Městská strašidla

3.12.2022, 14:00

KRÁL | KYŠPERSKÝ – KYAS | KYŠPERSKÝ – DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Dvojí uvedení humoristického cyklu dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého.