Maraton hudby Brno 2022 I Lukáš Hurtík

14.8.2022, 18:00

Lukáš Hurtík vystudoval hru na varhany u Ester Moravetzové a hru na klavír u Zdeňka Muchy na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Ve hře na varhany pokračoval na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně u Kamily Klugarové. Hru na varhany studoval také na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu u předního koncertního varhaníka a skladatele prof. Jürgena Essla. K jeho dalšímu odbornému vzdělání patří též jak aktivní, tak pasivní účast na mistrovských kurzech pod vedením renomovaných umělců (např. Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Bernhard Haas, Ton Koopman, Michael Radulescu a další). Lukáš Hurtík koncertuje v České republice i na Slovensku (např. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Slovenské historické organy) a představil se též na festivalech sousedního Německa a Polska. Spolupracoval s Filharmonií Bohuslava Martinů, orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně. Uplatňuje se jako komorní hráč a doprovazeč sólistů. Od roku 2012 působí jako pedagog hry na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ve spolupráci s oddělením Církevná hudba Konzervatória Bratislava organizuje mezinárodní varhanní festival Cesta po varhanních skvostech, pro který jsou vybírány zajímavé varhany různých koutů ČR i SR.