Absolventský koncert / Markéta Musilová – dirigování sboru

26.10.2021, 19:00

Spoluúčinkují:

Lenka Cafourková j. h. – soprán

Jarmila Balážová j. h. – mezzosoprán

Zdeněk Doležal j. h. – tenor

Ondřej Musil j. h. – bas

Martin Jakubíček j. h. – varhany

Smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis, umělecký vedoucí Jan Ocetek

diriguje Markéta Musilová

 

Program:

Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (pro smíšený sbor upravil Jarmil Burghauser) – Hospodin jest můj pastýř, Slyš, ó Bože, volání mé, Skrýše má a paveza má Ty jsi, Popatřiž na mne, Při řekách babylonských, Zpívejte Hospodinu píseň novou;

Antonín Dvořák: Mše D dur „Lužanská“