Josef Špaček / housle, Vilém Vlček / violoncello, Miroslav Sekera / klavír

17.6.2024, 19:30

Josef Špaček / housle
Vilém Vlček / violoncello
Miroslav Sekera / klavír

 

Program:
Bedřich Smetana
Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír

Leoš Janáček
Putování dušičky, koncert pro housle a orchestr (klav. výtah L. Faltus)

Bedřich Smetana / Fritz Kreisler
Bohemian Fantasie

Josef Suk
Píseň lásky op. 7

Antonín Dvořák
Serenáda E dur op. 22 (ar. pro klavírní trio)

 

 

Jakkoliv na programu tohoto koncertu figurují skladby některých z nejvýznamnějších českých skladatelů 19. a 20. století, jen jedna jediná z nich zazní v podobě, kterou jí původně vtiskl její autor. Jedná se o Smetanovo proslulé duo Z domoviny pro housle a klavír. Zbývající skladby jsou transkripcemi pro jiná nástrojová obsazení: Sukova Píseň láskyvznikla původně jako první z šesti skladeb klavírního cyklu op. 7 a měla podobný osud jako její slavná předchůdkyně, Humoreska Sukova učitele a pozdějšího tchána Antonína Dvořáka v tom, že se obě rychle proslavily v mnoha úpravách pro různé nástroje. Janáček svůj houslový koncert Putování dušičky nedokončil a materiál z něj použil v opeře Z mrtvého domu, odkud ji „vypreparovali“ Leoš Faltus a Miloš Štědroň. A Dvořákova slavná Serenáda E dur op. 22 je původně určena smyčcovému orchestru. Speciálním případem je Bohemian Fantasie významného rakouského houslisty Fritze Kreislera sestávající z variací na druhou část Smetanova dua Z domoviny.