Koncert cvičného sboru HF JAMU a kontrabasistů

22.5.2019, 17:00

Cvičný sbor HF JAMU, umělecký vedoucí odb. as. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. Dirigují: Markéta Ottová, Michael Dvořák, Patrik Buchta, Stanislav Smoček

Klavírní spolupráce: MgA. Kostiantyn Tyshko
Martin Matuška, Jakub Veleta – kontrabas
Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková
Program: Adolf Míšek: Polonéza pro kontrabas a klavír; Miloslav Gajdoš: Tarantela pro kontrabas a klavír; Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy – výběr (úprava Leoše Janáčka); Leoš Janáček: Ukvalské písně – výběr; lidové písně v úpravách pro sbor