Konference o kritice v brněnském divadle Reduta

Konference s podtitulem Potřebnost a aktuální stav umělecké kritiky v médiích proběhne již tento týden v Brně. Projekt reaguje na upozaďování umělecké kritiky v českých médiích.

Program konference je dělen do čtyř bloků: Umělecká kritika v médiích, Kritika versus reklama, Marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky, Odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí. Po každém předneseném tématu následují panelové diskuze. Po konferenci bude vydán sborník, který bude zaslán všem registrovaným účastníkům. Registrace je nutná, více informací najdete zde. Konference se uskuteční ve středu 12. října 2016 od 9:00 v Mozartově sále divadla Reduta.

V rámci konference se představí:

Prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Vystudovala na brněnské univerzitě obory hudební věda a čeština. Působila jako tajemnice brněnské pobočky hudebně vědecké sekce Svazu československých skladatelů. Posléze se věnovalapedagogické dráze na brněnské konzervatoři. Od roku 1989 působí na Hudební fakultě JAMU jako vedoucí Katedry hudebních a humanitních věd.

Jana Soukopová

Spoluzakladatelka samizdatového Hosta a prvních nezávislých Moravských novin. Pracovala jako ředitelka nakladatelství Petrov (dnes Druhé město). Od roku 2007 je redaktorkou MF DNES specializující se na kulturu, rozhovory a historii Brna.   

​Prof. Ing. MgA. Ivo Medek Ph.D.

Vystudoval VUT a poté hudební kompozici na HF JAMU, kde vyučuje od r. 1990. Je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Zabývá i teoretickou prací, je autorem nebo spoluautorem celé řady textů, které vyšly buď samostatně nebo v odborných časopisech.

Mgr. Jan Špaček

Muzikolog a hudební kritik. Pravidelně přispívá do MF Dnes (externí recenzent), Harmonie, Hudebních rozhledů, Opus musicum. Zabývá se taktéž přípravou a realizací kulturních, hudebně-popularizačních pořadů, seminářů, přednášek a workshopů pro veřejnost.

doc. MgA. David Drozd Ph.D.  

Vystudoval Divadelní fakultu JAMU v Brně, obor divadelní dramaturgie. Publikuje recenze a eseje v odborném tisku, uplatňuje se i jako překladatel v oblasti současné anglické dramatiky. Založil internetový divadelní časopis YORICK. Vyučuje též na Ústavu divadelní vědy FF MU.

Mgr. Michaela Mojžíšová PhD.

Operní kritička a historička, působí jako vědecká pracovnice v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je hlavní redaktorkou vědeckého časopisu Slovenské divadlo, odbornou redaktorkou časopisu Hudobný život a členkou redakčního okruhu časopisu Svět a divadlo. Je členkou výboru Slovenského centra Asociácie divadelných kritikov a teoretikov (SC AICT).

Mgr. Luboš Mareček

V letech 1986-1991 absolvoval na FF MU studium historie a  českého jazyka a literatury. V roce 1992 začal pracovat jako kulturní redaktor v Brněnském večerníku, odkud přešel do Lidových novin, kde vedl moravskou kulturní rubriku. Poté přestoupil do deníku MF Dnes, kde v letech 1994-2011 pracoval jako vedoucí kulturní redaktor, divadelní kritik a publicista. V současnosti pracuje jako specialista pro vnější vztahy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Stále píše divadelní recenze i publicistiku pro Lidové noviny, Divadelní noviny, rozhlasovou stanici ČRo Vltava, weby jako aktuálně či Brno město hudby.

Mgr. Emil Drápela

Sóloklarinetista Filharmonie Brno s pětatřicetiletou praxí orchestrálního hráče, sólisty a komorního hráče.  Absolvent Konzervatoře Brno a JAMU Brno sólově či komorně vystoupil ve třinácti evropských zemích a Japonsku, hostoval na významných hudebních festivalech, nahrál přes 200 titulů klarinetové literatury pro Český rozhlas. Má za sebou desítky premiér soudobé hudby. Je pravidelným autorem programových textů Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, rovněž píše hudební recenze, texty a fejetony pro internetový portál Opera Plus.cz

Mgr. Pavla Bergmannová

Vystudovala divadelní a filmovou vědu na FF UP v Olomouci, kde několik let působila jako odborná asistentka. V současnosti přednáší na Slezské univerzitě v Opavě. V letech 2006-2010 pracovala jako tisková mluvčí Moravského divadla Olomouc. Jako divadelní kritička pravidelně spolupracuje zejména s Divadelními novinami, Listy, Českým rozhlasem Vltava (pořady Mozaika, Slovo o divadle) a Českou televizí (Divadlo žije!).

Mgr. Bohuš Zoubek

Na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) studoval obor lesní roh. Byl jedním ze zakladatelů divadla Husa na provázku, pro které komponoval scénickou hudbu. Působil pedagogicky na JAMU a jako vedoucí oboru lesní roh na brněnské konzervatoři. Byl inspirátorem cyklu Mezinárodních interpretačních soutěží při Mezinárodním hudebním festivalu "Moravský podzim".

Patrik Červák

Vystudoval Česko-anglické gymnázium s r.o. v Českých Budějovicích a Konzervatoř v Českých Budějovicích, obory klavír a klarinet. V současnosti studuje muzikologii na brněnském Ústavu hudební vědy. Působí jako redaktor internetového měsíčníku Musicologica a vystupuje na klavír jako sólista i jako člen sexteta.

Mgr. Eva Mikulášková

Interní doktorandka oboru hudební věda Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde působí i jako šéfredaktorka internetového měsíčníku MUSICOLOGICA. Od sezony 2015/2016 se stala dramaturgyní opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Podílí se na PR opery NDM, na výuce FUOU, spolupřipravuje Letní divadelní školu pro pedagogy, vytvořila projekt Operní sirény a spolupracuje na projektech NDM s Jaromírem Nohavicou.

PhDr. Helena Havlíková

Operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií. V Českém rozhlasu – Vltava v Operním panoramatu Heleny Havlíkové každé pondělí glosuje aktuální operní dění. O opeře pravidelně píše pro Lidové noviny, časopisy Hudební rozhledy, Harmonie, Czech Music Quarterly ad. Je členkou Operní poroty Thálie.

Divadlo Reduta/ foto archiv

Prorok větru je multižánrový projekt flétnistky Martiny Komínkové. Vytvořila ho v Itálii a po italské premiéře se s ním poprvé představí ve svém domovském Brně. Česká premiéra proběhne v brněnském Divadle na Orlí v neděli 3. listopadu. Večerní představení od 19.00 je vyprodané, ale stále je možné zakoupit lístky na odpolední představení ve 14.00.  více

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více

Brno prožilo víkend přímo nabitý folklorem. Sobotní jubilující Poľanu vystřídal v neděli VUS Ondráš. Měli jsme tak možnost porovnat dva diametrálně odlišné přístupy k lidovému materiálu. Sobotní autentika se v neděli proměnila ve výrazový tanec s folklorním akcentem. Vojenský umělecký soubor svým novým programem s názvem kRok za kRokem oslavil v Janáčkově divadle pětašedesáté výročí.  více

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více