Klavírní recitál /a Kristýna Znamenáčková

6.11.2019, 19:30

Program: Johann Sebastian Bach/Egon Petri: Schafe können sicher weiden (transkripce sopránové árie z kantáty Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208); Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga dis moll, BWV 877; Johannes Brahms: Šest klavírních kusů, op. 118; Alexandr Skrjabin: Sonáta č. 3 fis moll, op. 23