L´amour: Experiment

16.5.2015, 19:00

Autorský projekt studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU a jejich hostů 

K tvůrčímu procesu jsme přistupovali metodou „devised theatre“, způsobem kolektivní tvorby, kdy představení nevzniká podle předem daného scénaře, ale pramení z dialogů mezi všemi zúčastněnými a vychází z improvizací při zkoušení.

L`AMOUR: Experiment je hledaním lásky jako prostoru mezi. V tomto prostoru někdo k tomu, aby druhého opravdu miloval, potřebuje v sobě najít schopnost objevovat, plně se vztahu účastnit, respektovat a příjmout hodnotu ODLIŠNOSTI toho druhého – bez předsudků a souzení.
L`AMOUR: Experiment je univerzem, které se snaží o uzdravení své nejzranitelnější části, totiž NÁS.

Performeři a spoluautoři: Tereza Jurová, Ekaterina Plechková, Jazmína Piktorová, Tereza Sikorová, Viktor Černický, Vojtěch Hříbek, Tomáš Janypka, Martin Šalanda