Matouš Zukal / klavír

19.6.2024, 19:30

Matouš Zukal / klavír

 

Program:
Bedřich Smetana
Sonáta pro klavír g moll

Vítězslava Kaprálová
Dubnová preludia op. 13

Bohuslav Martinů
Osm preludií H 181

 

Klavírní sonáta g moll je prvním rozsáhlým cyklickým dílem Bedřicha Smetany. Jako každé rané dílo prozrazuje nejsilnější skladatelské vzory svého tehdy teprve dvaadvacetiletého autora. Mimoděk však dokládá i Smetanovu mimořádně vysokou technickou úroveň, který se v ní chtěl stejným dílem představit jako skladatel i jako koncertní pianista. Složil ji na závěr svého tříletého studia kompozice (a snad i klavíru) v proslulé hudební škole svého slepého učitele Josefa Proksche. O tom, že se Smetana od své Klavírní sonáty nedistancoval ani v pozdějších letech, svědčí mimo jiné i fakt, že z ní celou úvodní část o rozsahu 87 taktů použil jako hlavní téma finále svého proslulého Klavírního tria g moll složeného na podzim roku 1855, tedy o osm let později pod dojmem úmrtí dcery Bedřišky. Tím získává téma metamorfóz další rozměr, když jejím původcem ve zcela jiném kontextu je sám autor díla.
Předčasně zemřela také Vítězslava Kaprálová, ale navzdory pouhým 25 letům života zanechala pozoruhodný skladatelský odkaz. Dubnová preludia op. 13 vznikla v době jejích pařížských studií u Bohuslava Martinů, jehož dobovým jazzem ovlivněných Osm preludií z roku 1929 koncert uzavře.