DNA – ZAHÁJENÍ FESTIVALU

17.5.2023, 18:00

Lidský druh je součástí živého světa obývajícího planetu Zemi. A se vším životem má jeden společný evoluční základ – DNA. Je to nosič všech informací o nás a našich vlastnostech utvářející se na základě dědičnosti a vývoje měnících se vlastností organismů našich předků. Na základě přirozeného výběru, kdy se prosazuje v rámci života to nejsilnější a nejživotaschopnější, mění se také naše DNA a získává nové vlastnosti. Mluvíme často v nadsázce o tom, co máme či nemáme v DNA, kdy v přeneseném významu tohoto slova přisuzujeme DNA i neživým věcem, jevům a pojmům.
Stejně tak se i choreografové Uladzimir Ivanou a Markéta Pimek Habalová nechali inspirovat „DNA festivalu Divadelní svět Brno“, která může v nadsázce přenášet kulturní genomy naší společnosti či informace o tématech, která řeší aktuální ročník festivalu. A tak ve třech částech choreografie s názvem DNA, na hudbu skladatele Murcofa, proletíme skrz věky zakódované v naší dvoušroubovici a staneme se svědky evoluce, tohoto neovlivnitelného a samovolného procesu biosféry.