Oči Brna: Výstava věnovaná životu a dílu Miloslava Ištvana

Oči Brna: Výstava věnovaná životu a dílu Miloslava Ištvana

Výstava v Moravské zemské knihovně s názvem Miloslav Ištvan – skladatel překračující hranice evropské hudby představí individuální poslechy zvukových nahrávek z díla skladatele a obrazy Zuzany Novotné Ištvanové. V rámci vernisáže vystoupí Miloslav Ištvan Quartett a bude představena kniha o jeho životě a díle.

Cyklus Oči Brna každý měsíc představuje jednu z brněnských osobností. Listopad bude patřit hudebnímu skladateli, pedagogovi a teoretikovi Miloslavu Ištvanovi (1928–1990). Během měsíční výstavy proběhne také přednáška Ištvanova syna Radomíra Ištvana, který je autorem již zmíněné knihy Hudební skladatel Miloslav Ištvan (život a dílo, vzpomínky a fakta). Vernisáž výstavy proběhne 3. listopadu od 17:30 v Moravské zemské knihovně, výstava potrvá do 28. listopadu.

Miloslav Ištvan se narodil v Bystřici nad Pernštejnem, později jako student přesídlil do Prahy, Nového Města na Moravě a následně do Brna, kde na Státním reálném gymnáziu složil maturitní zkoušku. Po ročním abiturientském kurzu na konzervatoři nastoupil v roce 1948 na JAMU – obor skladba. Nejen studium, ale také jeho pedagogická činnost na fakultě postupně formovaly jeho osobitý kompoziční styl, který vyvrcholil v tzv. metodě montáže izolovaných prvků v hudbě. Byl členem Skupiny A, která se v roce 1963 ustanovila v rámci Svazu československých skladatelů. Ve školním roce 1965–66 inicioval a vedl Studio soudobé hudby, které prezentovalo kompozice studentů i jejich pedagogů. Členem České hudební společnosti se stal v roce 1977 a rok poté byl přijat i do Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Na počátku 80. let inicioval vznik skupiny hudebních vědců a skladatelů, která se později ustanovila jako občanské sdružení Camerata nova.

Foto archiv

Komentáře

Reagovat
  • Dušan Holý

    1. listopad 2015, 14:51
    Teď zrovna připravuju na nadcházející koncert v Brně jeho 5 Impromptus pro klavír. Naprosto úžasná muzika. Hodně v duchu Janáčka a Bartóka, ale přesto velmi originální.

Oči Brna: Miloslav Ištvan

3.11.2015, 17:30 / Moravská zemská knihovna

Brněnské skupině Hrozně pomalu táhne na čtyřicítku – koncertovat začala v roce 1982. Po několika kazetách a neoficiálních nahrávkách vydala až v roce 2013 svůj debut na CD, album Už není čas. Novinka Ticho, na které kapela pracovala v posledních dvou letech ve studiu Indies, překvapí čistším zvukem a jasně slyšitelným napětím ve stavbě písní.  více

Filmový festival ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity přinesl ve dnech 17.- 19. Května neobyčejně zajímavé projekce, připomínající významné osobnosti z univerzitní historie. Hned první z nich měla kromě vztahu k přírodním vědám i zásluhy o studium lidové písně. Profesora Vladimíra Úlehlu (1888 – 1947) připomněla v pátek 17. května působivým vystoupením jeho pravnučka Julia Ulehla.  více

Letošní fanzin Jazzman hudebního festivalu JazzFest byl plný obsažných medailonů i statí a objevila se v něm i pozoruhodná glosa dramaturga Českého rozhlasu Jazz Petra Vidomuse s provokativním titulkem Jazz nemusí být pánským klubem. Zamýšlí se nad genderovými stereotypy, kterých se světová (potažmo ani česká) jazzová scéna ještě úplně nezbavila. Skvělých sólistek ovládajících nástroje dříve zcela vyhrazené mužům přibývá. Přestože genderové kódování, které Vidomus pregnantně ironicky popsal, ještě není zcela překonáno, JazzFest letos výrazně přispěl k jeho postupnému odbourávání.  více

Během čtyř let, které od sebe dělí vydání prvního alba Záhir a druhého s názvem O Písni, se skupina Lee Banda virtuálně přemístila (dříve uváděla jako svůj domicil Adamov, nyní Jedovnice), dostala se na tzv. divokou kartu do semifinále Porty v Řevnicích a především lehce posunula svůj hudební styl. Zatímco na debutovém albu šlo o folkrockový střední proud, těžící ze zvuku elektrické kytary, na novince převažují akustické kytary, často v kombinaci s mandolínou a dalšími akustickými nástroji.  více

Šest let po předchozím albu Malý kluk přichází hravá kapela Listolet s novinkou. V názvu má sice pouze „pětiminutového“ tuláka, ale album vznikalo během pěti let v jednom studiu v Západních Karpatech „a dále v kuchyních, obývácích, sklepech a děcácích na mnoha místech“, jak se píše v bookletu. Jeho součástí je ostatně mapa Evropy s čísly přiřazenými k jednotlivým skladbám. Nejde však o to, ve které zemi která píseň vznikla nebo byla natočena. Důležitější je možná citát kapely: „Album stavíme jako obraz pro uši, pod fasádou folkrockových písní je mnoho detailů skrytých ve zvukových záhybech. Co skladba, to zvuková krajina, jiný příběh.“  více