Simona Šaturová / soprán, Zemlinského kvarteto

1.6.2024, 19:30

Simona Šaturová / soprán
Zemlinského kvarteto
František Souček, Petr Střížek / housle
Petr Holman / viola
Vladimír Fortin / violoncello

 

Program:
Bedřich Smetana
Večerní písně (výběr, ar. Martin Wiesner)

Antonín Dvořák
Milostné písně (výběr, ar. Aleš Březina)

Leoš Janáček
Moravská lidová poezie v písních (výběr, ar. Vladimír Godár)

Leoš Janáček
Mládí (ar. Kryštof Mařatka)

Bohuslav Martinů
Thésée, je respire (árie Ariadny ze stejnojmenné opery, ar. Martin Wiesner)

Bedřich Smetana
Kdybych se co takového… (árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta, ar. Martin Wiesner)

Antonín Dvořák
Měsíčku na nebi hlubokém (árie Rusalky ze stejnojmenné opery, ar. Martin Wiesner)

 

Na programu koncertu sopranistky Simony Šaturové a Zemlinského kvarteta se objeví díla všech čtyř hlavních klasiků české hudby v úpravě pro sólový hlas a smyčcové kvarteto. Ze Smetanovy tvorby zazní výběr z jeho Večerních písní a árie Mařenky Kdybych se co takového z opery Prodaná nevěsta. Dvořák bude zastoupen výběrem z cyklu Milostné písně a svou nejslavnější operní árií Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka. Z tvorby Leoše Janáčka uvedeme výběr z jeho sbírky Moravská lidová poezie v písních a Janáčkův Smyčcový kvartet č. 3, neboli kongeniální aranž jeho dechového sextetu Mládí pro smyčcové kvarteto. Z tvorby Bohuslava Martinů zazní v původní francouzské jazykové verzi na libreto Georgese Neveuxe závěr jedné z jeho nejvíce okouzlujících oper, koloraturní Lamento Ariadny z jeho stejnojmenné neomadrigalové operní aktovky.