EDUKATIVNÍ KONCERT

16.6.2023, 10:00

Edukativní koncert komorního uskupení Moravia Brass Bandu popularizuje hru na žesťové nástroje mezi mladými posluchači. Koncert nejenže představuje žesťové nástroje základní, jako trubku, lesní roh, trombon, tubu, ale i příbuzné – pikolo trubku, křídlovku, eufonium, tenorovou tubu a další, ale ukazuje nástroje v jejich přirozeném prostředí. To znamená, že přináší dětem multižánrový přesah těchto interesantních nástrojů pomocí unikátních aranží klasické, filmové, jazzové a folklórní hudby. Cílem je také obsáhnout souvislosti mezi českou dechovou hudbou a hudbou tzv. balkánskou, která k žesťovým nástrojům neodmyslitelně patří a zároveň upozorňuje na to, že hudba všude kolem nás. Koncert poutavě uvádí Jiří Kokmotos a nechybí žesťová sekce, která podtrhuje atmosféru celého koncertu.