Diversa Quartet : For David Matthews

20.9.2023, 17:30
David Matthews (* 1943) je významný britský skladatel, který má silné vazby na Brno. Soubor Ensemble Opera Diversa proto v rámci své komorní kvartetní linie při příležitosti skladatelova
životního jubilea navazuje na tyto okolnosti a za jeho osobní přítomnosti proběhne moderovaná beseda, kde bude probrán nejen jeho vztah k městu Brnu, ale také to, jak pracoval na dokončení
Symfonie č. 10 Gustava Mahlera, jak vznikala jeho monografie o Benjaminu Brittenovi, o jeho obrazech a malbách nebo na čem v současnosti pracuje. Beseda bude vedena v angličtině s tlumočením
do češtiny.
Na programu navazujícího koncertu pak kromě české premiéry jubilantova Klavírního kvintetu zazní díla skladatelů, kteří jsou spjati s Matthewsovým životem a dílem: Gustava Mahlera, Pavla Zemka
Nováka, Petera Grahama a Benjamina Brittena. Společně se smyčcovým kvartetem Diversa Quartet se představí klavíristka Kristýna Znamenáčková, flétnistka Eva Bergerová a klarinetista Jiří Tolar.
17:30 - beseda se skladatelem
19:00 - koncert
PROGRAM:
Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll (1876?)
Peter Graham: Double for David Matthews pro flétnu a klarinet (1990) PREMIÉRA
Pavel Zemek Novák: Klavírní kvartet “on Painswick Hymn” (2000) ČESKÁ PREMIÉRA
Benjamin Britten: Rhapsody pro smyčcové kvarteto (1929)
David Matthews: Klavírní kvintet, op. 92 (2004) ČESKÁ PREMIÉRA
ÚČINKUJÍCÍ:
Kristýna Znamenáčková - klavír
Eva Bergerová - flétna
Jiří Tolar - klarinet
Diversa Quartet
Barbara Tolarová - 1. housle
Jan Bělohlávek - 2. housle
David Křivský - viola
Iva Wiesnerová - violoncello
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Záštitu nad koncertem převzal J. E. Matthew Field, velvyslanec
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.