Orchestrální koncert / Moravská filharmonie Olomouc

21.2.2019, 19:00

Diriguje: Robert Ferrer (doktorské studium)

Sólistka: Marie Pochopová (HAMU) – varhany

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra k opeře La clemenza di Tito, KV 621; Markéta Brothánková: „Zrození“ pro symfonický orchestr, absolventská skladba magisterského studia; Pavel Zemek-Novák: Symfonie č. 3 „Medjugorie“; Francis Poulenc: Koncert pro varhany, smyčce a tympány g moll, FP 93