Rodinné abonmá otvírání první

23.10.2021, 10:30

Odhalování tajemství, které skrývají truhly, kufry a historická zavazadla objevené při filharmonickém úklidu v Besedním domě.

moderátoři Kristyna Drášilová

a Josef Škarka

režie Rudolf Chudoba

Filharmonie Brno

dirigent Adam Sedlický