Maraton hudby Brno 2022 I Petr Kolař

14.8.2022, 17:00

Skvělý varhaník, dirigent i sbormistr. To je Petr Kolář, už přes dvacet let ředitel kůru a varhaník v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Stejnou činnost předtím vykonával v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Varhanní hru absolvoval na brněnské konzervatoři pod vedením Vratislava Bělského a Zdeňka Nováčka, později na JAMU jako žák Aleny Veselé. Za dob studia získal mnoho ocenění, účastnil se mnoha interpretačních kurzů v Německu a Rakousku. Znám je také od roku 2001 jako sbormistr Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská nebo jako dirigent Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. Při návštěvě papeže Benedikta XVI. v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě na letišti v Brně-Tuřanech. Je členem předsednictva sdružení chrámových hudebníků Musica sacra. Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2017 Medaili sv. Cyrila a Metoděje a v roce 2019 získal od uměleckého sdružení Esslingen cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries.