Absolventský koncert / Martina Podsedník Olivová – fagot

20.2.2020, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová

Spoluúčinkují: Klaudie Häring Opletal j. h. – fagot, Anežka Šejnohová – flétna, Yelyzaveta Sukhyna, Eliška Slavíková – hoboj, Tereza Podsedníková j. h. – klarinet, Pavla Tichá j. h., Patricie Šmídová j. h. – lesní roh, Virtuosi Trebicenses – smyčcový orchestr

Program: Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro dva fagoty a orchestr F dur; Ondřej Kukal: Fagotissimo. Koncert pro fagot a smyčcový orchestr, op. 14; Astor Piazzolla: Escolaso pro fagot a smyčce; Francis Poulenc: Trio pro hoboj, fagot a klavír, op. 43; Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje, H 174