Kontrabasový recitál - Jakub Veleta

24.5.2019, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková
Program: Miloslav Gajdoš: Preludium a fuga e moll, Capriccio in e, Tarantella pro kontrabas a klavír; Johann Matthias Sperger: Sonáta h moll pro kontrabas a klavír, T 36; Giovanni Bottesini: Koncert pro kontrabas a orchestr h moll