Tříkrálový koncert

5.1.2020, 17:00

Tříkrálový koncert, který na Hudební scéně Městského divadla Brno pořádá Diecézní charita Brno, slouží jako poděkování koledníkům za jejich obětavost a pomoc při realizaci tříkrálové sbírky.  Dalším důvodem pro organizaci koncertu je představení projektů Diecézní charity, na které byly vynaloženy prostředky získané díky tříkrálové sbírce, široké veřejnosti.

V průběhu koncertu budou představeny konkrétní projekty realizované díky tříkrálové sbírce. Zároveň budou mít diváci v hledišti, stejně jako diváci televizní - neboť půjde o živě přenášený záznam Českou televizí - možnost zasílat dárkové DMS, kterými lze přispět na charitativní projekty.