovském Brně. Česká premiéra proběhne v brněnském Divadle na Orlí v neděli 3. listopadu. Večerní představení od 19.00 je vyprodané, ale stále je možné zakoupit lístky na odpolední představení ve 14.00.  více

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více

Brno prožilo víkend přímo nabitý folklorem. Sobotní jubilující Poľanu vystřídal v neděli VUS Ondráš. Měli jsme tak možnost porovnat dva diametrálně odlišné přístupy k lidovému materiálu. Sobotní autentika se v neděli proměnila ve výrazový tanec s folklorním akcentem. Vojenský umělecký soubor svým novým programem s názvem kRok za kRokem oslavil v Janáčkově divadle pětašedesáté výročí.  více

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více