O nás

Společnost C.E.M.A. – Central European Music Agency, s. r. o. ve spolupráci s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o. p. s. spustila nový informačně-propagační projekt  Brno – město hudby.

Cílem projektu je vytvoření výrazné a atraktivní image města Brna jako významného, stále více se rozvíjejícího hudebního místa, plného zajímavé hudby, zaměřením zejména na vážnou hudbu, operu, jazz, muzikál, lidovou hudbu, clubbing a alternativy. Jednotnou prezentací chceme poukázat na neobyčejnou šíři kvalitních hudebních aktivit v Brně a okolí tak, aby Brno nebylo prvoplánově vnímáno pouze jako veletržní město popř. jako místo konání motocyklové Grand Prix, ale bylo na něj nahlíženo také jako na důležité středoevropské hudební centrum, dějiště významných kvalitních hudebních akcí, působiště slavných osobností, které zasáhly do světového hudebního dění v minulosti či jej zásadně ovlivňují v současnosti.

Významným cílem projektu je tvorba komplexního informačního portálu o aktivitách (výše uvedených hudebních oblastí) v Brně a okolí, snadno dostupných jak pro obyvatele města Brna a tuzemské návštěvníky, tak pro turisty ze zahraničí, kteří zatím nemají jednoduchý přístup k uceleným údajům o hudebním dění v daném regionu. Projekt významně podpoří rozvoj turistického ruchu a přispěje k bohatší a kvalitní prezentaci města Brna.