Konference o kritice v brněnském divadle Reduta

Konference s podtitulem Potřebnost a aktuální stav umělecké kritiky v médiích proběhne již tento týden v Brně. Projekt reaguje na upozaďování umělecké kritiky v českých médiích.

Program konference je dělen do čtyř bloků: Umělecká kritika v médiích, Kritika versus reklama, Marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky, Odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí. Po každém předneseném tématu následují panelové diskuze. Po konferenci bude vydán sborník, který bude zaslán všem registrovaným účastníkům. Registrace je nutná, více informací najdete zde. Konference se uskuteční ve středu 12. října 2016 od 9:00 v Mozartově sále divadla Reduta.

V rámci konference se představí:

Prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Vystudovala na brněnské univerzitě obory hudební věda a čeština. Působila jako tajemnice brněnské pobočky hudebně vědecké sekce Svazu československých skladatelů. Posléze se věnovalapedagogické dráze na brněnské konzervatoři. Od roku 1989 působí na Hudební fakultě JAMU jako vedoucí Katedry hudebních a humanitních věd.

Jana Soukopová

Spoluzakladatelka samizdatového Hosta a prvních nezávislých Moravských novin. Pracovala jako ředitelka nakladatelství Petrov (dnes Druhé město). Od roku 2007 je redaktorkou MF DNES specializující se na kulturu, rozhovory a historii Brna.   

​Prof. Ing. MgA. Ivo Medek Ph.D.

Vystudoval VUT a poté hudební kompozici na HF JAMU, kde vyučuje od r. 1990. Je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Zabývá i teoretickou prací, je autorem nebo spoluautorem celé řady textů, které vyšly buď samostatně nebo v odborných časopisech.

Mgr. Jan Špaček

Muzikolog a hudební kritik. Pravidelně přispívá do MF Dnes (externí recenzent), Harmonie, Hudebních rozhledů, Opus musicum. Zabývá se taktéž přípravou a realizací kulturních, hudebně-popularizačních pořadů, seminářů, přednášek a workshopů pro veřejnost.

doc. MgA. David Drozd Ph.D.  

Vystudoval Divadelní fakultu JAMU v Brně, obor divadelní dramaturgie. Publikuje recenze a eseje v odborném tisku, uplatňuje se i jako překladatel v oblasti současné anglické dramatiky. Založil internetový divadelní časopis YORICK. Vyučuje též na Ústavu divadelní vědy FF MU.

Mgr. Michaela Mojžíšová PhD.

Operní kritička a historička, působí jako vědecká pracovnice v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je hlavní redaktorkou vědeckého časopisu Slovenské divadlo, odbornou redaktorkou časopisu Hudobný život a členkou redakčního okruhu časopisu Svět a divadlo. Je členkou výboru Slovenského centra Asociácie divadelných kritikov a teoretikov (SC AICT).

Mgr. Luboš Mareček

V letech 1986-1991 absolvoval na FF MU studium historie a  českého jazyka a literatury. V roce 1992 začal pracovat jako kulturní redaktor v Brněnském večerníku, odkud přešel do Lidových novin, kde vedl moravskou kulturní rubriku. Poté přestoupil do deníku MF Dnes, kde v letech 1994-2011 pracoval jako vedoucí kulturní redaktor, divadelní kritik a publicista. V současnosti pracuje jako specialista pro vnější vztahy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Stále píše divadelní recenze i publicistiku pro Lidové noviny, Divadelní noviny, rozhlasovou stanici ČRo Vltava, weby jako aktuálně či Brno město hudby.

Mgr. Emil Drápela

Sóloklarinetista Filharmonie Brno s pětatřicetiletou praxí orchestrálního hráče, sólisty a komorního hráče.  Absolvent Konzervatoře Brno a JAMU Brno sólově či komorně vystoupil ve třinácti evropských zemích a Japonsku, hostoval na významných hudebních festivalech, nahrál přes 200 titulů klarinetové literatury pro Český rozhlas. Má za sebou desítky premiér soudobé hudby. Je pravidelným autorem programových textů Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, rovněž píše hudební recenze, texty a fejetony pro internetový portál Opera Plus.cz

Mgr. Pavla Bergmannová

Vystudovala divadelní a filmovou vědu na FF UP v Olomouci, kde několik let působila jako odborná asistentka. V současnosti přednáší na Slezské univerzitě v Opavě. V letech 2006-2010 pracovala jako tisková mluvčí Moravského divadla Olomouc. Jako divadelní kritička pravidelně spolupracuje zejména s Divadelními novinami, Listy, Českým rozhlasem Vltava (pořady Mozaika, Slovo o divadle) a Českou televizí (Divadlo žije!).

Mgr. Bohuš Zoubek

Na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) studoval obor lesní roh. Byl jedním ze zakladatelů divadla Husa na provázku, pro které komponoval scénickou hudbu. Působil pedagogicky na JAMU a jako vedoucí oboru lesní roh na brněnské konzervatoři. Byl inspirátorem cyklu Mezinárodních interpretačních soutěží při Mezinárodním hudebním festivalu "Moravský podzim".

Patrik Červák

Vystudoval Česko-anglické gymnázium s r.o. v Českých Budějovicích a Konzervatoř v Českých Budějovicích, obory klavír a klarinet. V současnosti studuje muzikologii na brněnském Ústavu hudební vědy. Působí jako redaktor internetového měsíčníku Musicologica a vystupuje na klavír jako sólista i jako člen sexteta.

Mgr. Eva Mikulášková

Interní doktorandka oboru hudební věda Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde působí i jako šéfredaktorka internetového měsíčníku MUSICOLOGICA. Od sezony 2015/2016 se stala dramaturgyní opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Podílí se na PR opery NDM, na výuce FUOU, spolupřipravuje Letní divadelní školu pro pedagogy, vytvořila projekt Operní sirény a spolupracuje na projektech NDM s Jaromírem Nohavicou.

PhDr. Helena Havlíková

Operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií. V Českém rozhlasu – Vltava v Operním panoramatu Heleny Havlíkové každé pondělí glosuje aktuální operní dění. O opeře pravidelně píše pro Lidové noviny, časopisy Hudební rozhledy, Harmonie, Czech Music Quarterly ad. Je členkou Operní poroty Thálie.

Divadlo Reduta/ foto archiv

Jen zřídka je hlavním tématem pro rozhovor jedna jediná skladba. V případě violoncellisty Josefa Klíče, koncertního mistra Národního divadla v Brně, se to však nabízelo. Nestává se každý den, že by se český skladatel se svou písní dostal do finále celosvětové soutěže. Důvodů pro povídání však bylo víc – vzpomínky na zesnulého Jaroslava Erika Friče, Josefovo zaměstnání v Janáčkově divadle i připravované nové album.  více

Pro včerejší zahajovací koncert jubilejního 20. ročníku Festivalu Špilberk zvolila Filharmonie Brno dramaturgii sestávající z osvědčených i méně známých kusů. Podtitul Romantický karneval celý večer ponořil do karnevalového duchu, spjatého s oslavami před začátkem masopustu. Program si tedy vytyčil za cíl charakterizovat právě období veselí, oslav a masek skladbami, které svou náladou vypovídají o této periodě v roce. Téměř zaplněné nádvoří tak mělo příležitost vychutnat si nenáročný a líbivý program, který se také svou nižší teplotou snáze přiblížil onomu chladnému masopustní období.  více

Brno jako město hudby zapsané v UNESCO, má za sebou čtyři festivalové dny plné hudby a tance. Na celkem dvaadvaceti hudebních stanovištích probíhaly desítky koncertů a vystoupení se stovkami účinkujících. Hudba v ulicích zněla na každém rohu, nejvíce pozornosti však letos poutaly čtyři pokoje od výtvarnice Kateřiny Šedé, ve kterých se střídali umělci různých žánrů i národností. Lákadlem byly také vystoupení britských Motionhouse a No Fit State Circus, kteří opakovaně uhranuli náměstí Svobody svými akrobatickými kousky a dechberoucím představením. Nově vznikly také dvě velké scény – Dominik stage na Dominikánském náměstí a Django stage na Malinovského náměstí. Tady se vystřídali umělci jako Jana Kirschner, Monika Bagárová, minus123minut nebo Jan P. Muchow & The Antagonists. Již tradičně festival doprovázel zvuk flašinetářů, kteří se v Brně sešli v rámci svého 10. Mezinárodního setkání. Letos premiérově vystoupili na Maratonu hudby Brno také umělci partnerských měst hudby UNESCO. Zpěvačka a multiinstrumentalistka Tinatin Tsereteli (Hannover) a houslista Nicola Manzan (Bologna). Atmosféru celého festivalu zachycuje video, které najdete níže.

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou výjimečný festival. Dramaturgií, strukturou, atmosférou. Každý ročník má své téma, každý večer má své téma, a dokonce i některá jednotlivá vystoupení mají svá témata. Dlouholetému dramaturgovi festivalu Michalu Schmidtovi se i letos podařilo skvěle vyvážit české premiéry a skutečně mimořádné projekty s návraty a jistotami. Letošní téma Folkových prázdnin bylo O duši, ale tato týdenní přehlídka má duši každý rok.  více

Po téměř magickém zjevení v podobě CD Moravské hlasy - Jihomoravský kraj, které vyšlo před dvěma lety, jsme se konečně dočkali jeho pokračování. Autor tohoto odvážného počinu Jiří Plocek se v něm vydal dále, severně česko - slovenským pomezím až do kraje Zlínského.  více