EMMA SMETANA & JORDAN HAJ

2.4.2023, 20:00
Pop

Česko-francouzsko-izraelský pár EMMA SMETANA & JORDAN HAJ se vrací znovu do Kabinetu MÚZ.

Emma Smetana - novinářka, moderátorka, herečka a zpěvačka. Vystudovaná politoložka (Sciences Po Paris a Freie Universitat Berlin) a maminka dvou malých dcer.


Jordan Haj - vystudovaný činoherní herec (DAMU), režisér, zpěvák, rapper a tatínek dvou malých dcer.