Koncert posluchačů

20.3.2019, 19:30

Zdeňka Hanzliková – flétna, David Šimeček – klarinet

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová, odb. as. Bohumír Stehlík
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622; Claude Debussy: Première rhapsodie pro klarinet a klavír; Carl Reinecke: Sonáta „Undine“ pro flétnu a klavír, op. 167; Niccolò Paganini: Capriccio č. 21 pro flétnu sólo; Jan Novák: Preludio e fuga in Do pro flétnu sólo; Henri Dutilleux: Sonatina pro flétnu a klavír