Maraton hudby Brno 2022 I Hana Bartošová

14.8.2022, 16:00

Hana Bartošová patří k předním českým varhaníkům a aktivním propagátorům české hudby v zahraničí. Na Maratonu hudby Brno má na starost putování Nekonečnými varhanami. Bartošová absolvovala hru na varhany na brněnské konzervatoři u Josefa Pukla a na JAMU v Brně u Aleny Veselé. Těžištěm jejího repertoáru je česká hudba od baroka až po současnost, řadu soudobých děl provedla ve světové premiéře. Vyvíjí bohatou uměleckou činnost doma i v zahraničí, účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, v Rusku a USA. Spolupracuje s řadou sólistů a hudebních ansámblů, natáčí snímky pro české i zahraniční rozhlasové a televizní společnosti a na CD. Za své hudební působení obdržela medaili sv. Cyrila a Metoděje. V současné době vykonává činnost umělecké ředitelky a dramaturgyně Brněnského varhanního festivalu a předsedkyně Klubu moravských skladatelů.