Absolventský koncert / Marie Šmídová – hoboj

10.12.2019, 19:30

Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha

Program: Paul Hindemith: Sonáta pro hoboj a klavír; Jan Novák: Koncert pro hoboj a komorní orchestr