Ibérica 2022: Lukáš Sommer - sólový recitál

21.6.2022, 19:30
Kytarista Lukáš Sommer patří mezi největší české talenty klasické kytary. To dokázal nedávno v proslulé Carnegie Hall a potvrdí to i při koncertě v rámci festivalové série „Ibérica Clásica“.
Lukáš Sommer (narozen 1984 v Českých Budějovicích) je přední osobnost mladé skladatelské generace. Absolvoval studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Pražské konzervatoři a HAMU. Naplno se věnuje vlastní tvorbě a koncertní činnosti. Ve své tvorbě vychází z tradice evropské skladatelské školy, kterou obohacuje o ingredience netradičních skladatelských postupů. Rád se vydává za hranice klasické hudby a snaží se propojit vlivy etnické, jazzové a klasické hudby. Rád se nechává ovlivnit “náladou” publika a vytváří vždy program koncertu jako ucelený zážitek podle daného místa, často s prvky improvizace a dialogu s diváky.
Je autorem významných orchestrálních skladeb, které byly s úspěchem uvedeny u nás i v zahraničí. Těžištěm jeho tvorby je komorní hudba, často vznikající na objednávku předních interpretů, jakými jsou Epoque Quartet, Sedláčkovo kvarteto, Pražské kytarové kvarteto nebo Virginia Tech Percussion Ensemble. Od roku 2015 Sommer vytvořil i několik rozlehlých vokálních kompozic na objednávku operních a vokálních těles – Pražští pěvci, Pražský filharmonický sbor, Opera studio Praha, Opera Diversa. Své skladby napsal na objednávku festivalů Pražské jaro, Opera Barga, Festival delle Nazioni, Concerto Bohemia, Concentus Moraviae, Chicago Latin American Festival, Hudba Znojmo a dalších.
Spolupracuje s předními českými i světovými umělci jako je britský dirigent a hobojista sir Nicholas Daniel, francouzský flétnista Carlo Jans, britsko-australská dirigentka Jessica Cottis, ředitelka dechové sekce na Colorado State University Rebecca Phillips, pianistka Gaia Sokoli a další. Z českých umělců je to například houslista Pavel Šporcl, harfistka Jana Boušková, hobojista Vilém Veverka. Jako skladatel spolupracoval s Košickou filharmonií, Českým národním symfonickým orchetrem, Cameristi di Fiorentina, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Sedunum String Orchestra, či se soubory Civitas Ensemble, Solaris 3, Colorado Chamber Winds, C´mon Ensemble a Epoque Quartet.