Vivaldi a jeho moravské výlety / Vilém Veverka, Barbara Maria Willi, Marek Štryncl

6.12.2018, 19:30

Vivaldi a jeho moravské výlety                                                                            


Trio špičkových interpretů uvede zcela originální program - světovou premiéru skladby brněnského autora Milana Slimáčka napsané přímo pro cyklus, vlastní úpravu Bachovy varhanní sonáty a výjimečnou Vivaldiho triovou sonátu, ve které je basový part mnohem zajímavější než ty sólové, což poukazuje na pravděpodobnou autorovu inspiraci moravským folklorem.
Na koncertě zazní skladby Johanna Sebastiana BachaMilana Slimáčka a Antonia Vivaldiho.