Madrigal včera a dnes | Procházka - Itálie

6.12.2018, 19:30

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na cyklus premiér nových madrigalů na Staré radnici v Brně. Madrigalové cykly speciálně pro Czech Ensemble Baroque Quintet vytvořili současní autoři. Jejich díla budou v rámci koncertů konfrontována se svými předobrazy, tedy díly renesančních mistrů.

Bude nám ctí rezervovat pro Vás vstupeky na všechny čtyři, nebo jen některý z koncertů. Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti alespoň tři dny před koncertem na

office@ebcz.eu