Olomoucké Barokní Slavnosti

4.9.2021, 19:30

 

Zahajovací galakoncert:
Il Boemo ve světle svých současníků

Dům u parku, Olomouc

9.7.2021 20:30

Z cest po Kroměříži

Z důvodů nepříznivých předpovědí počasí je koncert přesunut do DOMU U PARKU.

Galakoncert symfonických skladeb a árií pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka provede posluchače skladbami autorů, jimž bude věnována zvláštní pozornost během IX. ročníku Olomouckých barokních slavností.

 

Antonín Rejcha:
Gusman

Tereziánská zbrojnice, Olomouc

15.7.2021 20:30

16.7.2021 20:30

17.7.2021 20:30

 

Z cest po Španělsku

„… láska bez peněz, je láska beznadějná?“ Poslední dobrodružství slovutného Guzmána z Alfarache. Jak se vrátil do Toleda, tam se převlékl za velkého šviháka, aby přelstil svého strýce a dobyl zpět své jmění, čest i srdce ženy.

 

 

Komorní koncert

Raně barokní experimentování

Kaple Božího Těla, Olomouc

27.7.2021 19:30

Z cest nejen po Benátkách

Musica Florea a umění improvizace v období raného baroka.

 

Komorní koncert

Antonio Vivaldi:
Čtvero ročních dob

Dům u parku, Olomouc

29.7.2021 19:30

Z cest po Itálii

Nejznámější barokní evergreen v exkluzivním podání houslisty Josefa Žáka s přednesem Jana Přeučila originálních sonetů, které inspirovaly Vivaldiho.

Duchovní symfonický koncert

La Passione

Klášterní Hradisko, Olomouc

31.7.2021 19:30

Z cest po Polsku

Soubor Arte dei Suonatori vystoupí v České republice vůbec poprvé. Soubor patří k nejvýznamnějším polským souborům orientujícím se na historicky poučenou interpretaci hudby. Koncert je zamýšlen jako malá „hudební freska“ s hudbou skladatelů 18. století na text La Passione di Gesù Cristo vídeňského císařského dvorního libretisty Pierta Metastasia.

 

Cembalový recitál (talentum)

S cembalem až na konec světa

Freskový sál, Olomouc

5.8.2021 19:30

Z cest po starém kontinentu

Jiří Havrlant provede na cembalo výběr skladeb různých autorů, které seznámí posluchače mozaikou stylů ze všech koutů Evropy.

 

 

 

Premiéra inscenovaného oratoria

Karl Ditters:
David

Ambit a bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

12.8.2021 20:30

13.8.2021 20:30

14.8.2021 20:30

Z cest po Izraeli

Příběh krále Davida o odvaze, pokoře, moudrosti a víře. Jako pastýř se naučil odvaze, kterou později prokázal v boji s Goliášem. Stal se králem Izraele a předchůdcem Krista.

Duchovní vokálně-symfonický koncert (talentum)

Závěrečný koncert frekventantů Letní školy barokní hudby

kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

15.8.2021 15:00

LŠBHTelemannbarokovokálně–instrumentálníkoncert

Z cest po Hamburku

Na programu zazní oratorium G. P. Telemanna Der Tag des Gerichts. Oratorium je rozčleněno do 4 rozjímání – aktů. V tomto díle snad nejvíce nacházíme syntézu národních slohů – italského, francouzského a německého.

 

Melodram s kresbou do písku

Anton Zimmermann:
Andromeda a Perseus

Letní kino, Olomouc

19.8.2021 20:30

20.8.2021 20:30

21.8.2021 20:30

Z cest po Etiopii

Melodram podle řecké báje o Andromedě, vysvobozené Perseem a obětované mořské příšeře pro záchranu království. Příběh malbou do písku doplní mezinárodně uznávaná umělkyně Kseniye Simonova.

 

Komorní koncert

Vzácná setkání

Mozarteum, Olomouc

26.8.2021 19:30

Z cest po Rakousku

Hudební představení o tom, kterak J.V. Stich jako virzuoz, inovátor a skladatel pro lesní roh také zásadně ovlivnil tvorbu řady svých současníků.

 

Symfonický koncert

Pocta Josephu Puschmannovi

Klášterní hradisko, Olomouc

28.8.2021 19:30

 

Z cest po Olomouci

Koncert představí v novodobých premiérách reprezentativní díla jednoho z největších moravských skladatelů 2. pol. 18. století. Program bude prezentován v místech, kde byly skladby provozovány i v době působení skladatele jako kapelníka olomoucké katedrály v letech 1777 – 1794.

Komorní koncert

Koncert pro 50 prstů

Andrýskův sál v Premonstrátské rezidenci, Svatý Kopeček

2.9.2021 19:30

Z cest od Vídně po Paříž

Rejchovo kvarteto je předním českým souborem, který se věnuje historicky poučené interpretaci hudby 18. a počátku 19. století. Pro OBS připraví program, který vzdává hold autorům, jejichž výročí budeme příští rok slavit: W. A. Mozartovi a J. Myslivečkovi, jehož 6. smyčcový kvartet zazní na koncertě v novodobé premiéře. Zajímavostí večera bude také dobová kvartetní úprava Mozartova klavírního koncertu.

 

Duchovní koncert

Missa Carolina

kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

4.9.2021 19:30

Z cest po olomouckém biskupství

Novodobá premiéra rozsáhlé mše, jejímž autorem je olomoucký kapelník Philipp Jacob Rittler (1639 – 1690). Skladba se dochovala v kroměřížském zámeckém archivu a patří do pětice velkých mší, které od Rittlerovy doby doposud nebyly provedeny.

 

Duchovní vokálně-symfonický koncert

Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

kostel sv. Mořice, Olomouc

9.9.2021 19:30

Z cest po Drážďanech

Závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti

Letos si připomínáme životní výročí W. A. Mozarta a J. G. Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Nejsvětější trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s nesmrtelně krásnou hudbou.