Divadelní svět Brno 2023 I Jáma lvová Unlimited: Pocketart

20.5.2023, 15:00

Open air představení Jáma lvová UNLIMITED je inspirované mediální manipulací a populismem. Přenesením do veřejného prostoru a zvýšením počtu performerů získává nový rozměr a intenzitu. Ukazuje společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním problémům, a navíc zábavnou formou!
Jáma lvová UNLIMITED je participativní projekt, inspirovaný původním představením Jáma lvová Sabiny Bočkové a Johany Pockové, který se zabývá tématy mediální manipulace a politického populismu. Projekt propojuje profesionální tanečníky i širokou veřejnost, kdy výsledkem vytvořeným skrze video tutoriál a taneční workshop je nově vzniklá taneční performance ve venkovním prostoru určená pro širokou veřejnost. Cílem adaptace je získání nového rozměru původního divadelního představení a prohloubení intenzity tématu. Na festivalové variantě projektu bude participovat kromě registrovaných dobrovolníků i juniorský soubor Balet NdB 2. Festivalovým cílem je přenést představení do veřejného prostoru a do role performerů zapojit brněnskou komunitu lidí se zájmem o současný tanec a užít si společný čas naplněný tancem za doprovodu živé hudby Lukáše Palána.

Partnerem představení je festival TANEC PRAHA.