Autorské čtení Jiřího Plocka

19.12.2022, 17:00

Zaposloucháme se do fejetonů ze dvou dílů Zápisků potulného lidopisce a veršů z nové sbírky Cesta do Assisi. Program podvečerního čtení bude doplněn i o pár slov o fenoménu písně z knihy Píseň jako symbol. Slovo bude proloženo hudbou (mandolínou) v podání autora. To vše v předvánoční atmosféře směřující ke klidu a osvobození od každodenního pospíchání.