Concerto per KMS

14.9.2022, 19:00
První orchestrální koncert diversního podzimu vzdává hold dosud aktivnímu Klubu moravských skladatelů, od jehož založení 17. září uběhne sto let. Klub byl roku 1922 ustanoven jako spolek sdružující hudební skladatele, interprety, publicisty, teoretiky a propagátory soudobého hudebního umění. Program se proto v tomto duchu sestává výhradně z děl skladatelů spjatých s Klubem v různých rovinách – Pavla Blatného, Dalibora Spilky, Osvalda Chlubny a Karla Husy. Koncert, jehož konání bylo již třikrát odloženo, se uskuteční v prostorách secesní vily Löw-Beer, odkud soubor doposud pouze streamoval. Svou dramaturgií navíc částečně spadá do souborové linie hudebních inventur, které jsou diversním pojetím tradičně věnovány méně provozovaným nebo na objednávku
souboru vytvořeným skladbám tuzemských skladatelů.
 
PROGRAM:
Pavel Blatný: Kruh pro smyčce (1976)
Dalibor Spilka: Sonata per archi (1975)
Osvald Chlubna: Studie pro cembalo a smyčce (1970)
Karel Husa: Divertimento pro smyčce (1948)
 
ÚČINKUJÍCÍ:
Monika Šujanová - cembalo
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
Gabriela Tardonová - dirigentka