101 piv - 101 obrazů 30 rumů svobody?

27.10.2019, 18:00

Connections Orchestra uvádí:

101 piv – 101 obrazů
+
30 rumů svobody?

Fantastický koncert o dvou částech
k příležitosti 101. výročí vzniku Československa


Vášeň pro pivo je pro lid našich zeměpisných šířek příznačná. Je to bezpochyby součást národní charakteristiky, jakéhosi kódu českých zemí. Zdaleka totiž nejde jen o banální přijímání tekutiny nebo požívání alkoholu. A přestože má pití piva mnoho dílčích podob a vyznění, včetně jistých ne příliš důstojných variant, nebylo by spravedlivé opomíjet úrovně další, významově ušlechtilejší a hlubší.
Všeobecně je považováno pití piva toliko za akt požitkářský, nanejvýš pak společensko-zábavní. Ovšem chtěl bych jej zde nyní představit také jako akt kvality vyšší, jako projev určitého civilizačního stupně a příslušnosti k jistému společenství. Nikoliv ve smyslu nadřazujícího se bezobsažného snobismu bohatých (zbohatlých) či mocných.
Hovořím nyní o lidské dispozici, která spolehlivě přesahuje pomíjivý formát jednotlivce. Takto nahlížený akt pití piva je pro svou transgenerační repetitivnost jednáním málem již instinktivním, dílem věky utvářeného, nyní již vlastně podvědomého nastavení. Je tedy aktem lidské dispozice vrozené stejně jako pěstované, a to specifickým společenským sepětím. Nepřirovnával bych tento atribut ani tak k poutům státním ani národním, přestože geografické ohraničení je jakýmsi daným východiskem i jeho mírou. Přirovnal bych to celé k poutům ještě o kus primárnějším, animálnějším, přesto ale (či právě proto) hluboce spirituálním: k poutům kmenovým.
Rozvineme-li tuto definiční linii pití piva dále, jedná se také o symbol. Zvyklost specifického společenství, generacemi kultivovaná a zautomatizovaná, která nese společenskou informaci. Každé opakování pití piva je totiž zároveň pudovým vyjádřením starostlivé péče o společenskou (kmenovou) soudržnost. Třebaže je tato úroveň chápání věci čitelná až z většího odstupu a v hlubším plánu, je to v principu stejné, jako když se lidé ujišťují o své druhové sounáležitosti tím, že se na ulici vzájemně pozdraví.

A my nepomýšlíme na nic menšího, než na to, že takový akt lze pojmout a povýšit na rituál takřka duchovního charakteru. A jeho provádění pozvednout na úroveň vědomé meditace.

Zlatá tekutina vpravená – vmeditovaná – do organismu, a následné propojení substance (piva) s vyšším celkem (lidského těla – lidské bytosti), může představovat spojení vpravdě synergické. To vše samozřejmě v jisté závislosti na míře: jsme si dobře vědomi nejednoznačné role samotné kvantity příjmu, tedy toho, že ve vztahu mezi množstvím a přínosem v žádném případě neplatí vždy prostá přímá úměra. Také dobře víme, že se na tuto důležitou skutečnost někdy hřeší. To, čemu směle můžeme říkat „cit pro míru“, je součástí celkové osobnostní vyspělosti člověka, o jejíž kultivaci tímto aktem samozřejmě také usilujeme.

Mobilizováni vlasteneckým (kmenovým) svědomím, jsme v roce 2018 provedli fantastický koncert 100 let - 100 piv ke 100. výročí vzniku Československa. Nyní, o rok později, v časech méně vyhrocených národních vášní, se však o to zodpovědněji chápeme loňského provedení coby pilotního aktu pro pokračování linie specifických oslavných koncertů.

S maximální péčí a patřičnou národní hrdostí tedy provede tým československého experimentálního souboru Divergent Connections Orchestra (umělecký vedoucí a dirigent Pavel Zlámal) 27.10.2019, v Domě pánů z Lipé, v 18h slavnostní koncertní performanci ke 101.výročí založení Československa.

Středobodem programu bude jediné provedení skladby „101 piv – 101 obrazů“

v druhé části koncertu proběhne skladba „30 rumů svobody ?“, která se symbolickou technikou postupné regrese zamýšlí nad kvalitou uplynulých třiceti let po sametové revoluci. Tato kompozice je zároveň i jakýmsi pošeptaným návrhem k prohloubení této zpětné rekonstrukce dále do historie, k dalším palčivým milníkům československé historie, jimiž jsou roky 1969 a 1939...)


Nechť je však performance 101 let 101 piv 101 obrazů nejen rituálním povýšením, ale i hrdým manifestem pití piva, tohoto korunního znaku našeho národa.